Menu
Městys Litultovice
MěstysLitultovice

2012

Prosince 2012

vánoční výstava

Úspěch litultovských žáků ve výtvarné soutěži.

Ve výtvarné soutěži Člověče, hýbej se, reprezentovali naši školu tito žáci ze 4. ročníku: K. Beníšková, J. Hadaš, A. Skřontová, F. Nádeníček, A. Nádeníčková, J.Vavrovič a A. Dluhošová. Výkresy byly velmi zdařilé, chválíme všechny zúčastněné, vyhrát však může jen jeden. 1. místo ve své kategorii získal Filip Nádeníček. Předání ceny se uskutečnilo ve SVČ Méďa v Krnově, kde si udělal výlet se svými rodiči. Gratulujeme. 
 
Advent na zemědělce 30. 11. 2012.
Jako každý rok jezdí naše škola nasát příjemnou vánoční atmosféru na Masarykovu střední školu zemědělskou do Opavy. K vidění byla živá zvířátka, betlémy, peklo s živými čerty, různé druhy vánoční výzdoby, zemědělské stroje, vánoční dílny pro děti s drobným prodejem a různé pamlsky pro děti. Moc se nám tam líbilo, příští rok pojedeme určitě zase.
 
Vánoční dílna pro rodiče.
Dne 30. 11. 2012 v naší škole od 17.00 hodin proběhla vánoční dílna rodičů. Všem zúčastněným moc děkujeme za příjemnou atmosféru, jejíž výsledkem byly drobné vánoční dárky k prodeji ve škole. Velké poděkování patří paní Andreji Kubcové a paní Monice Lhotské, které pro nás veškerou práci nachystaly a nakoupily.
 
První adventní neděle.
První adventní neděle patří již tradičně vystoupení dětí z MŠ a žáků ZŠ v Litultovicích.Vánočně jsme se přišli naladit již 2. 12. 2012 k budově litultovského zámku ke krásně nazdobenému stromu a svými koledami a hrou na flétnu přispěli k příjemné vánoční atmosféře blížících se Vánoc.
 
Vánoční lidové zvykosloví v Opavě.
Dne 5. 12. 2012 jsme jeli do DDM v Opavě. Pro děti byl připraven bohatý kulturní program: povídání o vánočních zvycích ve Slezsku, slezské vánoční koledy, cimbálová muzika, mikulášská nadílka a vánoční dílny pro děti, kde si vyrobily čerta, svícen z perníku a panenku, kde musely ukázat svou zručnost i při šití. Po příjezdu do školy všechny čekala druhá mikulášská nadílka a povídání o sv. Mikuláši.
 
Adventní pondělky
Každé pondělí se scházíme všichni u adventního věnce a zapalujeme jednu svíčku. Učitelky si připravují pro žáky nějaký vánoční úkol. 3. prosince si povídali o svaté Barboře a sestavovali příběh svaté Barbory pomocí obrázků. 10. prosince doplňovali křížovku a lepili rozstříhaný obrázek svaté Lucie. Další rozsvěcování svíce chystáme na pondělí 17. prosince a poslední svíci rozzáříme poslední den u vánočního posezení.

Listopad 2012

Připravované akce na listopad a prosinec

 1. Beseda PO pro 2. ročník HASÍK
 2. Třídní pohovory
 3. Vystoupení dramatického kroužku pro MŠ Litultovice a MŠ Hlavnici
 4. ADVENT návštěva výstavy na zemědělské škole
 5. Vánoční dílna rodičů v pátek 30.11 2012 v 17.00 ve škole
 6. Rozsvěcování první adventní svíce na vánočním stromu u zámku
 7. Vánoční dílna a koncert vánoční zvykosloví v Opavě
 8. Mikulášská nadílka ve škole
 9. Zahájení plaveckého výcviku
 10. Vánoční akademie pod názvem ZIMNÍ KRAJINA
 11. Vánoční akademie pro MŠ a seniory z Litultovic
 12. Vánoční posezení u stromků a rozloučení s rokem 2012

Výsledky sběru kaštanů a žaludů

Také tento rok se naše škola zapojila do sběru kaštanů a žaludů. Celkem jsme nasbírali 468 kg kaštanů a 79 kg žaludů. V každé třídě jsme vyhodnotili 3 nejlepší sběrače, kteří budou odměněni.

