Menu
Městys Litultovice
MěstysLitultovice

2013

Prosinec 2013

Brigáda u kostela.

Dne 21. listopadu 2013 se uskutečnila brigáda v okolí kostela svatého Bartoloměje v Litultovicích. Žáci vyzbrojeni pracovním oblečením a hráběmi se s velkým zápalem vrhli do práce. Okolí školy nám není lhostejné.

brigáda

 

 

Úspěch litultovských žáků ve výtvarné soutěži.

Jako každým rokem, tak i letos slaví naši žáci úspěchy ve výtvarných soutěžích. Ve výtvarné soutěži „Ahoj z prázdnin“ 2. místo ve své kategorii obsadila Alžběta Skřontová a čestné uznání Klárka Beníšková, obě z 5. ročníku. Gratulujeme.

Advent na zemědělské škole.

V pátek 29. listopadu 2013 žáci pátého ročníku navštívili vánoční výstavu na Masarykově střední škole zemědělské a VOŠ v Opavě. Žáci se inspirovali vánoční výzdobou a příjemně se vánočně naladili. K vidění toho bylo dost: vystoupení pěveckého sboru, výstava čertíků a čertic, betlémy, vánoční výzdoba, výtvarné dílny, výrobky k prodeji, živá zvířata, kulturní vystoupení…aj. Velmi zajímavé byly pokusy v chemické laboratoři, které předváděli studenti místní školy. Nechyběl ani sport. Žáci si vyzkoušeli lezení na horolezecké stěně a florbal.                                            
Advent na zemědělce opět ani letos nezklamal.

Advent

 

 


Vánoční koledování na 1. adventní neděli.

V neděli 1. prosince 2013 naši žáci vystoupili s vánočními koledami před budovou zámku. Zahájení patřilo panu starostovi Janu Raidovi a vystoupení dětí z MŠ a žáků ze ZŠ. Na závěr byla slavnostně zapálena první adventní svíce. A protože začíná advent, škola zakoupila všem žákům adventní kalendáře, aby žáci mohli pomalu odpočítávat dny blížících se Vánoc, na které se jistě moc těší.

1. Adventní neděle

 

 

Rozsvěcování 1. adventní svíce

Paní učitelka Lenka si připravila povídání ke svátku Barborek, které doplnila učivem českého jazyka a prvouky pro všechny ročníky naší školy.

Vánoční dílnička pro budoucí prvňáčky.

V úterý 3. prosince 2013 se v naší škole poprvé uskutečnila pracovní dílna pro budoucí prvňáčky zaměřená k Vánocům. Děti se seznámily s budovou školy, vyzkoušely si svou pozornost poslechem pohádky, uvolňovacími cviky nakreslily na vánoční stromečky řetězy, hledaly cestu zajíčkovi lesem, ve dvojicích i skupinkách pátraly po dvojici stejných ozdob na stromečky, které na ně následně nalepily. Za svou šikovnost a zručnost si všechny děti zasloužily sladkou odměnu. Veškeré dění a aktivity s dětmi pozorovali rodiče dětí, sledovali práci svých dětí, zapojení v kolektivu a práci učitelek s dětmi. Příští měsíc se s malými školáčky setkáme přímo u zápisu. Pracovní dílničky budou připravovány pro budoucí prvňáčky každý měsíc.

 Vánoční dílna

 

Mikulášská nadílka ve škole.

Ve škole byl Mikuláš! Ze tříd se ozýval zpěv čertíků a čertic, samé budliky, budliky, každou třídu navštívil Mikuláš s andělem a čerty. Asi jsme byli moc šikovní a hodní, protože jsme dostali balíčky s dobrůtkami. Děti odměnily Mikuláše básničkami a písničkami a slíbily, že budou i nadále hodné.

Mikuláš ve škole

 

 

Zapalování 2. adventní svíce

Paní učitelka Leona si připravila povídání k adventu. Poté žáci lepili na adventní svíce dvojice slov o zimě.

