Menu
Městys Litultovice
MěstysLitultovice

Matrika

Úřad městyse Litultovice vykonává v rámci přenesené působnosti agendu matričního úřadu, pro 12 katastrálních území, které spadají pod 7 samosprávných obcí (Litultovice, Dolní Životice, Mladecko, Hlavnice, Bratříkovice, Lhotka u Litultovic a Jakartovice).

A co si zde můžu vyřídit?

 • vydávání matričních dokladů,
 • podání žádosti o vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství ČR,
 • ověření shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,
 • nahlížení do matričních knih,
 • potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize,
 • uzavření manželství,
 • vrácení příjmení po rozvodu manželství,
 • prohlášení o volbě druhého jména,
 • změna jména a příjmení,

Na koho se obrátím??

Hana Kristiánová, DiS.
email: matrika@litultovice.cz
tel: 555 559 541
 
nebo v úřední dny - pondělí a středa od 8.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod.
do 17.00 hod
.

Co potřebuji k vyřízení jednotlivých dokladů??

Vydávání matričních dokladů:

Jedná se vydávání těchto dokladů: rodný list, oddací list, úmrtní list, a to jak v podobě prvopisu, tak i jako druhopis, v případě ztráty.

Matriční doklady vydává matriční úřad do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.
Doklad předá matriční úřad oprávněné osobě po předložení platného průkazu totožnosti nebo odešle oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou.

O vydání dokladu může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo její manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci, její sourozenci a zplnomocnění zástupci,
 • státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu,
 • statutární orgány církví nebo duchovní, jimi zmocněni, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949,
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejic práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

S sebou si přinesu:

 • doklad, kterým prokážu svou totožnost, popř. veřejnou listinu (např. rodný a křestní list, oddací list), ze kterého bude možno odvodit, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů jeho rodiny, nebo doklad, kterým prokážu, že je to nezbytné pro uplatnění mých práv či ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce.

Formulář zde ke stažení. Typ: DOCX dokument, Velikost: 28.38 kB

V případě vydávání druhopisu činí poplatek 300 kč.

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu:

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověžuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací ani legalizací se nepotvrzuje  správnost ani pravdivost údajů uvedených na listitně ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá.

S sebou si přinesu:

 • platný průkaz totožnosti
Poplatky:
 • Za vidimaci každé stránky vidimované listiny se platí 30 Kč.
 • Za legalizaci každého podpisu na listině se platí 50 Kč.

Nahlížení do matričních knih

Do matričních knih se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrti fyzických osob, ke kterým došlo v České republice a narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině. Dále se do matričních knih zapisují další skutečnosti, jimiž se tyto zápisy mění a doplňují. Z provedených zápisů se vydávají matriční doklady (rodné, oddací a úmrtní listy), které obsahují údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání.

O nahlédnutí do matriční knihy může požádat:

 • osobně fyzická osoba, které se zápis týká, členové její rodiny, její sourozenci, zplnomocnění zástupci,
 • pro úřední potřebu orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků,
 • statutární orgány církví nebo důchovní jimi zmocněni, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949,
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

S sebou si přinesu:

 • průkaz totožnosti,
 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců,
 • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
 • plnou moc, vyřizuje-li žádost zplomocněnec.

Další formuláře:

 

Úřad

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální teplota

4.3.2024 19:21

Aktuální teplota:

11,6 °C

Vlhkost:

72 %

Rosný bod:

6,7 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

mapa