Nejlepší sběrači školy:
Kaštany: Schwarz Radim, Beníšková Klárka, Ondráčková Kateřina
Žaludy: Skřontová Alžběta, Kubcová Barbora, Malíková Adéla

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek jsme otevřeli dveře naší školy pro všechny rodiče, prarodiče a známé našich žáků. V každé třídě probíhala výuka jako každý čtvrtek a tak se mohli všichni podívat, jak jejich děti pracují ve škole a jak se učí v různých předmětech. Některé úkoly si mohli s žáky vyzkoušet i jejich rodiče. 

Beseda Hasík

Pro žáky 2. ročníku byla připravena beseda požární ochrany Hasík. Tato beseda probíhá ve dvou hodinách. 13. listopadu v 8.00-9.00 a 20. listopadu od 7.45 - 8.45 hodin. Žáci se naučili, jak se mají zachovat při požáru, jak si dávat pozor, abych požár nezpůsobil apod. 

Vítání občánků

9. listopadu se naši žáci zúčastnili vítání občánku v Litultovicích pod vedením p. uč. Leony Seidlové. Všem žákům, kteří přivítali naše nové občánky, děkujeme.

Slavnost slabikáře

Dne 8. listopadu 2012 proběhla v první třídě, v rámci Dne otevřených dveří, „Slavnost slabikáře“. Děti si musely svůj slabikář vybojovat při záchraně princezny Aničky před zlými pohádkovými postavami. Plnili úkoly týkající se čtení a za splněný úkol dostaly klíč, který jim otevíral dveře k princezně. Nakonec byla princezna zachráněna a od královny dostaly odměnu – svůj slabikář.

slavnost slabikáře

Halloween ve škole

V pondělí 29. 10. 2012 v dopoledních hodinách se naší školou proháněli duchové, strašidla, kostlivci a čarodějnice, neboť tento den jsme všichni slavili Halloween. Rodiče připravili dětem zajímavé masky, děti si donesly vydlabané dýně. V každé třídě probíhaly oslavy trochu jinak. Prvňáčci si vyrobili z proužků papíru čtecí dýni, v matematice vypočítali příklady ve strašidelném hradu a naučili se novou říkanku o Halloweenu. Žáci 2. ročníku si vylosovali nejlepší masku, dostali pracovní listy, vykládali si o tomto svátku a z barevného papíru si vystřihli a ozdobili dýni. U žáků 4. ročníku se v hodinách ozývaly strašidelné písničky a říkanky, vyprávělo se o zvycích u nás i ve světě, žáci dostali pracovní listy, hráli domino a četli si strašidelné příběhy. Halloweenské vyučování jsme ukončili malým průvodem vesnicí a návštěvou MŠ. Rodičům děkujeme za přípravu masek pro děti.

Halloween

Říjen 2012

PŘIPRAVOVANÉ AKCE ŠKOLY:

Ukázka dravých ptáků

23. října dopoledne na fotbalovém hřišti žáci ZŠ i MŠ Litultovic a okolních škol se zúčastní besedy o dravých ptácích.

Halloween

29. října se budeme učit v maskách a připomeneme si tak v hodinách anglického jazyka svátek, který se slaví v Anglii.
PROSBA OBČANŮM
Žáci a zaměstnanci školy se obrací na občany městyse Litultovic s prosbou o pomoc ve sběru starých mobilů. Naše škola se zapojila do projektu "Sbírej mobily", jehož cílem je podpořit recyklaci vyřazených mobilních telefonů. Škola obdrží 150,-Kč za každý kilogram vyřazených mobilních telefonů bez baterie. Vyřazené mobilní telefony odevzdejte v Základní nebo Mateřské škole. Více informací najdete na stránkách www.sbirejmobily.cz

Sběr starého papíru

V základní škole bylo vybráno od žáků 1.249 kg a v mateřské škole 1.277 kg starého papíru. Chceme poděkovat všem občanům, kteří se zapojili do tohoto sběru.

