Menu
Městys Litultovice
MěstysLitultovice

2015

Květen 2015

Zřízení  pískoviště

Od počátku měsíce května nám na školní zahradě vyrostlo nové pískoviště, aby si na něm mohly hrát děti při pobytu ve ŠD. Obrovskou radost z něj měli všichni, děti každého věku od 1. do 4. třídy i učitelé. Provoz na něm zahájily 7. května postavením prvních zajímavých staveb.

pískoviště

Návštěva knihovny v Litultovicích

V úterý 12. května žáci prvního ročníku v rámci projektu Pasování prvňáků na čtenáře navštívili místní knihovnu, kde jim prostřednictvím paní knihovnice Evy Batkové byl vysvětlen postup půjčování knih.

návštěva knihovny

Vystoupení dramatického kroužku v Domově seniorů

Ve čtvrtek 14. května navštívily děti naší školy Domov seniorů s krátkým vystoupením ke Dni matek a jaru. Zahrály dvě pohádky, jaro uvítaly básničkou a vystoupení doprovodily děti z hudebního kroužku hrou na flétny.

   vystoupení dramatického kroužkuvystoupení dramatického kroužku

Brigáda klubu rodičů

Na čtvrtek 14. května byla vyhlášena brigáda na úpravu okolí školy. Vzhledem k nepříznivému počasí se sice neuskutečnila, ale i tak děkujeme rodičům za ochotu přijít pomoci. Náhradní termín brigády oznámíme dodatečně.

Připravujeme:

26.5. – Účast na přírodovědné soutěži v ZŠ Mladecko, 29.5. - Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře, 1.6. – oslava Dne dětí, 8.6.- divadelní představení Mrazík, 16.6.- fotografování třídních kolektivů, 18.6.- školní výlet

Duben 2015

Poděkování za sběr papíru

Všem, kteří přispěli do sběru starého papíru, velice děkujeme. Získaná částka bude použita na školní výlet.

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 19. 3. 2015 se ve škole konal Den otevřených dveří. Rodiče i prarodiče se mohli podívat během dopoledne do vyučování, pozorovat práci žáků a paní učitelky, sledovat různé metody práce s žáky a práci na interaktivních tabulích.

Březen - měsíc knihy

Měsíc březen pro žáky prvního a třetího ročníku znamená práce se svými nejoblíbenějšími dětskými knihami, které si donesli do školy.  Nejprve se měli zaměřit na knihy se zvířátky a nakreslit ilustraci pohádek. Zároveň jsme si udělali výstavu dětských knih. Ve středu 25. března 2015 žáci 3. ročníku připravili pro naše prvňáčky besedu se čtením z knížek Jiřího Žáčka a vyprávěli nám zajímavosti z jeho života. Také naši prvňáčci nezaháleli a naučili se Zaječí říkadlo od Jiřího Žáčka.

NAŠE KNIHY

Velikonoce ve Slezském zemském muzeu

V pátek 27. 3. 2015 jsme jeli do Slezského zemského muzea na velikonoční program s tvořivou dílnou. Protože nás bylo hodně, rozdělili jsme se na dvě skupiny a zaměstnanci muzea pro nás připravili ještě jeden program Do pohádky se zvířátky. Dětem se dopoledne v muzeu líbilo, všichni jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí nejen o zvířátkách, ale i o velikonočních tradicích.

VELIKONOCE

Přednáška o hadech

Ve 3. ročníku si v rámci učiva o živočiších připravila Adélka Beníšková přednášku o svém domácím mazlíčkovi hadovi Pepíkovi. Adélka si připravila pro děti povídání, dovedla odpovědět na spoustu zajímavých otázek, které kladly děti, a dokonce hada přinesla do školy. Během celého dne jsme mohli hada sledovat v teráriu. Adélce moc děkujeme. 

PŘEDNÁŠKA O HADECH

Pasování prvňáčků na čtenáře

V pondělí 20. dubna pod vedením knihovnice paní Batkové, si v další části projektu žáci prvního ročníku vyslechli pohádku  - Zlatovláska od Karla Jaromíra Erbena. 

