Menu
Městys Litultovice
MěstysLitultovice

Komunitní centrum

logo

Městys Litultovice v rámci projektu „Komunitní centrum Litultovice“ zrekonstruoval 2. NP objektu č. p. 51, Litultovice, a vybudoval zde komunitní centrum s knihovnou. Pro nové využití 2. NP jako komunitního centra byla provedena nástavba 2.NP nad vstupním zádveřím, byla zde rekonstruována toaleta, vestavěna bezbariérová toaleta a instalována kuchyňka. Pro vlastní činnost komunitního centra budou sloužit dvě klubovny, každá pro 10 osob, z nich jedna s knihovnou.

Tento projekt s registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012097 byl podpořen Evropskou unií v rámci  Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem projektu Komunitní centrum Litultovice je zapojit osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením do života městyse, navázat na fungující sdružení, spolky, zapojit tyto osoby do jejich činnosti. Komunitní centrum chce zvýšit podporu začleňování a zajistit dostupnost základního odborného sociálního poradenství.

fotofoto

plakát

ke stažení zde

plakát

komunitní centrum

Městys

Aktuální teplota

30.3.2023 16:00

Aktuální teplota:

11,4 °C

Vlhkost:

78,3 %

Rosný bod:

7,7 °C


mapa