Sběr kaštanů a žaludu

Děti z MŠ a ZŠ se zapojily do sbírání kaštanů a žaludů. Během jednoho týdne nasbíraly více než 800 kg kaštanů a proto byl sběr kaštanů zastaven a sbíráme pouze žaludy.

Drakiáda

V říjnu jsme vyhlásili soutěž o „Nejlépe letícího draka“ a „Největšího vytrvalce v pouštění draků.“ Na fotografie a popis akcí se podívejte na stránky školy: zsamslitultovice.cz.

Podzimníčci

Již po deváté jsme ve spolupráci s dětmi mateřské školy a rodičů připravili výstavu k podzimu s názvem PODZIMNÍCI. Tato výstava byla opět velmi krásná a působivá. Jménem všech dětí chceme poděkovat všem těm, kteří přispěli na dobrovolné vstupné, které bylo spravedlivě rozděleno do MŠ i ZŠ. Těmito penězi jste přispěli dětem na kulturní akce.

 

podzimníčci podzimníčci

Změnili jsme interiér školy

Ředitelka školy Mgr. Dana Kaliková děkuje všem svým zaměstnankyním za velmi pěknou výzdobu školy po jejím vymalování.
 
Změna interiéru

Prvňáčci v naší škole

Skoro první dva měsíce mají úspěšně za sebou naši prvňáčci. V prvních dnech se seznámili s novými spolužáky a paní učitelkou a pak už přišli na řadu první písmenka a čísla. Všichni společně cestují od jedné písmenkové země k druhé. V každé zemi poznávají něco nového, takže je za nimi, už za tak krátkou dobu, vidět spousta práce. Všechny prvňáčky chválíme a přejeme jim hodně úspěchů při další práci.

prvňáčci ve škole

Září 2012

Pořádáme v ZŠ Litultovice:

V rámci spolupráce mezi školami pořádá naše škola sportovní dopoledne ve víceúčelové hale v Litultovicích se žáky ze ZŠ v Dolních Životicích dne 13. 9. 2012. Na jednotlivých stanovištích si žáci vyzkouší svou zdatnost. Proběhne také turnaj ve vybíjené a kopané. Na závěr čeká děti sladká odměna. Na další sportovní dopoledne jsme pozváni do ZŠ v Hlavnici ve třetím týdnu v září.

Třídní schůzky proběhnou 18. 9. 2012 v 16,00 hodin ve škole.
 
Na naší škole pracují tyto zájmové kroužky:
pondělí
dramatický
13,00-13,45
Lea Seidlová
úterý
počítače 4.tř.
13,00-13,45
Dana Kaliková
středa
výtvarný
13,00-13,45
Lea Seidlová
čtvrtek
k.j.anglického2.tř.
11,30-12,15
Jana Sklepková
čtvrtek
flétny 1.tř.
flétny 2. a 4.tř.               
od 12,00
13,00-13,45
Lenka Krömrová
Lenka Krömrová
pátek
sportovní
13,00-13,45
Jana Sklepková

Zahájení školního roku

V pondělí 3. září na slavnostním zahájení jsme přivítali 17 nových prvňáčků. Po krátkém vystoupení žáků 4. ročníků přivítala paní ředitelka Mgr. Dana Kaliková všechny rodiče, žáky učitelé a ostatní hosty na slavnostním zahájení školního roku 2012/2013. Představila novou paní učitelku Mgr. Leonu Seidlovou, která bude učit druhou třídu. Dále seznámila všechny přítomné se změnami ve škole a poděkovala všem, kteří se podíleli na výstavbě nové sportovní haly. Poté promluvil ke všem přítomným starosta městyse Litultovic pan Jan Raida. Ve druhé části si noví prvňáčci přišli pro kytičku a uvítací list. V lavicích je čekaly dárky a pak už si je převzala jejich třídní učitelka Mgr. Lenka Krömrová. My všichni jim přejeme krásný první rok ve škole, hodně chuti do práce a plno radosti z dosažených výsledků.
 
