Menu
Městys Litultovice
MěstysLitultovice

2012

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LITULTOVICÍCH 

Dobrý den Vážení spoluobčané,

Jelikož se mílovými kroky blíží nový rok, zbyla na mě milá povinnost informovat Vás o dění v SDH Litultovice za poslední půl rok. Od srpna letošního roku tedy od posezení na Větřáku, kde jsme se sešli a pobavili se, nastává pro náš sbor pracovní a výdělečný podzim. Tak jako nás chodíte podpořit na ples, basu a větřák tak jste nám pomohli i na vybírání jablek. Díky Vaši podpoře jsme letos vybrali několik desítek tun jablek pro firmu, která se zabývá výrobou extraktů pro kosmetický trh. Názor, že SDH vybírá jablka pro výrobu kvasu a poté ho nechává vypálit je mylný. Ve vybírání jablek se nejvíce zapojila mládež a samozřejmě i členové výboru. Sezóna jablek skončila 24. října. Všem, kteří přispěli, moc děkujeme.
 
Další z možnosti jak si přivydělat nám už druhým rokem poskytuje pan Ing. Jan Birgus, díky kterému máme možnost strávit nějakou chvíli v lese a provádět ochranu dřevin nátěrem proti okusu zvěře. Den námi vybraný a to sobota 20. října, byl jeden z nejhezčích dnů letošního podzimu. Ani se nedivím, že se dospělých hasičů sešlo poskromnu. Za to dorostu a děti bylo dosti. Po pozvolném začátku jsme stihli provést nátěr na všech asi 17 000 stromcích. Kvalitně natřeni jsme byli i my ostatní a hlavně děti. Proto bych se rád omluvil všem rodičům za nátěr jejich ratolesti. Doufám, že nebyla způsobena žádná škoda. Rád bych poděkoval hlavně panu Drápalovi za pevné nervy, které má při vedení našich dětí. Jelikož mám doma dvě aktivní děti, tak musím ocenit jeho výdrž o to víc.
 
Poslední akci pořádanou hasiči bylo postavení čertovy lávky. Tuto akci jsme naplánovali na 17. 11. 2012. Toto datum nebylo vybráno náhodou. Je to totiž přesně 12 let od poslední přestavby. Na výstavbu nové lávky jsme použili peníze z rozpočtu SDH Litultovice. Materiální část zajistil pan Ing. Jan Birgus, technickou podporu z.o.d. Litultovice na místě zastoupeném panem jeřábníkem Janem Čermínem (bez kterého bychom se neobešli) a pak Jiřím Drápalem st., který ochotně přispěl svou technikou. Dále členům TJ sokol Litultovice za pomoc. Velkou části přispěli dorostenci SDH Litultovice, kteří svým počtem, píli a silou by mohli i stromy v lese přenášet. Velké díky všem, kteří pomohli postavit novou lávku přes Hvozdnici. Určitě budou i nějaké výhrady, ale po zkušenostech z minula, kdy během 1 měsíce zmizelo ocelové lanko i lano, které sloužilo jako zábradlí, jsme se rozhodli tam zábradlí nedávat. Snad to pochopíte a nebudete nám tuto drobnou vadu na lávce mít za zlé. To by bylo z činnosti za půl rok. Teď nás čeká ještě Mikulášská nadílka a to 5. prosince před vinárnou na zámku „B“.
 
Zisk z akcí rozdělíme mezi děti a mládež. Jelikož máme 3 družstva děti a družstvo dorostu, snažíme se pokud možno, co nejvíce investovat do nákupu sportovního nářadí, aby nás reprezentovali nejen svými skvělými výkony, ale i vybavením. Pěkným příkladem je umístění mladších žáků M, skončili na prvním místě a mladších žáků L, kteří skončili třetí. Starší žáci se umístili na místě šestém. Dorostenci se umístili na místě pátém. Veškeré mládeži a dětem velké díky za vzornou reprezentaci a rodičům za obětavou pomoc. Od letošního podzimu se znovu formuje družstvo žen, kterým fandíme a rádi je podpoříme. Vím, že je teprve listopad, ale na závěr bych vám všem popřál vše nejlepší do nového roku šťastné a veselé v poklidu rodiny prožité vánoční svátky.
 
Jan Pavlíček, starosta SDH Litultovice
 
HasičiHasičiHasičiHasičiHasičiHasiči
 

Posezení u Větřáku

Sobota 18. srpna 2012, sluníčko hřálo, pivečko chutnalo a všichni se bavili.