Vánoční dílna pro rodiče.

Vánoční dílna pro rodiče proběhla 13. prosince 2013 od 17,00 hodin v naší škole. Naši rodiče byli moc a moc šikovní a zruční, patří jim za to velký dík. Za zorganizování děkujeme klubu rodičů, zejména paní Kubcové. A co všechno vyrobili?

Vánoční dílna

 

 

Vánoční vystoupení pro rodiče

Vánoční čas je čas pohody, kdy se každý rád zastaví, poslechne si koledy a pohádky a  povídání. Také děti naší školy si takové vystoupení připravily pro své rodiče, a to na úterý 17.prosince 2013 v 16,00 hodin.Všechny srdečně zveme a věříme, že se vám bude líbit.

POZVÁNKA na výstavku a akademii

Vánoce v lese - pozvánka

 

 

Přejeme všem příznivcům naší školy krásné Vánoce a hodně úspěchů v roce 2014

Listopad 2013

Oslavy 120. výročí založení naší školy v Litultovicích.

Neděle 27. října 2013 se stala dlouho očekávaným dnem, na který se připravovali jak žáci, tak i všichni zaměstnanci naší malé školičky. V náročném týdnu, kdy se konaly předčasné volby a ještě k tomu změna času z letního na zimní se však nijak neprojevilo na zájmu občanů podívat se do naší školy a shlédnout slavnostní celodenní program.

oslavy školyoslavy školy

 

 


Oslavy započaly v 10:45 hodin mší svatou v litultovském kostele, pokračovaly ve škole Dnem otevřených dveří, prohlídkou jednotlivých tříd, v jídelně byla za pomocí rodičů nainstalována výstava dobových fotografií, třídních knih, kronik, učebnic a školních potřeb a v páté třídě naše maminky připravily občerstvení pro naše hosty, k vidění byla přehlídka lákavých dobrot a k dobré kávě byly promítány naše internetové stránky a projekce k výročí školy. Na prodej zde byly naše vytoužené školní kalendáře, které byly vytvořeny z prací žáků naší školy a doladěny do detailů a zhotoveny firmou OPTYS v Dolních Životicích, výtěžek z prodeje kalendářů bude věnován žákům naší školy na zakoupení školních pomůcek. Před budovou školy byla nainstalována Galerie na plotě z výtvarných prací žáků. Oslavy školy pokračovaly od 15:00 hodin v křídle zámku B slavnostními projevy starosty městyse Litultovic, pana Jana Raidy a ředitelky školy Mgr. Dany Kalikové a programem žáků naší školy. K vidění byl historický vývoj školství jednotlivými stoletími a úryvky z kroniky školy v podání žáků pátého ročníku, mladší žáci předvedli pohádku „ Jak šlo vejce za školu“a „ Mach a Šebestová“, ukázky cvičení s míči, moderního tance, hry na flétnu a závěrečné písni o naší škole. Ze sběrových peněz byly žákům zakoupeny odměny v podobě balíčků zhotovených firmou OPTYS. Knihu „Ema má mámu“ slavnostně pokřtili starosta městyse Litultovic pan Jan Raida, ředitelka školy Dana Kaliková, bývalá ředitelka školy paní Svatava Viktorová, autor knihy Petr Anderle a sponzor za firmu Ferram pan Ondřej Tůma. Závěrem program dále pokračoval projekcí od položení základního kamene školy až po současnost, který vytvořila ředitelka školy Mgr. Dana Kaliková a učitelka Mgr. Lenka Krömr ová.