Zahájení školního rokuZahájení školního roku
 

Poděkování

Ředitelka základní školy Litultovice Mgr. Dana Kaliková, děkuje obecnímu úřadu městyse Litultovic a všem, kteří se zasadili o přihlášení do tak složitého projektu, a během jediného roku nám vedle mateřské školy vyrostla nádherná sportovní budova. Škoda, že otevření této sportovní haly proběhlo v době školních prázdnin a dovolených. Bylo by pěkné, kdybychom si připravili s žáky nějaké sportovní vystoupení a přispěli tak ke slavnostnímu otevření.
Za všechny pracovnice naši ZŠ i MŠ slibuji, že ji teď budeme plně využívat a snad dosáhneme i nějakých sportovních úspěchů.
 

Mgr. Dana Kaliková

Červen 2012

Návštěva knihovny v Litultovicích

Ve čtvrtek 14. června jsme navštívili knihovnu v Litultovicích. Paní knihovnice dětem ukázala, jak jsou knihy označeny a zařazeny. Vysvětlila jim, jak si knihy mohou půjčovat, jak s nimi mají zacházet, ukázala jim příklady vhodné četby.

Výtvarná soutěž – Požární ochrana očima dětí

Žáci naší školy se již tradičně zapojují do výtvarné soutěže PO očima dětí. Do okresního kola této soutěže bylo zasláno několik nejzdařilejších prací dětí 1., 3, a 5. ročníku. Letos byli nejúspěšnější: 3. místo v okresním kole a 2. místo v krajském kole – Mirka Pavlíčková (5. ročník); 4. místo v okresním kole – Klárka Beníšková (3. ročník) a Lucka Kempková (1. ročník). Blahopřejeme!
                                                                                     

Jarní akademie

Ve čtvrtek 7. 6. a v pátek 8. 6. proběhla ve škole jarní akademie. V bohatém programu se představili žáci všech tří ročníků, kteří zahráli na flétny, předvedli dramatizace pohádek, zatančili a zazpívali. Za své výkony sklidili velký potlesk a uznání rodičů, babiček, dědečků, dětí a učitelek z MŠ a dalších hostů. Jako každý rok, následovalo posezení s bohatým pohoštěním. Děkujeme maminkám za pomoc s přípravou kostýmů pro děti a paní Jaroňové z Hlavnice za vynikající koláče a chlebíčky na pohoštění.  

Návštěva HZS v Opavě

V úterý 5. června jsme byli pozváni panem Drápalem na exkurzi do hasičské záchranné stanice v Opavě. Žáci si prohlédli garáže s hasičskými auty, mohli si vyzkoušet tíhu kleští na ocel a prolézt celým požárním vozem. Také se podívali do správní budovy a přípravny výcviku hasičů. Nakonec nám předvedli záchranu pomocí vysouvacího žebříku.

návštěva HZS Opava

Dětský den u zámku

Naši žáci se zúčastnili v sobotu 2. 6. Dětského dne s Mr. Beanem, který proběhl v zámeckém parku v Litultovicích. Pro všechny účastníky bylo připraveno mnoho soutěžních disciplín, atrakcí a také výborné pohoštění. Moc děkujeme komisi pro školství a kulturu, která pod vedením místostarosty pana Šamárka dětem připravila velice hezké odpoledne.  

Květen 2012

Spolupráce se ZŠ Mladecko - Školní výlet

V rámci projektu se ZŠ Mladecko jsme 31. 5. 2012 navštívili ZOO Olomouc. 1. a 3. třídu nejvíce zaujal pavilon s netopýry, kteří jim viseli nad hlavami. Paní učitelka Krömrová žákům 5. třídy nachystala pracovní list, kde měli žáci připravenou mapu ZOO. Do mapy zaznamenávali názvy živočichů, které si prohlédli a do tabulky zapisovali informace o pro ně nejzajímavějších živočiších. Myslím, že se žákům i učitelům výlet líbil a vytvořili si nové zážitky.