Posezení u Větřáku Posezení u VětřákuPosezení u Větřáku
Mladí hasiči úspěšně zakončili soutěž v požárním útoku v okrsku Mladecko. V soutěži byly 2 družstva mladších a 1 družstvo starších žáků.

V kategorii mladších, v celkovém umístění ročníku 2011-2012, získalo družstvo Litultovice „A“ první místo, Litultovice „B“ pak místo třetí. Starší žáci se umístili na místě šestém. Celkově se ligy zúčastnilo 13 družstev žáků mladší i starší ligy z okolních vesnic.
 
Všem mladým hasičům patří poděkování za velmi dobrou reprezentaci hasičů Litultovic. Poděkování též patří rodičům, kteří se podíleli na dopravě dětí na soutěže a v neposlední řadě také Radě městyse Litultovice za sponzorský dar ve formě nákupu pohárů na soutěž a zakoupení kádě na vodu pro sportovní účely sboru.
Mladí hasiči
V rámci celorepublikového dne požární bezpečnosti, který byl letos vyhlášen na pátek 13. dubna, proběhlo na základní škole v Litultovicích taktické cvičení, při kterém byl simulován požár elektroniky v jedné z tříd. V rámci taktického cvičení si zaměstnanci školy vyzkoušeli evakuaci dětí, školákům byla předvedena ukázka zásahové činnosti a technické prostředky jimiž jednotka disponuje, dále byla dětem ukázána správná manipulace s hasícím přístrojem, přístroj si mohli žáci rovněž vyzkoušet. Na závěr velitel jednotky předal zaměstnancům školy informace a doporučení pro případ skutečné evakuace.
Jiří Drápal, ml., velitel
hasiči v ZŠhasiči v ZŠHasiči v ZŠ

Činnost zásahové jednotky Městyse Litultovice

V pátek 2. 3. 2012 v 15:30 proběhl ve spolupráci se zásahovou jednotkou Hradec nad Moravicí výcvik záchrana osob z ledu. Tento výcvik se uskutečnil na velkém rybníce za účasti mladých hasičů, členů rybářského spolku a občanů Litultovic. Cílem výcviku bylo naučit členy jednotek pohyb na nestabilním ledu, sebezáchrana při proboření a nácvik záchrany osoby, která se propadla na zamrzlé ploše. Instruktory výcviku byli Tomáš Rozehnal velitel JSDHO Hradec nad Moravicí a Drápal Jiří velitel JSDHO Litultovice. K výcviku byly použity suché obleky do vody zapůjčené od profesionálních hasičů z Opavy. Výcviku se zúčastnilo 9 členů jednotky z Hradce a 7 členů jednotky z Litultovic. Náplní výcviku bylo také ukázat mladým hasičům, rybářům a občanům jak se zachovat v případě propadnutí na vodní ploše, a jak mohou bezpečně pomoci osobě, pod kterou se probořil led.
Strojníci jednotky se zúčastnili 10. 3. 2012 cyklické odborné přípravy na HZS MSK ú. o. Opava a ve stejném datu absolvovali, noví členové jednotky, výcvik na získání odbornosti nositel dýchací techniky.

V následujícím období mají před sebou velitelé jednotky dvoudenní instruktážně metodické zaměstnání v Jánských koupelích, je naplánován výcvik v dýchací technice na cvičném polygonu na hasičské stanici v Bruntále a poslední víkend v dubnu se členové zúčastní krajské soutěže ve vyprošťování z havarovaných vozidel, která proběhne v Hlučíně.

Jednotka Městyse v tomto roce již zasahovala u 10 událostí a to u 2 technických pomocí, 2 živelné pohromy, 1 dopravní nehoda a 5 požárů.
 
Děkuji všem členům za obětavost pomoci bližnímu a za svědomitou práci v jednotce a je jim blízkým za toleranci a pochopení.
Velitel jednotky Drápal Jiří ml.
 

Zásahy hasičské jednotky Městyse Litultovice

V roce 2011 se naše jednotka účastnila 29 zásahů.

Jednalo se o 9 požárů.