Sponzoři: Ing. Jiří Pecháček – fotograf, Ing. Milena Hamerská – videonahrávky, OPTYS – grafická stránka kalendářů, Městys Litultovice – výtěžek z kalendářů,

Zvláště také děkujeme rodičům za občerstvení, přípravu výstavy fotografií a starost o školu v průběhu Dne otevřených dveří. Paní Kubcové za prodej kalendářů. A samozřejmě nesmíme zapomenout poděkovat všem dětem školy, které se podílely na přípravě a uskutečnění Oslav 120. výročí školy.

oslavy oslavy oslavy oslavy
  oslavy  

 

 

 

 

 


Halloween ve škole

Tento rok jsme Halloween ve škole oslavili v pondělí 4. listopadu. Žáci se převlékli do strašidelných obleků a učitelé jim připravili halloweenské učení. Druháci , vyrobili si ducha ze sáčků, masku pavouka a naučili se písničku Strašidýlko Emílek, třeťáci vyráběli lucerničku a páťáci si v rámci jazyka anglického povídali o tradici Halloweenu, hráli hry k Halloweenu, zpívali strašidelné písničky a vypracovávali pracovní listy. Celé strašidelné učení jsme zakončili halloweenským průvodem po Litultovicích. Navštívili jsme obecní úřad, kde děti dostaly sladkou odměnu.

HalloweenHalloweenHalloween

Vítání občánků

V sobotu 9.11.2013 se žáci naší školy podíleli na vítání občánků Litultovic. Pro naše nejmenší si připravili několik básniček a písničky na flétnu. Všem dětem, které se účastnili vítání občánků, děkujeme.

Výchovný koncert

V pondělí 11. listopadu 2013 byl pro naše žáky pořádán výchovný varhanní koncert v místním kostele sv. Bartoloměje v Litultovicích. Žáci se dozvěděli, co to jsou rejstříky, pedály, klávesy, vyslechli si skladby J. S. Bacha, vánoční hudbu, improvizaci, skladbu zahranou pouze pedály. Překvapením pro ně bylo, že největší varhany mohou vidět v Olomouci a výrobou varhan proslulo nedaleké městečko Krnov.

Říjen 2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA.

Od 1. 10. 2013 bylo otevřeno 2. oddělení školní družiny v 1. patře budovy ZŠ ve vedlejší třídě. Toto druhé oddělení bylo otevřeno na základě velkého zájmu dětí o školní družinu a zapojení dětí do zájmových kroužků naší školy. V jednom oddělení máme žáky prvního a druhého ročníku pod vedením paní vychovatelky Dany Tesárkové a ve druhém oddělení žáky třetího a pátého ročníku pod vedením paní vychovatelky Jany Sklepkové.  Za pobyt ve školní družině a účast v zájmových kroužcích nejsou vybírány žádné poplatky. V letošním školním roce všichni žáci obdrželi zdarma sešit Družínek, který slouží rodičům dětí k uvolňování dítěte ze školní družiny a slouží tak k lepší bezpečnosti a ochraně žáků.

školní družina  školní družina

PODZIMNÍČCI NA ZÁMKU.

 V sobotu 5. října a v neděli 6. října 2013 se v zámku v Litultovicích konala jako každý rok výstava žáků ZŠ a dětí z MŠ. Podzimníčci se vydařili, žáci rozvíjeli svou fantazii, a tak jsme mohli shlédnout výrobky z dýní, řepy, kukuřice, dřeva a dalších přírodních materiálů. Na přední stranu můžete použít také z některých našich obrázků.        

podzimníčci

                                                             

 

 

 

 

DRAKIÁDA.

V úterý 8. října v dopoledních hodinách proběhla jako každoročně Drakiáda. Mohli jsme shlédnout draky různých tvarů a velikostí. Zapomněli jsme však objednat vítr, který vynahrazovali žáci v běhu s drakem, na čtvrtek dostali žáci za úkol objednat vítr, a tak jsme ve čtvrtek vyrazili ještě jednou a draci se konečně vznesli na oblohu a předváděli prapodivné kreace a piruety. Ve škole nás čekala zasloužená sladká odměna.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY V NAŠÍ ŠKOLE.