Předškoláčci v 1. třídě

V úterý 29. 5. navštívili naši školu předškoláčci  z MŠ v Litultovicích a z MŠ v Hlavnici. Uvítali je žáci 1. ročníku se svou třídní učitelkou a ředitelkou školy J. Očenáškovou. Naši nejmenší školáci ukázali, co se už ve škole stačili naučit. Zazpívali a zatančili písničku "Malé kotě", předvedli dramatizaci několika pohádek, čtení, počítání a také si společně s dětmi z mateřských škol zatančili a zazpívali. Všechny děti dostaly za své výkony  sladkou odměnu a předškoláčci malý dáreček. Následovala prohlídka školy s krátkou návštěvou tříd, školní družiny a jídelny. Návštěvní dopoledne se vydařilo a dětem z obou mateřských škol i jejich paním učitelkám se u nás velice líbilo.    

předškoláci ve školePředškoláci ve škole

Spolupráce se ZŠ Mladecko - přírodovědná soutěž

V rámci spolupráce se ZŠ Mladecko proběhla dne 22. 5. přírodovědná soutěž družstev, které se zúčastnili žáci z Litultovic, Mladecka a z Hlavnice. Naši žáci prokázali dobré znalosti české přírody a v konkurenci družstev všech tří spolupracujících škol obsadili 1., 2. a 3. místo. Všem vítězům blahopřejeme.
 
Nejlepšího umístění dosáhla družstva:  

1. místo – M. Černická, A. Skřontová, J. Vavrovič (3. ročník); 2. místo - M. Pavlíčková,
A. Skřontová, J. Krusberský (5. ročník); 3. místo - O. Beníšek, M. Režnar, M. Majnuš, V. Kubec (5. ročník); 3. místo – J. Vítek, M. Bokiš, Š. Kavan (1. ročník)

Pozvánka na jarní akademii

Žáci a zaměstnanci ZŠ Litultovice Vás srdečně zvou na čtvrtek 7. 6. 2012 v 16.00 hodin do školy, kde proběhne jarní vystoupení pro všechny maminky, babičky, tatínky, dědečky a ostatní.                                                          

Vystoupí žáci 1., 3. a 5.ročníku
 
Program: pohádky, tanečky, básničky, písničky, flétny a další překvapení
 
Občerstvení zajištěno. S sebou vezměte dobrou náladu!
 
SRDEČNĚ VÁS ZVOU PANÍ UČITELKY A ŽÁCI
 
V pátek 8. 6. 2012 v 10 hodin zveme do základní školy na jarní akademii také všechny důchodce a děti a pracovnice Mateřské školy v Litultovicích.

Spolupráce se ZŠ v Mladecku

ZŠ Litultovice se od dubna 2011 podílí jako partnerská škola na projektu EU environmentálního rozvoje Základní školy v Mladecku. V rámci této spolupráce proběhne dne 22.5. soutěž družstev všech tří spolupracujících škol, která se bude týkat znalostí české přírody a dne 31.5. se zúčastníme exkurze do ZOO v Olomouci.

Celoplošná generální zkouška – testování žáků 5. ročníku   

Naše škola se zapojila do celoplošné generální zkoušky testování žáků 5. ročníku z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka, které proběhne ve dnech od 21.5. do 5.6. 2012. V této době budou žáci postupně vyplňovat testy do jednotlivých předmětů na počítačích. Výsledky budou zpracovány a vyhodnoceny Českou školní inspekcí a potom budou zaslány jednotlivým školám. V měsíci dubnu probíhala příprava na samotné testování. Bylo nutné servisní firmou nainstalovat příslušný počítačový program do jednotlivých počítačů a také žáci měli možnost cvičně si vyzkoušet testy do jednotlivých předmětů.         