Jeden z největších požárů loňského roku byl požár v Moravici, 7. května, zde jednotka vyjela pouze vozidlem Ford, protože vozidlo Tatra 148 bylo v té době v opravě. Jednotka na místo dorazila jako 3. a ihned se zapojila do hasebních prácí. Jednalo se o požár dvou stodol, jeden rodinný dům shořel zcela a druhý byl částečně poničen. Tento zásah probíhal za použití dýchací techniky. Délka naší účasti činila 5 hodin. Další velký požár byl 29. 10. v Oticích zde požár zasáhl výrobní sklad s jízdními koly. Jednotka zde strávila 8 hodin a z místa události odjížděla jako poslední po celkovém dohašení požáru. Tento požár se zapsal také, co do škody, jako největší v loňském roce v okrese Opava, škoda činila cca
22 mil. korun. K dalšímu velkému požáru jednotka vyjela do obce Sádek a to 25. 11., zde se jednalo o požár rodinného domu a přilehlé stodoly. Oheň zcela zničil stodolu a střechu na přilehlém rodinném domu. Dne 12. 12. jsme zasahovali u požáru v naší obci, kdy došlo k požáru lednice v bytě bytového domu č. p. 102, tento požár byl lokalizován a uhašen velmi rychle, bylo provedeno odvětrání bytu a poté byl byt předán uživateli.

V 9 případech zasahovala jednotka u dopravních nehod. Většinou se jednalo o úklidy po nehodě, ve dvou případech o vyproštění osob a to 30. 5. v Kamenci, kde bohužel došlo ke smrtelnému zranění řidiče a 24. 6. k vyproštění řidiče v obci Mikolajice.

Dále jednotka zasahovala u 9 technických pomocí. Jednalo se o spadlé stromy na vozovku a o likvidaci obtížného hmyzu.

Jednotka také vyjela dvakrát na planý poplach.

V roce 2011 obměnila jednotka svou techniku. V měsíci srpnu obdržela bezúplatným převodem od HZS MSK vozidlo CAS K25 LIAZ a stávající techniku CAS 32 T148 bezúplatně převedla obci Březová.
Členové jednotky se účastní pravidelného školení, cvičení a ukázek. V dubnu se členové zúčastnili instruktážně metodického zaměstnání ve vyprošťování u dopravních nehod, které se konalo v Hlučíně. Toto zaměstnání bylo určeno jednotkám předurčeným k zásahům u dopravních nehod. V okresu Opava je těchto jednotek 6 (Vítkov, Kylešovice, Hrabyně, Hlučín, Hradec nad Moravicí, Litultovice). Dále proběhl výcvik v dýchací technice ve cvičném polygonu v Bruntále a Jánských Koupelích.
Členové jednotky odpracovali stovky hodin práce na technice a v hasičské zbrojnici. Členové jednotky za činnost v jednotce nepobírají žádnou finanční odměnu a vše dělají zdarma.
 
Seznam členů jednotky: 
Mladí hasiči úspěšně zakončili soutěž v požárním útoku v okrsku Mladecko. V soutěži byly 2 družstva mladších a 1 družstvo starších žáků.
 
V kategorii mladších, v celkovém umístění ročníku 2011-2012, získalo družstvo Litultovice „A“ první místo, Litultovice „B“ pak místo třetí. Starší žáci se umístili na místě šestém. Celkově se ligy zúčastnilo 13 družstev žáků mladší i starší ligy z okolních vesnic.
 
Všem mladým hasičům patří poděkování za velmi dobrou reprezentaci hasičů Litultovic. Poděkování též patří rodičům, kteří se podíleli na dopravě dětí na soutěže a v neposlední řadě také Radě městyse Litultovice za sponzorský dar ve formě nákupu pohárů na soutěž a zakoupení kádě na vodu pro sportovní účely sboru.
Jiří Drápal  velitel jednotky Lebeda Vít ml.  hasič
Pavlíček Jan    velitel družstva Lhotský Bohdan  hasič
Kavan Michael   velitel družstva Drápal Jiří st.  hasič
Luks David    velitel družstva Konečná Gabriela  hasič
Bohm Robert  strojník Čermín Jindřich  hasič
Bokiš Martin   strojník Stříbný Lukáš hasič
Lhotský Aleš  strojník Salich Petr hasič
Hadámek Aleš  strojník Kořený Michal hasič
Za veškerou činnost v jednotce všem členům tímto děkuji. Děkuji, ale také jejím blízkým za jejich podporu a toleranci.
 
S pozdravem, vše dobré v roce 2012, přeje velitel jednotky Jiří Drápal

Městys

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální teplota

27.5.2024 00:05

Aktuální teplota:

16.2 °C

Vlhkost:

82.9 %

Rosný bod:

13.3 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
1
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31 1 2

mapa