Menu
Městys Litultovice
MěstysLitultovice

Myslivecké sdružení Hradisko - Hlavnice

Myslivecké sdružení Hradisko - Hlavnice

Jeden z několika spolků, který aktivně pracuje na území našeho městyse, je i myslivecké sdružení Hradisko – Hlavnice.

Historie mysliveckého sdružení Hradisko - Hlavnice

Před rokem 1974 existovaly dvě myslivecká sdružení a to myslivecké sdružení Litultovice s výměrou cca 700 ha a myslivecké sdružení Hlavnice s výměrou cca 1500 ha.

V roce 1974 bylo přistoupeno k slučování mysliveckých sdružení v celé republice za účelem lepšího mysliveckého hospodaření na větších výměrách a snadnější kontroly menšího počtu mysliveckých sdružení.

Nové myslivcké sdružení bylo pojmenováno myslivecké sdružení Hradisko, jako lokalita ležící mezi Hlavnicí a Litultovicemi. Z Prahy při registraci byl však název vrácen, s odůvodněním, že myslivecké sdružení Hradisko již existuje a název musí být změněn. Proto byl doplněn o katastrální území, na kterém Hradisko leží a to je Hlavnice. Nový název pak zněl myslivecké sdružení Hradisko – Hlavnice. Už tehdy nové myslivecké sdružení se nacházelo nejen na katastrech Hlavnice a Litultovice, ale také Bratříkovice, Mladecko a Lhotka u Litultovic.

V roce 1992 se podle nové legislativy tvořily nové honitby a současná honitba se dokonce ještě poněkud zvětšila o soukromé lesy na katastru Lhotky u Litultovic do přibližně dnešní podoby. K drobným změnám ve výměře došlo ještě v roce 2002.

Základní údaje o myslivecké sdružení Hradisko - Hlavnice

Naše myslivecké sdružení Hradisko - Hlavnice má 30 členů, z toho je 9 členů z Litultovic, 8 z Hlavnice, 4 z Opavy, 2 ze Lhotky u Lit., 1 z Bratříkovic a 6 z dalších míst.


Honitba, na které MS hospodaří, má výměru 2873 ha, z toho je 2119 ha zemědělské půdy, 462 ha lesa, 15 ha vodních ploch a 74 ha ostatních ploch.
 

Na honitbě žije především zvěř srnčí, zajíc, bažant, daněk a prase divoké, které v posledních letech mnohonásobně zvětšilo své počty a stává se vážným problémem našeho zemědělství. Proto se snaha udržet lovem únosné stavy divočáků a omezení škod, které působí, stalo jedním z významných úkolů myslivců, nejen našeho mysliveckého sdružení, ale dalo by se říci i celé střední Evropy. Další zvěří, která nebývale znásobila svoje počty je liška obecná, která je také přenašečem mnoha poměrně nebezpečných chorob a protože v současné kulturní krajině nemá přirozené nepřátele, je její lov jedinou možností, jak udržet přirozenou rovnováhu v naší krajině.
 

Naše myslivecké sdružení provozuje 40 ks krmných zařízení, což jsou takzvané krmelce, o které se musí starat jednotliví členové a celou zimu pravidelně doplňovat krmivo. Navíc vyrábíme speciální siláž pro zvěř, které se v druhé polovině zimy rozváží po honitbě buď ve formě palet, nebo igelitových pytlů. Další z forem péče o zvěř je zakládání zvěřních políček. Podařilo se nám zřídit na nevyužívaných plochách přibližně 2,5 ha těchto políček, které osíváme směsí plodin vhodných pro zvěř (například pohanka, krmná kapusta, proso a oves). Na tyto políčka se nám daří získávat i státní dotaci, která sice nehradí plně náklady na osetí, ale je příjemným přilepšením.


Kromě péče o zvěř se snažíme zlepšovat i samotnou krajinu, ve které žije. Jednou z takových činností je výsadba alejí podél polních cest. Celkem už jsme osázeli přibližně 7 km cest ve všech katastrech, kde hospodaří naše myslivecké sdružení. Na katastru LiItultovic se jedná o cesty Hájová, Příčnice, Pod vodárnou, Ke Kuchtíku, Mostky a další. Na tuto činnost částečně finančně přispěl i Městys Litultovice. Větší část však hradí myslivecké sdružení ze svých prostředků nebo jsme vypracovali projekt na využití dotace z programu „Péče o krajinu“. V neposlední řadě k činnosti mysliveckého sdružení patří i pořádání kulturních akcí pro veřejnost. Mezi ně patří například Benátské noci v Hlavnici a Litultovicích, Svatohubertská troubená mše, která se střídavě slouží v Hlavnici a v Litultovicích a některé další akce pořádané pro mysliveckou veřejnost z okolních honiteb.

Za myslivecké sdružení Hradisko – Hlavnice myslivecký hospodář Ing. Jan Birgus.
 


Dne 26.12.2010 proběhl tradiční Štěpánský hon.

Honu se zůčastnilo 26. střelců a 20. skvělých honců. V průběhu honu byla ulovena tři selata prasete divokého.

Štěpánský hon

Štěpánský hon

Štěpánský hon

Štěpánský hon

Štěpánský hon

Městys

Aktuální teplota

30.5.2023 18:56

Aktuální teplota:

18,4 °C

Vlhkost:

46,9 %

Rosný bod:

6,8 °C


mapa