Menu
Městys Litultovice
MěstysLitultovice

Matrika

Úřad městyse Litultovice vykonává v rámci přenesené působnosti agendu matričního úřadu, pro 12 katastrálních území, které spadají pod 7 samosprávných obcí (Litultovice, Dolní Životice, Mladecko, Hlavnice, Bratříkovice, Lhotka u Litultovic a Jakartovice).

Co vyřizuje?

 • vede matriku narození, manželství a úmrtí
 • vystavuje prvopisy a druhopisy matričních dokladů (rodný, oddací a úmrtní list)
 • povoluje nahlížet do matričních knih
 • zajišťuje uzavření manželství formou občanského sňatku
 • zajišťuje uzavření registrovaného partnerství (od 01.01.2024)
 • vydává osvědčení o splnění zákonných požadavků pro uzavření církevního sňatku
 • vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného parnerství
 • povoluje uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou obce 
 • přijímá souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k nenarozenému nebo narozenému dítěti
 • přijímá žádosti o zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí občanů ČR do zvláštní matriky
 • provádí vidimaci a legalizaci (ověřování listin a podpisů na listinách)
 • rozhoduje o povolení změny jména a příjmení
 • přijímá oznámení o zpětvzetí předchozího příjmení po rozvodu manželství
 • přijímá prohlášení o volbě druhého jména

Na koho se obrátím??

Hana Kristiánová, DiS.
email: matrika@litultovice.cz
tel: 555 559 541
úřední dny - pondělí a středa od 8.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 17.00 hod.

 

Co potřebuji k vyřízení jednotlivých dokladů??

Vydávání matričních dokladů:

Jedná se vydávání těchto dokladů: rodný list, oddací list, úmrtní list, a to jak v podobě prvopisu, tak i jako druhopis, v případě ztráty.

Matriční doklady vydává matriční úřad do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.
Doklad předá matriční úřad oprávněné osobě po předložení platného průkazu totožnosti nebo odešle oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou.

O vydání dokladu může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny a zplnomocnění zástupci,
 • pro úřední potřebu státní orgány ČR nebo výkono přenesené působnosti orgány územních samosprávných celků, 
 • statutární orgány církví nebo duchovní, jimi zmocněni, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949,
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejic práv před státními orgány ČR nebo před orgány územních samosprávných celků,
 • osoba, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině.

S sebou si přinesu:

 • doklad, kterým prokážu svou totožnost, popř. veřejnou listinu (např. rodný a křestní list, oddací list), ze kterého bude možno odvodit, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů jeho rodiny, nebo doklad, kterým prokážu, že je to nezbytné pro uplatnění mých práv či ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce.

Formulář zde ke stažení. Typ: DOCX dokument, Velikost: 28.38 kB

Na žádost fyzické osoby vydá matriční úřad k matričnímu dokladu vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

 Za vydávání druhopisu činí poplatek 300 Kč, za vydání vícejazyčného standardního formuláře 100 Kč.

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu:

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověžuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací ani legalizací se nepotvrzuje  správnost ani pravdivost údajů uvedených na listitně ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá.

S sebou si přinesu:

 • platný průkaz totožnosti
Poplatky:
 • Za vidimaci každé stránky vidimované listiny se platí 30 Kč.
 • Za legalizaci každého podpisu na listině se platí 50 Kč.

Nahlížení do matričních knih

Do matričních knih se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrti fyzických osob, ke kterým došlo v České republice a narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině. Dále se do matričních knih zapisují další skutečnosti, jimiž se tyto zápisy mění a doplňují. Z provedených zápisů se vydávají matriční doklady (rodné, oddací a úmrtní listy), které obsahují údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání.

O nahlédnutí do matriční knihy může požádat:

 • osobně fyzická osoba, které se zápis týká, členové její rodiny, její sourozenci, zplnomocnění zástupci,
 • pro úřední potřebu orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků,
 • statutární orgány církví nebo důchovní jimi zmocněni, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949,
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

S sebou si přinesu:

 • průkaz totožnosti,
 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců,
 • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
 • plnou moc, vyřizuje-li žádost zplomocněnec.

 

 

Úřad

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální teplota

24.7.2024 04:07

Aktuální teplota:

18.9 °C

Vlhkost:

77.5 %

Rosný bod:

14.9 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

mapa