Duben 2012

Testování žáků 5. ročníku – SCIO testy

V průběhu čtrnácti dnů od 10.4. do 20.4. probíhalo ve škole testování žáků 5. ročníku formou SCIO testů. Žáci vypracovali testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Procenta úspěšnosti: český jazyk 65,4%, matematika 70%, obecné studijní předpoklady 66.7%. 

Kniha, můj kamarád – školní projekt

V pondělí 23. dubna jsme se všichni sešli v první třídě, kde proběhla beseda na téma Kniha-můj kamarád. Děti postupně představily spolužákům svou knihu, která je zaujala a kterou přečetly. Své vyprávění doplnily hezkými obrázky. Projekt o knize probíhal v jednotlivých třídách během března a dubna. 

Sběr netříděného papíru

Ve dnech 23. a 24. dubna proběhl sběr netříděného papíru, do kterého se zapojily nejen děti základní a mateřské školy v Litultovicích, ale také občané Litultovic. Odevzdali jsme celkem 2 820 kg papíru. Všem, kdo se do sběrové akce zapojili moc děkujeme. Utržené peníze použijeme na úhradu kulturních a naučných programů a na pomůcky pro děti.

Týden pro Zemi – školní projekt

Celý týden ve všech třídách probíhal projekt Den Země. Děti 1. ročníku si povídaly o třídění odpadu, o čápech, kteří k nám každý rok přilétají, postupně se ve čtení a v prvouce seznamovaly se způsobem jejich života, pozorovaly je a vytvořily si společnou prezentaci. V matematice počítali slovní úlohy zaměřené na život čápů. V pozorování čapího hnízda u školy budou nadále pokračovat. Ve třetím ročníku probíhal projekt o Zemi všemi předměty. Děti psaly sloh o Matce Přírodě, tvořily hádanky o rostlinách, vyprávěli si o včelách, o ochraně přírody, počítaly slovní úlohy s přírodní tématikou. V AJ zpracovali miniprojekty o zvířatech. Páťáci se celý týden zabývali tématem různých druhů anergií a způsobem jejich využití. K tomuto tématu postupně vypracovávali plakát, kde prezentovali své vědomosti. Rovněž si připomenuli nutnost třídění odpadu, vymýšleli EKO vtipy a ve výtvarném kroužku malovali obrázky krajiny.

týden po zemitýden po zemitýden po zemi

Návštěva Slezského divadla v Opavě

V pátek 20. dubna jsme s dětmi navštívili Slezské divadlo v Opavě, kde jsme zhlédli představení Zachraňte pohádky. Hlavní hrdinové Kačenka a Honzík putují kouzelným světem pohádek, který je ohrožen. Vše dobře dopadne a hrdinové pohádky zachrání. Dětem se představení velice líbilo. 

Den s hasiči

V pátek 13. 4. jsme prožili zajímavé a poučné dopoledne s dobrovolnnými hasiči z Litultovic. Celá akce začala imitací požáru a evakuací všech osob ze školy. Následovala ukázka zásahové činnosti hasičů, záchrana raněných a poskytnutí první pomoci. Děti si také mohly prohlédnout techniku – hasičské auto s vybavením a vyzkoušet funkci práškového hasicího přístroje. 

Velikonoce ve škole

V měsíci březnu probíhaly ve všech třídách předvelikonoční přípravy. Zdobili jsme okna, vyráběli velikonoční ozdoby, povídali jsme si o velikonočních tradicích a zvycích, nacvičovali jsme velikonoční koledy, četli jsme texty o Velikonocích. Ve středu - poslední školní den před velikonočními prázdninami si chlapci přinesli pomlázky a s říkankou „Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný…“vypláceli děvčata.

velikonoce ve škole

Koncert P. Nováka ml.

Ve středu 11.4. jsme navštívili v opavském kině Mír velice zdařilý koncert Pavla Nováka ml. Celý pořad byl zaměřen na svátky, lidové tradice a zvyky. Procházel ročními obdobími od zimy do podzimu a pomocí písniček a říkanek přibližoval dětem atmosféru Vánoc, Velikonoc, Dne maminek, dožínek, hodů, zabíjaček a pouštění draků. Děti si spolu s muzikanty zazpívaly i zatancovaly.

