Menu
Městys Litultovice
MěstysLitultovice

Stavební úřad

Stavební úřad v Litultovicích (dále jen úřad) byl zřízen v roce 1983, kdy došlo k převodu veškeré agendy na úseku stavebního zákona z Odboru výstavby ONV Opava na MNV Litultovice.

Správní území úřadu tvoří 12 katastrálních území, a to Litultovice, Dolní Životice, Lhotka u Litultovic, Mladecko, Hlavnice, Bratříkovice, Jakartovice, Deštné, Hořejší Kunčice, Bohdanovice, Kerhartice a Medlice.
 
Jedná se o takzvaný „obecný“ stavební úřad, který projednává veškeré typy staveb v rámci umísťování staveb a následně v rámci povolování a kolaudace staveb řeší podstatnou část ze všech typů staveb, s výjimkou staveb speciálních (tj. staveb vodních, drážních, leteckých, dopravních, apod…), jejichž povolení a kolaudace přísluší „speciálním“ stavebním úřadům.
 
Hlavní náplň činnosti úřadu vyplývá z náplně stavebního zákona, kterým je v současné době „Zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění, o územním plánování a stavebním řádu“. Další úkoly vyplývají ze souvisejících zákonů a legislativních předpisů, kdy přímou souvislost se stavebním zákonem má dalších cca 50 zákonů a nepřímou souvislost nespočet dalších předpisů.
V pracovní náplni úřadu je nejen projednávání staveb, jak vyplývá z jeho názvu, ale ve velké míře také projednávání opatření a zásahů do území (terénní úpravy, odvodňování, protierozní, apod… opatření, změny ve využití území (např. změny druhu pozemku – např. z orné půdy na les, apod…), vyhlašování a rušení ochranných pásem, dále také dělení nebo scelování pozemků, aj…
 
Základní zásadou stavebního zákona je, že naprostá většina projednávání staveb a opatření v území je návrhová – tj. musí být podána žádost konkrétním žadatelem (nejčastěji vlastníkem pozemku nebo stavby), a to vždy před vlastním provedením záměru. Realizace záměru je možná až po vydání příslušného kladného rozhodnutí a jeho nabytí právní moci.
Základní podmínkou schválení záměru žadatele je soulad daného záměru s územním plánem konkrétní obce, na jejímž území se záměr nachází.
Stále platí také zásada, že většinu podkladů a dokladů k záměru předkládá žadatel.
 

Formuláře ke stažení 

Stavební

Územní

Kolaudace, užívání

Odstranění

Ostatní

Rozhodnutí a opatření, vydávaná a řešená obecným stavebním úřadem dle stavebního zákona:
 
Umisťování staveb a opatření v území
 • Územní rozhodnutí o umístění stavby
 • Územní rozhodnutí o změně využití území
 • Územní rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
 • Územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
 • Územní rozhodnutí o ochranném pásmu
 • Rozhodnutí o změně a zrušení územního rozhodnutí
 • Územní souhlas
 • Územní opatření o stavební uzávěře
 • Územní opatření o asanaci území
Povolování a ohlašování staveb
 • Souhlas s provedením ohlášené stavby
 • Stavební povolení
 • Povolení změny stavby před jejím dokončením
Užívání staveb
 • Závěrečná kontrolní prohlídka stavby
 • Kolaudační souhlas
 • Rozhodnutí o předčasném užívání stavby
 • Rozhodnutí o zkušebním provozu stavby
 • Souhlas se změnou v užívání stavby
 • Rozhodnutí o změně v užívání stavby
Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení
 • Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
 • Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu
 • Kontrolní prohlídka stavby
 • Nařízení neodkladného odstranění stavby
 • Nařízení nutných zabezpečovacích prací
 • Nařízení nezbytných úprav stavby nebo zařízení
 • Nařízení nezbytné údržby stavby
 • Nařízení vyklizení stavby
 • Nařízení opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
 • Oprávnění ke vstupu na pozemky a do staveb
 • Nařízení expertních posudků a odebrání vzorků
Správní přestupky delikty
 • Rozhodnutí o přestupku fyzické osoby
 • Rozhodnutí o deliktu právnické osoby a podnikající fyzické osoby
Na vydání většiny rozhodnutí a opatření dle stavebního zákona není automatický nárok, jednotlivé záměry musí projít posouzením v příslušném řízení a jsou vždy hodnoceny individuálně ve vztahu k dotčenému území a dalším vazbám.
Záměry žadatelů mohou být také zamítnuty, zejména pokud nejsou v souladu s územním plánem nebo s obecnými požadavky na využívání území a obecnými požadavky na výstavbu, anebo pokud nebyly i po výzvě stavebního úřadu doloženy všemi podklady.

Úřad

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální teplota

24.7.2024 05:07

Aktuální teplota:

19.7 °C

Vlhkost:

75.6 %

Rosný bod:

15.3 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

mapa