Menu
Městys Litultovice
MěstysLitultovice

Základní škola Litultovice

příspěvková organizace

„Žákovu práci usnadníš, jestliže mu ve všem, čemu ho budeš učit, ukážeš, jak se to užívá v denním životě.“

Informace o nás

Základní škola v Litultovicích má stodvacetiletou tradici. Od roku 2003 funguje jako příspěvková organizace. Ve školním roce 2007/2008 došlo ke sloučení Základní školy a Mateřské školy v Litultovicích do jednoho právního subjektu s názvem Základní škola a Mateřská škola Litultovice, okres Opava, příspěvková organizace. V červenci 2013 došlo k rozdělení Základní školy a Mateřské školy na dva oddělené subjekty. Název naší školy byl upraven na Základní škola Litultovice, příspěvková organizace“.

Ve školním roce 2013/2014 je Základní škola v Litultovicích organizována jako trojtřídní se dvěma odděleními školní družiny. Plní funkci spádové školy pro okolní obce (Litultovice, Lhotka, Životské Hory, Hlavnice). Od 1. 9. 2013 ji začalo navštěvovat 37 žáků 2., 3. a 4. ročníku, do školní družiny bylo zapsáno 40 žáků všech ročníků a místních dětí navštěvující základní školy v jiných obcích.

Jedná se o venkovskou školu rodinného typu, která rovněž plní funkci služby veřejnosti. Základem je rovnocenná spolupráce pedagogů, rodičů a žáků, založená na partnerských vztazích.

Výchovná činnost školy probíhá v těchto oblastech, které  prolínají všemi vyučovacími předměty:

 • primární prevence společensky nežádoucích jevů
 • výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu
 • environmentální (ekologická) výchova
 • multikulturní výchova
 • etická výchova
 • dopravní výchova
 • ochrana člověka za mimořádných situací

Pro školní rok 2011-2015 byla vytvořena nová koncepce rozvoje školy. Priority pro toto období:  

 • nadále zkvalitňovat práci v oblasti výchovy a vzdělávání
 • realizace projektu rekonstrukce školní budovy (půdní vestavba, třída, kabinet, školní družina) -      ve spolupráci se zřizovatelem zajišťovat i jiné formy financování školy – granty, projekty, sponzorství
 • vylepšovat a modernizovat materiálně technické vybavení školy
 • nadále zlepšovat systém komunikace a spolupráce mezi školou, rodiči, obcí a okolními školami
 • dle možností rozšířit nabídku mimoškolních činností, především zájmových kroužků
 • nadále rozvíjet systém bezpečné venkovské školy rodinného typu, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo

Pozitiva školy

 • trojtřídní venkovská škola rodinného typu v klidné oblasti, obklopená zelení, úzce propojena s přírodou
 •  menší počty žáků ve třídách, které umožňují úzký kontakt žáků s učiteli
 • téměř neexistující sociálně patologické jevy
 • asi 95% žáků je zapojeno do mimoškolních aktivit (kroužky)
 • pořádání tradičních kulturních a sportovních akcí

Negativa školy

stará školní budova, – chybí odborné učebny (informatiky, výtvarných činností), samostatná školní družina, školní knihovna

Materiálně technické podmínky

Více než 100 let stará rekonstruovaná budova školy nadále prochází různými úpravami, ale v současné době příliš nevyhovuje novým požadavkům moderní školy. V osmdesátých letech 20. století proběhla rekonstrukce stropů a výměna oken. V roce 1998 byla vybudována nová plynová kotelna. V rámci ekologizace provozu školy proběhla modernizace osvětlení ve třídách a výměna nefunkčních ventilů topení za termostatické. V roce 2005 byla vybudována nová výdejna stravy s příjezdovou rampou a upravena stávající jídelna. V roce 2006 byl do školy nainstalován elektronický zabezpečovací systém. V roce 2010 byl vytvořen nový projekt na dostavbu a modernizaci školní budovy. V roce 2011 byly zabudovány nové vstupní dveře. Pravidelně probíhají drobné opravy a údržba budovy a školní zahrady.

Všechny prostory školy (učebny, chodby, jídelna) jsou čisté, světlé a vkusně esteticky upravené. Na vzhledu školy a školní zahrady se podílejí žáci i učitelé, kteří pravidelně obměňují výzdobu interiéru a upravují okolí školy. Třídy jsou vybaveny moderními lavicemi, novou audio a video technikou, součástí každé třídy je relaxační koutek. Ke zpestření výuky bylo zakoupeno mnoho nových pomůcek, které jsou hojně využívány.  Do školní družiny jsou každoročně zakoupeny nové hračky, hry a sportovní vybavení. V době volna a přestávek mohou žáci využívat odpočinkové kouty a PC kouty ve třídách, za pěkného počasí také školní zahradu s posezením. Vyučující mají pro svou práci k dispozici PC kout v učebně a počítač ve sborovně s volným přístupem na internet, kopírku, scanner a tiskárnu. V současné době mají žáci i pedagogové k dispozici třídu s deseti počítači. V rámci projektu EU peníze do škol se nám podařilo získat finanční prostředky na nákup nových počítačů a interaktivních tabulí, které jsou využívány k výuce v jednotlivých třídách.

Hlavní úkoly ke zlepšení materiálně technických podmínek – v partnerství s městysem Litultovice

 • realizace projektu rekonstrukce školní budovy (půdní vestavba, třída, kabinet, školní družina) - ve spolupráci se zřizovatelem zajišťovat i jiné  formy financování školy – granty, projekty, sponzorství
 • formou přístavby zlepšit prostorové a hygienické podmínky pro pracovníky školy a pro žáky – samostatná sborovna, ředitelna, šatna, sklad učebnic, archiv, žákovská šatna
 • modernizovat vybavení učeben, školní družiny, šaten, sborovny – nákup nového nábytku

v Litultovicích 3. 9. 2013

Mgr. Dana Kaliková, ředitelka školy

Více informací naleznete na naší webové stránce: zslitultovice.cz.

Základní škola LitultoviceZákladní škola Litultovice

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“
J. A. Komenský

Městys

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální teplota

15.4.2024 04:04

Aktuální teplota:

12.4 °C

Vlhkost:

74.3 %

Rosný bod:

8.0 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

mapa