V naší škole pracují od měsíce října čtyři zájmové kroužky: dramatický, výtvarný, sportovní a hra na flétnu.

Dramatický kroužek pracuje každé pondělí od 13,00 do 13,45 hodin pod vedením paní učitelky Mgr. Leony Seidlové. Děti připravují pohádky a vystoupení, která pak předvedou svým spolužákům, rodičům, ale i seniorům v domě s pečovatelskou službou. V letošním roce se chystáme zapojit i do soutěže dramatických skupin v Opavě.

Výtvarný kroužek pracuje každou středu od 13,00 do 13,45 hodin pod vedením paní vychovatelky Dany Tesárkové. Tento kroužek navštěvuje 23 žáků.

Náplní kroužku jsou netradiční výtvarné techniky zaměřené na probíhající roční období, účast ve výtvarných soutěžích, práce se samotvrdnoucí hlínou …atd., dle zájmu žáků.

Hudební kroužek - hra na zobcovou flétnu, tento zájmový kroužek pracuje každý čtvrtek od 13,00 hodin do 13,45 hodin pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Krömrové. Navštěvují ho žáci od prvního do pátého ročníku v počtu 18-ti žáků. V letošním školním roce bude kroužek probíhat společně. Mladší žáci se naučí další hmaty na flétně, ty budou využívat v jednoduchých písních, starší žáci budou procvičovat dosud naučené hmaty v dvojhlasech a písních s doprovodnou melodií. Všichni žáci nacvičí skladby, které následně využijí také na různých vystoupeních pořádaných školou.

Kroužek jazyka anglického je určen pouze pro žáky 2. ročníku.  Začíná každý čtvrtek od 11,45 do 12,30 hodin pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Krömrové.

Žáci se během roku seznámí se základní slovní zásobou, naučí se písničky a říkanky, vyrobí jednoduché pomůcky k procvičení učiva a seznámí se s prací na interaktivní tabuli.

Sportovní kroužek navštěvují žáci každý pátek od 13,00 do 13,45 hodin ve víceúčelové hale pod vedením paní vychovatelky Jany Sklepkové. Jeho náplní jsou míčové hry: kopaná, vybíjená, basketbal a florbal. Sportovní kroužek navštěvuje 24 žáků.

120 let od otevření základní školy v Litultovicích

Z historie: 1892 Současná škola se začala stavět na jaře roku 1892. Dne 14. srpna 1892 byl posvěcen základní kámen

1893 23. května umřel Tomáš Kupka řídící učitel na ochrnutí plic, jenž 21 let působil v obci. 16. července zvolen řídícím učitelem v Litultovicích p. Karel Anderla, až dotud učitel v Mikolajicích.

24. září 1893 byla nynější jednoposchoďová budova vysvěcena a předána k vyučování. Výuka probíhala ve dvou prostorných třídách, které však byly v dalších letech přeplněny. V lavicích obou tříd se tísnilo až 150 žáků. I přes jejich velký počet v jednotlivých třídách dokázali učitelé svým pedagogickým umem vnuknout dětem touhu něčemu se naučit.

24. září svěcen také školní prápor, kmotřenkou byla paní Bertha Rolsberg-Lenková. Prapor byl vyhotoven od Neškudly.

Červen 2013

Dětský den ve víceúčelové hale.

Dne 31. 5. 2013 žáci a pedagogičtí pracovníci naší školy pozvali všechny děti a paní učitelky do víceúčelové haly na Dětský den, který jsme nazvali Z pohádky do pohádky. Žáci 4. ročníku se přestrojili za pohádkové bytosti
a provázeli děti na jednotlivých stanovištích: sběr perel Zlatovlásce, vysvobození zakleté žabky, skládání pohádkových puzzlí, hledání postaviček z Večerníčků, výstup do věže, létající švec …atd. Dopoledne se nám všem vydařilo, všichni dostali večerníčkovskou čepici, omalovánku a sladkou odměnu. Naší odměnou byly usměvavé tvářičky všech dětí.

den dětí

Výlet s přírodovědnou soutěží v ZŠ v Mladecku.