Více o tomto projektu najdete na www stránkách: zslitultovice.cz  

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

JARNÍ AKADEMIE

Březen 2015

Soutěž v tanci

V pondělí 23. 2. 2015 se v rámci obou oddělení školních družin konala taneční soutěž na podložkách řízených počítačem. Děti soutěžily ve dvojicích, kdy se musely soustředit na pokyny z počítače a zároveň podle těchto pokynů tančit. Mezi nejlepšími tanečníky z prvního ročníku byli: Bednaříková Tereza, Trlicová Lucie, Zemek Jiří a z třetího ročníku: Kubcová Bára, Koníčková Petra a Schwarz Radim. Gratulujeme. Všichni zúčastnění získali sladkou odměnu a vítězové dárkové balíčky.

TANEČNÍ SOUTĚŽ

Módní přehlídka

Ve středu 25. 2. 2015 se v odpoledních hodinách konala módní přehlídka, kterou uspořádaly žákyně třetí třídy. Modely byly velmi nápadité, určené na léto k vodě, ale i do společnosti. Každý si vybral oblíbený model a v rámci výtvarného kroužku nakreslil. Naše modelky byly za snahu a přípravu odměněny.

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

Pasování prvňáčka na čtenáře – 2. setkání

Druhé setkání našich prvňáčků s paní knihovnicí Evou Batkovou proběhlo v pondělí 9. března 2015 a bylo zaměřeno na nejoblíbenější českou pohádku O Popelce. Žáci přebírali hrášek, poslouchali čtení pohádky, poskládali puzzle a sami si složili obrázek s třemi kouzelnými oříšky.

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Rotary klub Opava – mezinárodní den ve škole

V pátek 13. března 2015 se do naší školy přišli podívat studenti- Riah Erliana z Indonésie, Fabiola Rozas Scaramelli z Chile a Nicholas Wheeler z USA, kteří jsou v letošním školním roce hosty Rotary klubu v Opavě, jsou ubytováni v českých rodinách a navštěvují české školy.

Úvodní slovo měl pan Jan Raida, který seznámil žáky s programem klubu a představil jednotlivé studenty. Studenti nás seznámili formou prezentací s tradicemi, zvyky, kulturou
a školstvím ve svých zemích.

Naši žáci si procvičili angličtinu a svými dotazy vyzvídali ještě další zajímavosti.
Po té se prezentovala také naše škola, paní ředitelka Mgr. Dana Kaliková představila internetové stránky školy a žáci v jednotlivých třídách zazpívali jarní písničky a básničky, společně všichni i s hosty jsme si zazpívali dvě anglické písničky a naši hosté, pod vedením pana Jana Raidy, se naučili jednu českou písničku, kterou jsme si společně zazpívali.

Společně s naší návštěvou jsme prožili úžasné dopoledne plné nových zajímavých zážitků. A tímto bychom chtěli poděkovat hostům Rotary klubu v Opavě a panu Raidovi, že nás obohatili o vědomosti z jiných krajů světa.

PŘEDNÁŠKA

 


Gratulace

Gratulujeme Barboře Kubcové z 3. ročníku za úspěšnou reprezentaci naší školy v okresním kole soutěže Požární ochrana očima dětí, kde získala nádherné 2. místo.

Zároveň ve škole proběhlo školní kolo výtvarné soutěže Bílý čáp, do které vybírali vítězné práce hlasováním žáci i paní učitelky. Do okresního kola soutěže postupují práce Adélky Malíkové a Honzy Vítka ze 4. ročníku, Adélky Beníškové, Magdalénky Pavlíčkové a Karolínky Albertové ze 3. ročníku a Kuby Mazura, Matěje Galusíka a Vojtíška Hrubého z 1. ročníku. Tak jim držme palce.

Den otevřených dveří ve škole

Ve čtvrtek 19. 3. 2015 měli rodiče i prarodiče možnost nahlédnout do výuky v naší škole. Pozorovali práci paní učitelky a žáků, různé metody výuky, práci na interaktivní tabuli a zájem dětí o výuku.

