Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE

 

ÚZEMNÍ PLÁN LITULTOVICE - PLATNÁ ZMĚNA ÚP č.1 (05/2021)

1. UP_Litultovice_ZM1_pro_vydání 

2. Odůvodnění pořizovatele ZM1 pro vydání 

 

TEXTOVÁ ČÁST

UP Litultovice Úplné zněni po ZM1 textová část 

 

GRAFICKÁ ČÁST

IB1_Legenda 

IB1_Zakladni_cleneni_uzemi 

IB2_Hlavni_vykres_urbanisticka_koncepce

IB2_Legenda

IB3_Hlavni_vykres_koncepce_technicke_infrastruktury

IB3_Legenda

IB4_Legenda

IB4_Vykres_VPS_VPO_asanaci

IIB1a_Koordinacni_vykres

IIB1a_Legenda

IIB1b_Legenda

IIB1b1_Koordinacni_vykres_zastavene_uzemi_Litultovice

IIB1b2_Koordinacni_vykres_zastavene_uzemi_Choltice

IIB1b3_Koordinacni_vykres_zastavene_uzemi_Pilny_Mlyn

IIB1b4_Koordinacni_vykres_zastavene_uzemi_Luhy

 


 

PROJEDNÁVANÝ NÁVRH

Územní plán Litultovice - změna č. 1 - projednávaný návrh

 

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Č.1 (NÁVRH)

Územní plán Litultovice, změna č.1

Územní plán Litultovice, změna č.1 

 

TEXTOVÁ ČÁST

I. ÚP Litultovice návrh 

II.a ÚP Litultovice odůvodnění

II.b ÚP Litultovice odůvodnění pořizovatele

III. ÚP Litultovice VVURU

 

SCHÉMATA

1. Cílová kom. síť

2. Zatížení sil. sítě

3. Nehodovost

4. Cílová cyklo doprava

 

GRAFICKÁ ČÁST

VÝKRESY                                                                            LEGENDY

Hl. výkres urbanistická koncepce  507920_HUV_v                    legenda - 507920_HUV_l

Koordinační výkres                   507920_KOV_v                    legenda - 507920_KOV_l

Hl. výkres koncepce technické infrastruktury 

                                                 507920_OST_TI_v              legenda - 507920_OST_TI_l

Výkres veřejně prospěšných staveb opatřená asanací 

                                                 507920_VPS_v                   legenda - 507920_VPS_l 

                                                 507920_VSV_v                                                             

Základní členění území             507920_ZCU_v                     legenda - 507920_ZCU_l

Předpokládané zábory půdního fondu   

                                                 507920_ZPF_v                    legenda  - 507920_ZPF_l

 

ÚZEMNÍ STUDIE 1

 

ÚZEMNÍ STUDIE 2

 

ÚZEMNÍ STUDIE 3