Ve čtvrtek 13. 6. 2013 žáci ZŠ Hlavnice
a ZŠ Litultovice navštívili ZŠ v Mladecku, kde pro nás žáci
a paní učitelky připravili dvě pohádky, vybíjenou, fotbal, soutěž Kámen, nůžky, papír a přírodovědnou soutěž s devíti stanovišti kolem budovy ZŠ. Všichni žáci byli velmi šikovní. V kategorii prvních
a druhých tříd se na 1. místě umístili: Adélka Malíková, Štěpán Kavan, Bára Kubcová, na 2. místě Jan Beníšek, Martin Bokiš, Jan Vítek a na 3. místě Jakub Janečka, Jan Válek a Richard Verberger.                                             

Návštěva místní knihovny v Litultovicích.

Žáci 1. ročníku navštívili v pondělí 17. 6. 2013 místní knihovnu. Paní Batková seznámila děti s chodem celé knihovny.                                                    

Školní výlet Velké Losiny a Zemědělský park Rapotín.

Květen 2013

Den matek ve škole.

Dne 7. 5. 2013 se v naší škole uskutečnila oslava ke Dni matek. Děti si pro své maminky připravily písničky, básničky, pohádky, tanečky a drobné dárky s přáníčky. Kytičky pro maminky byly objednány u firmy Pasič, výborné koláče nám zajistila jako vždy paní Jaroňová. O příjemnou atmosféru se postarali všichni přítomní.

den matek

Vystoupení pro naše seniory a děti z MŠ.

Dne 9. 5. 2013 naši žáci vystupovali s programem pro všechny důchodce a děti z MŠ v Litultovicích. I naši důchodci dostali drobné dárky a školní časopis Počteníčko, které jsme k tomuto datu vydali.

Sportovní den se ZŠ Dolní Životice.

Dne 10. 5. 2013 ve víceúčelové hale proběhl sportovní den obou škol. Nazvali jsme ho obratnostní soutěž geparda Puntíka. Žáci obou škol vytvořili společná družstva, ve kterých soutěžili a prokazovali svou šikovnost a zručnost. Celé dopoledne proběhlo v příjemné atmosféře. Na konci všechny děti čekaly sladké odměny.

Soutěž časopisu ABC - školní turnaj v hodu vlaštovkou.

Dne 17. 5. 2013 se naše škola zapojila do celostátní soutěže v hodu vlaštovkou. Žáci dostali časopis ABC, ze kterých si podle návodu poskládali soutěžní vlaštovky. Turnaj proběhl ve víceúčelové hale, kde byla kvalifikace všech žáků, ze kterých se podle délky hodu vybralo deset semifinalistů. Semifinále se natáčelo kamerou a bylo posláno do Prahy. V semifinále se umístili: na 1. místě Honza Vítek, na 2. místě Adélka Dluhošová
a na 3. místě Klárka Beníšková.

soutěž ABC

Soutěž výtvarné výchovy - Malovaná písnička.

Naši žáci se zúčastnili výtvarné soutěže „Malovaná písnička“, kterou vyhlásil Dům dětí a mládeže v Ostravě-Porubě. Všechny práce budou vystaveny ve zdravotnických zařízeních v Ostravě.

Poděkování

Děkujeme všem občanům za sběr papíru, kterým dětem z MŠ a ZŠ přispěli na pomůcky, výlety a spotřební materiál. Děkujeme.