Únor 2015

Soutěže ve školní družině.

V měsíci lednu se žáci prvního a čtvrtého ročníku zapojili do tří soutěží. Turnaj v piškvorkách si zahráli žáci čtvrtého ročníku, nejvíce se dařilo a na 1. místě se umístil Štěpán Kavan, 2. místo obsadila Adélka Malíková a na 3. místě se umístila Lucka Kempková. 

Ve stolní kopané se utkali jak žáci prvního, tak čtvrtého ročníku. Nejlepšími hráči z prvního ročníku byli: Vašek Kudlík, Matěj Mazur a Kristýnka Leváková. Ze čtvrtého ročníku: Jan Vítek, Šimon Nádeníček a Štěpán Kavan.

Žáci prvního ročníku se utkali ještě v soutěži zvané dobble, založené na postřehu. Nejvíce se dařilo a do finále postoupili: Jakub Mazur, Maruška Matlafusová, Kristýnka Leváková, David Nowický a Matěj Galusík. 

Za pěkné umístění si všichni zasloužili sladkou odměnu. Gratulujeme.

Školní inspekce v naší škole

Od 20. do 22. února prováděli na škole kontrolní činnost členové České školní inspekce. Výsledek jejího šetření je pro naši školu velice příznivý a bude vyvěšen na www stránkách.

Předávání vysvědčení

29. 1. 2015 bylo předáno vysvědčení ve všech ročnících. Nejslavnostnější předávání vysvědčení samozřejmě bylo u prvňáčků. Jejich první vysvědčení jim pochválili nejen učitelé, ale také spolužáci z ostatních tříd a při společném setkání na karnevale jim byl předán pochvalný list za pololetní práci.

Předávání vysvědčení

Maškarní ples ve škole

Poslední den tohoto pololetí 29. 1. 2015 jsme pro děti uspořádali ve škole maškarní ples. Děti si připravili krásné masky a učitelé nachystali pestrou zábavu. Masky si zatančili, zasoutěžili v disciplínách týkajících se celoročního projektu "Naše zahráda" a tečkou byl losování tomboly. Tímto rodičům děkujeme za pomoc při přípravě masek pro děti a přichystanou tombolu. 

Maškarní ples

Rozloučení s Vánočním časem

V neděli 1. února odpoledne se v kostele v Litultovicích konalo setkání u příležitosti ukončení Vánočního času. Celý koncert uváděl pan farář, vystoupily tam mezi jinými i děti z naší školy. Zazpívaly několik zimních písní, přednesly i básně s touto tématikou a na Vánoce zavzpomínaly příběhem o narození Ježíška.

Děkujeme všem dětem, které na vystoupení přišly.

Tonda Obal na cestách

Ve středu 4. února se děti ve škole zúčastnily besedy na téma ochrany životního prostředí. Kromě toho, že si děti zopakovaly základní vědomosti o třídění odpadů, dozvěděly se i spoustu nových zajímavostí, to vše na praktických ukázkách a úkolech.

 Tonda Obal

 

Zimní olympiáda

I na zbytcích sněhu jsme dokázali uspořádat zimní olympiádu. Žáci si přinesli boby, které jsme zapřáhli do tzv. psího spřežení, které jezdilo slalom, nebo se vůdce psího spřežení snažil za jízdy trefit míčkem na cíl, zachraňovali ztracená zvířátka ve sněhu atd. Každý si mohl vše vyzkoušet a netradičně se pobavit v hodině tělesné výchovy. Nakonec byl každý sportovec odměněn sladkostí.

Zimní olympiáda

Oslava Valentýna

Žáci 4. ročníku v hodinách anglického jazyka si připomenuli svátek svatého Valentýna, vyprávěli si o tom, kde ten svátek vznikl, kdo to byl svatý Valentýn a naučili se jednu velmi starou anglickou říkanku a zazpívali písničku Roses are red. Žáci vyplňovali pracovní list, kde se seznamovali s novou slovní zásobou, v učebnicích anglického jazyka našli jednoduchou valentýnku, kterou si mohli vyrobit.

