Menu
Městys Litultovice
MěstysLitultovice

Občanské sdružení FARNIK

Počátkem letošního roku začalo v městysi svou činnost Občanské sdružení FARNIK.

Ve svých stanovách si vytýčilo tyto cíle:

  • podpora kulturních a tradičních hodnot regionu
  • podpora občanské sounáležitosti a solidarity
  • podpora volnočasových aktivit občanů Litultovic
  • ochrana kulturního dědictví
  • ochrana krajinného rázu

Prvořadým a nelehkým úkolem je organizace při opravách a rekonstrukci farní budovy včetně zajištění projektové dokumentace, aby bylo možno tento objekt, co nejdříve plně využívat pro potřeby občanů. V první fázi se jedná o úpravu a rozšíření kapacity společenských místností, sociálního zařízení (bezbariérového) a technického zázemí – kuchyňka a kotelna.

V dalších etapách se bude jednat o vytvoření ubytovacích kapacit se sociálním zařízením pro využití při dětských táborech nebo víkendových pobytech. A dále vybudování bytu pro duchovního správce farnosti. Po dokončení rekonstrukce bychom rádi pořádali například různé zajímavé přednášky pro veřejnost a bude zde také možnost uspořádání rodinných oslav a společenských akcí menšího rozsahu.

Městys

Aktuální teplota

31.3.2023 19:02

Aktuální teplota:

12,8 °C

Vlhkost:

75,1 %

Rosný bod:

8,5 °C


mapa