Den matek v mateřské škole

den matek MŠden matek MŠ

Duben 2013

MÁME RÁDI KNIHY

V měsíci březnu proběhl v první třídě miniprojekt „Máme rádi knihy“. Žáci se seznámili s různými druhy knih a jejich vazbami, paní učitelka jim četla knihu na pokračování, žáci sami nosili své oblíbené knihy a nakonec si všichni dohromady vytvořili knihu „Máme rádi zvířata“, ve které se můžete seznámit s hospodářskými zvířaty a základními informacemi o nich. Prvňáčci tak zjistili, že své znalosti písmen už mohou využít při vlastním čtení prvních knih.

ZÍSKALI JSME GRANT

Naše škola v únoru zažádala o mezinárodní grant na interaktivní tabuli SMART Board s osvědčeným profesionálním softwarem SMART Notebook u společnosti AV Media. Podmínkou pro získání grantu bylo uhradit 19 965 Kč za grantový set, vyslání pracovníků na školení a po šesti měsících podat zprávu o užívání. Vzhledem k tomu, že jsme splnili všechny požadavky, byl nám tento grant v březnu připsán. Tabule bude nainstalována v první třídě a tím pádem budeme mít všechny třídy vybaveny pro interaktivní výuku.

LOUČENÍ SE ZIMOUV

pátek 12. 4. 2013 jsme se pokusili rozloučit
se zimou. Vyrazili jsme na školní zahradu a využili jarní sněhové nadílky pro tvorbu staveb ze sněhu. Stavby se dětem povedly a měly ze své práce radost. A teď to vypadá, že jsme se snad s letošní zimou opravdu rozloučili.

loučení se zimou

Březen 2013

Sportovní dopoledne s dětmi ze ZŠ v Hlavnici

V rámci spolupráce mezi školami se ve čtvrtek 21. 2. 2013 uskutečnilo sportovní dopoledne ve víceúčelové hale. Žáci ze ZŠ Litultovice a ZŠ v Hlavnici si ve smíšených družstvech vyzkoušeli svou zručnost a mrštnost
ve sportovních disciplínách s maskotem gepardem Puntíkem v soutěžích: přejdi řeku, udělej si zásoby, stopař, cesta džunglí, tunel, přenášení mláďat a zhoupnutí na liáně. Obě dvě školy získaly diplom za obratnostní soutěž geparda Puntíka a sladkou odměnu. Po jednotlivých soutěžích si žáci zahráli kopanou, basketbal, vyzkoušeli si cvičení na žebřinách a gymnastickém pásu. Sportu zdar!

sportovní den

Loutkové divadlo BAJAJA - Teátr Víti Marčíka

Dne 25. 2. 2013 se naše škola spolu s MŠ Jezdkovice zúčastnila divadelního představení jednoho herce a pěti loutek v Loutkovém divadle v Opavě. Žáci se na chvíli stali vojáky ve velké bitvě, prožívali boj udatného prince Bajaji s drakem. Kulisu tvořila tříkolka, která se stávala koněm i drakem. Pohádku doprovázely písničky, které rozpohybovaly celý sál. Princ Bajaja do děje vtipně zapojil i přítomné paní učitelky, které za své vystoupení sklidily velký potlesk u žáků.

divadlodivadlo

Plavecký výcvik

Posledním týdnem před jarními prázdninami žáci 2. a 4. ročníku ukončili výuku plaveckého výcviku, který probíhal v rámci hodin tělesné výchovy. Do Městských lázní do Opavy dojížděli společně s dětmi ZŠ Hlavnice. Kromě zpestření klasických hodin Tv ve sportovní hale výukou mnohé děti ztratily počáteční ostych z vody a se svými již zdatnějšími kamarády se pod vedením instruktorů Plavecké školy paní Lerchové dále zdokonalovali.

Únor 2013

Vysvědčení našich prvňáčků                          

31. ledna 2013 naši malí prvňáčci nemohli dospat, protože na ně čekalo úplně první vysvědčení. Paní učitelka jim slavnostně potřásla rukou a předala všem krásná vysvědčení plná jedniček, k tomu přidala ještě pochvalný list, někdo dostal za píli a přípravu do vyučování, jiný zase za sběr papíru nebo kaštanů a žaludů. Na závěr si všichni připili dětským šampusem a slavnostně rozkrojili svůj první dort.