Březen 2012

Beseda o psech

Ve čtvrtek 29. března proběhla přednáška na téma "Pes, přítel člověka" s cílem naučit děti základním dovednostem při soužití se psem. Přednášku vedla velice zkušená chovatelka, která si s sebou přivezla dva speciálně vycvičené canisterapeutické psy. Děti se dověděly mnoho informací o různorodosti psích ras, k čemu byli vyšlechtěni, jakého psa si vybrat, o výchově a péči o psa, o pravidlech bezpečnosti při styku se psy vlastními i cizími a prohlédli si mnoho pomůcek, které chovatelé používají. Nejzajímavější částí besedy byla ukázka výcviku těchto psů a přímý kontakt s nimi, kdy si je mohli pohladit. I tato beseda sklidila velký úspěch.

beseda o psech

Africká kultura

V úterý 27. března proběhl ve škole velice zajímavý naučný program o africké kultuře. Naši školu navštívili dva rodilí Afričané, kteří přiblížili dětem základní i mateřské školy život na africkém kontinentu. Nejprve všichni zhlédli krátký film o jihoafrické floře, fauně a kultuře, následovala beseda, ve které se žáci ptali na věci, které je zajímají. Padaly otázky nejen o přírodě a podnebí, ale  také, o tom, jak vypadá africká škola. Vyvrcholením celé akce byla výuka afrických písní, tanců a hry na bubny. Celý program byl velice zdařilý a dětem se moc líbil. 
 Africký den

Výtvarné soutěže

Žáci všech ročníků se zapojili do výtvarné soutěže „Kniha a já“, do literárně výtvarné soutěže „Komiks mě baví“ a děti ze školní družiny malovaly obrázky do soutěže s názvem „Indiáni“. Nejlepší práce ze školních kol všech tří soutěží postupují do okresních kol. Do okresních kol byly vybrány práce těchto dětí: L. Kempková, J. Vítek, A. Malíková (1. tř.), D. Skála, A. Skřontová, K. Beníšková, F. Nádeníček (3. tř.), A. Skřontová, O. beníšek, M. Pavlíčková, J. Krusberský (5. tř.).

Matematické soutěže

Dne 16. března proběhlo na všech základních školách naší republiky základní kolo matematické soutěže „Klokan“. V naší škole se zapojili žáci 3. a 5. ročníku, kteří si vyzkoušeli své znalosti matematického učiva i schopnosti logického myšlení. Z 5. ročníku se ve školním kole v kategorii Klokánek nejlépe umístili M. Majnuš a V. Kubec, ze 3. ročníku byli v kategorii Cvrček nejúspěšnější A. Skřontová, J. Bednaříková a J. Vavrovič. Dva žáci 5. ročníku se zapojili do další matematické soutěže s názvem Pythagoriáda. Nejlepšího výsledku ve školním kole dosáhl M. Majnuš, který postupuje do okresního kola této soutěže. Okresní kolo Pythagoriády proběhne dne 27. března v aule Slezské univerzity v Opavě.
 

Koncert bubenického orchestru

Dne 21. března jsme navštívili netradiční výchovný koncert bubenického orchestru Ivo Samiece s názvem BORIS. Během vystoupení si žáci poslechli  rytmy ze všech koutů světa. Seznámili se s historií bicích nástrojů i s nástroji samotnými. Tradiční i netradiční bicí nástroje předvedl bubenický orchestr ve svých skladbách.

Soutěž v anglickém jazyce

Již po druhé jsme se zúčastnili 2. 3. 2012 na ZŠ Vrchní soutěže v anglickém jazyce nazvanou "The funny english day". Pro žáky bylo připraveno 5 pracovních listů, které byly doplňovány dalšími zábavnými ústními soutěžemi. Naši žáci 5. ročníku A. Skřontová, M. Pavlíčková, M. Režnar, M. Majnuš a V. Kubec si porovnali své znalosti s ostatními žáky z dalších 21 škol a odnesli si krásné 2. místo. Děkujeme všem těmto žákům za úspěšnou reprezentaci školy. 