Zahájení projektu "PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE"

V úterý 17. 2. 2015 proběhlo v 1. třídě zahájení projektu "Pasování prvňáčků na čtenáře". 

Pasování prvňáčků čtenářů

A co že je to Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny?

Pasování prvňáčků na čtenáře – neboli loučení se Slabikářem  je akce určena pro prvňáčky základní školy pořádaná ve spolupráci se SKIP ČR (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky)  v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Aby mohli být žáci mečem pasováni na rytíře čtenářského řádu, musí ukázat, že už umí číst a že se mohou stát čtenáři knihovny. Smyslem akce „Pasování prvňáčků na čtenáře“ je přivést žáky prvních tříd do knihovny a tím jim usnadnit cestu k rozvoji čtenářské gramotnosti“. Naše knihovna s paní knihovnicí Evou Batkovou se také zapojila do zmíněného projektu.

Den otevřených dveří

Připravujeme v měsíci březnu nejen pro rodiče „Den otevřených dveří,“ kdy se mohou návštěvníci podívat do výuky ve všech našich ročnících a projít budovu naší školy. Přesný termín bude uveden na www stránkách naší školy.

Všechny fotografie z těchto akcí najdete na www stránkách naší školy zslitultovice.cz a na těchto stránkách:  zslitultovice.rajce.idnes.cz

Leden 2015

Dramatický kroužek v Domově pro seniory

Ve středu 17. 12. 2014 v dopoledních hodinách byli žáci dramatického kroužku, pod vedením paní učitelky Leony Seidlové, zahrát pohádku O rukavičce v Domově pro seniory v Litultovicích. Své vystoupení obohatili hrou na flétničky. Za svůj výkon obdrželi sladkou odměnu. 

Vánoční besídka

Ve středu 17. 12. 2014 se v naší škole konala již tradiční vánoční výstavka s kulturním programem a drobným prodejem vánočních ozdob. Celý školní rok pracujeme na projektu Naše zahrada, a proto i celá naše výstava nesla toto jméno. Našli jsme tam ovocné stromy s denními i nočními ptáky, různě zhotovené sněhuláky, vesnické chaloupky, rybník s kapříky, vánočně prostřený stůl a krásné výrobky na prodej, které zhotovily naše šikovné maminky, které se tento rok podílely
i na přípravě občerstvení, a tak jsme mohli ochutnat výborné chlebíčky, cukroví, muffiny, perníčky, různé druhy bábovek, prostě samé dobrotky.

Vánoční besídkaVánoční besídkaVánoční besídkaVánoční besídka

Vánoční vystoupení pro seniory a děti z MŠ

Ve čtvrtek 18. 12. 2014 naši žáci vystoupili se svým programem ještě jednou pro seniory
a děti z MŠ. Žáci prvního ročníku zazpívali, zatančili a zahráli pohádku o zvířátkách. Žáci 3. ročníku vystoupili s pohádkou
o vanilkovém rohlíčku a žáci 4. ročníku s vánočními příběhy
o rodině a narození Ježíška.  Nechyběla ani hra na flétničky
u mladších i starších žáků. Pro seniory jsme připravili malé občerstvení a pro děti z MŠ cukroví.

Vystoupení vánoční pro seniory a děti MŠ

Vánoční posezení u stromečku

Poslední den před vánočními prázdninami patřil jako každoročně posezení žáků u stromečku, předání dárků v jednotlivých třídách a společné vánoční pohádce.

Maškarní ples ve škole

Za půlroční práci ve škole učitelé pro děti připravují na 29. 1. 2015 nejen vysvědčení, ale od 10 hodin také maškarní ples. Na děti čekají disco tanečky, soutěže, vyhlášení nejlepších masek, nejlepších tanečníků a na závěr si každý vylosuje dárek z tomboly, kterou připravili rodiče. Tímto rodičům za tombolu děkujeme.

Městys

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální teplota

24.6.2024 07:06

Aktuální teplota:

33.0 °C

Vlhkost:

33.8 %

Rosný bod:

14.9 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

mapa