Vysvědčení

Karneval 2013 

Jako odměna všem za krásné vysvědčení patří 31. leden na naší škole již tradičně karnevalu. Na programu byly taneční soutěže, stále oblíbené mezi žáky, jako např. balónkový, metlový, tenisový nebo ovocný, řada soutěží, kde žáci prokazovali svou rychlost a zručnost, vyhlášení nejlepších masek a nakonec tombola.

Karneval

Oslavy svátku svatého Valentýna 14. 2. 2013

Oslavy svátku svatého Valentýna jako každoročně slaví žáci 4. ročníku v  hodinách anglického jazyka. Příznačná pro tento svátek je červená barva a tomu odpovídalo i oblečení žáků. Na hodinu se žáci pečlivě připravili, zjistili si všechny dostupné informace o tomto svátku. Dále měli také připravené pracovní listy, zkusili si práci na interaktivní tabuli a na závěr si vyrobili valentýnské přání a naučili se valentýnskou velmi starou anglickou říkanku.

Leden 2013

Vánoční výstava „Zimní krajina“

Před vánočními prázdninami jsme uspořádali výstavu na téma - Zimní krajina. Všichni, kteří ji navštívili, mohli shlédnout výrobky žáků naší školy, koupit si přáníčka, perníky a spoustu dalších vánočních ozdob.
 Vánoční výstava
Vánoční besídka
Ve středu 19. ledna jsme pozvali rodiče, sourozence a příznivce naší školy na vánoční besídku. Žáci první třídy předvedli koledování - Zachráněné vánoce, druhá třída – Oslíkův příběh a čtvrtá třída – O podivuhodném sněhulákovi. Společně s hosty jsme si zazpívali koledy, program doplnili žáci o anglické koledování, předvedli jsme taneční i hudební vystoupení. Ve čtvrtek 20. ledna jsme do školy pozvali děti z MŠ a seniory z Litultovic.
Vánoční besídka
 
Vánoční kvíz
V pátek 21. prosince 2012 dopoledne se všichni žáci rozdělili do několika skupin a zahráli si hru - RISKUJ s otázkami spojenými s historií vánoc, adventem a zvyky, které se dodržují ve vánočním období. Poté se rozešli do tříd ke svým stromečkům, kde si s třídními učitelkami povídali o vánocích, předali  si dárky a popřáli si do nového roku 2013.
Vánoční kvíz
 
Další úspěch ve výtvarné soutěži.
Na úspěšné umístění ve výtvarné soutěži, kdy 1. místo získal Filip Nádeníček ze 4. ročníku, navázala 1. místem žákyně 1. ročníku Petra Koníčková, která se zúčastnila v prosinci výtvarné soutěže Kouzlo Vánoc. Slavnostní předání ceny proběhlo ve škole.
Gratulujeme.
Vystoupení žáků ZŠ v kostele sv. Bartoloměje v Litultovicích.
V sobotu 5. 1. 2013 se naši žáci spolu s dětmi z MŠ zapojili svým vánočním programem mezi ostatní účinkující na koncertě v kostele sv. Bartoloměje v Litultovicích. Poděkování patří všem organizátorům koncertu, který se všem líbil.
Karneval pro děti.
31. 1. 2013 jako každým rokem je pro žáky ZŠ připraven karneval jako odměna za vysvědčení. Na programu bude představení masek, soutěže zručnosti, taneční soutěže, slavnostní vyhlášení nejlepších masek a tombola.

Městys

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální teplota

26.5.2024 23:05

Aktuální teplota:

17.1 °C

Vlhkost:

82.1 %

Rosný bod:

14.0 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
1
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31 1 2

mapa