Únor 2012

Plavecký kurz

V době od 19. prosince 2011 do  12. března 2012 probíhá v bazénu Plavecké školy v Opavě  kurz plavání, kterého se účastní všechny děti naší školy.
plavecký kurz

Leden 2012

Maškarní rej

Maškarní rejPrvní pololetí školního roku jsme ukončili maškarním rejem se soutěžemi a hrami, který proběhl rovněž  31. ledna po předání vysvědčení. Na "tanečním parketu " v první třídě se při promenádě sešli piráti, břišní tanečnice, princezny, víly, zvířátka, vojáci, horolezci a další krásné masky. Prvním úkolem každého bylo co nejlépe se představit ostatním a předvést, co jejich maska umí. Následovaly taneční soutěže, znalostní kvízy a další dovednostní  disciplíny. Z karnevalu si děti odnesly kromě hezkých zážitků také balíčky ze školní tomboly. Celá akce se opravdu vydařila a všem zúčastněným se velice líbila. Děkujeme maminkám za bohaté občerstvení pro děti a za masky, které dětem pořídily.

 

Předávání pololetních vysvědčení Předávání pololetních vysvědčení

V úterý 31. ledna bylo žákům předáno vysvědčení. Nejvíce se na něj těšili naši prvňáčci. Všichni prospěli s vyznamenáním a za svůj výkon si zasloužili obrovskou pochvalu. Dvacet pět z 28 žáků školy prospělo s vyznamenáním. Čtyři žáci 3. a 4. ročníku obdrželi pochvaly za reprezentaci školy  ve výtvarných soutěžích. Rovněž  mnoho žáků 3. a 4.ročníku si zasloužilo pochvalu za vzornou práci, svědomitou přípravu na vyučování a pěkné chování.

Návštěva Městské knihovny Petra Bezruče v Opavě

V pondělí 17. ledna jsme se vypravili na besedu do Městské knihovny Petra Bezruče v Opavě. Uvítala nás paní knihovnice, která nám vyprávěla o tom, jak se máme ke knihám chovat, jak jsou knihy v knihovně označeny a zařazeny. Ve druhé části besedy jsme si povídali o oblíbeném spisovateli dětských knih Václavu Čtvrtkovi a jeho díle. Následovala prohlídka dětského oddělení knihovny, kde jsme si mohli vyhledat publikace, které nás nejvíce zaujaly. Paní učitelky pro děti zapůjčily mnoho knih, které všem poslouží ke zpestření výuky. Beseda byla velice zajímavá a přínosná. Dověděli jsme se spoustu nových informací a snad bude některé děti motivovat k četbě. 
Zápis dětí do 1. ročníku

Zápis do školy - foto17. ledna 2012 proběhl v Základní škole v Litultovicích zápis dětí do 1. ročníku. Letošního zápisu, který byl motivován pohádkou O perníkové chaloupce, se zúčastnilo 20 dětí z Litultovic, Hlavnice, Bohdanovic, Kunčic a Lhotky. Postupně procházely lesem, plným zvířátek, kde na ně čekaly rozmanité úkoly, až došly k perníkové chaloupce. Za splnění všech úkolů dostaly pamětní list a malý dáreček. Děti přišly podpořit také jejich paní učitelky z mateřské školy v Litultovicích a v Hlavnici. O zdárný průběh zápisu a příjemnou atmosféru se postaraly nejen paní učitelky, ale také naši školáci, kteří pomohli přivádět děti do tříd a také připravili krásné nástěnné obrazy chaloupek, perníčky s úkoly, vyrobili pamětní listy a dárečky. Všichni si zaslouží velké poděkování.                                                     

Mgr.  J. Očenášková

Městys

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální teplota

26.5.2024 23:05

Aktuální teplota:

16.8 °C

Vlhkost:

81.4 %

Rosný bod:

13.6 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
1
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31 1 2

mapa