Menu
Městys Litultovice
MěstysLitultovice

2011

Prosinec 2011

Vánoční kvíz a posezení u stromečku

Poslední školní den v roce 2011 jsme se sešli všichni žáci a učitelé, abychom se společně pobavili. Zvolili jsme vánoční kvíz. Žáci utvořili skupinky a pomocí kartiček A,B,C, odpovídali na otázky z historie vánoc, adventu, starých zvyků a obyčejů.

Nakonec se všichni rozešli do svých tříd, kde si u stromečku povídali o vánocích, o vánočních prázdninách a o novém roce 2012. Dočkali se také rozdělování dárků a slavnostního posezení u stolů.

Z betlémské krajiny - vánoční výstava

Ve dnech 20. prosince a 21. prosince proběhla ve škole vánoční výstava s vystoupením dětí a prodejem vánočních ozdob a perníčků. V úterý 20. prosince navštívili výstavku, která probíhala v odpoledních hodinách, především rodiče žáků. Ve středu 21. prosince v dopoledních hodinách shlédli výstavku důchodci a děti z mateřské školy. Za vydatné pomoci učitelek i maminek žáků vzniklo několik krásných betlémů, množství ozdob na stromeček, vánočních vazeb, svícnů, svíček, přáníček a dalších dekorativních předmětů. Nikdo nezůstal pozadu ani v přípravě vánočního vystoupení. Učitelky s dětmi všech tříd připravily pěkný program s názvem „Z betlémské krajiny“. Rodiče měli možnost shlédnout několik pohádek a scének, poslechnout si hru na flétničky a koledování školního sboru. Po ukončení programu měli všichni možnost posedět v improvizované cukrárně „U Pavly“ a ochutnat vynikající zákusky a koláče paní Jaroňové z Hlavnice. Celá akce se opravdu vydařila a všem se ve škole moc líbilo.
Za zdárný průběh výstavy si zaslouží poděkování nejen děti a jejich paní učitelky, ale také maminky žáků, zaměstnanci městyse Litultovice a všichni další rodiče, kteří nám pomohli.
Školní výstava Školní výstavaŠkolní výstavavánoční výstava

Adventní zpívání u zámku v Litultovicích

Zpívání u zámkuV neděli 27. listopadu jsme se spolu s dětmi a učitelkami mateřské školy sešli před obecním úřadem u vánočního stromu, abychom přivítali  advent a zapálili první svíci.

Po vystoupení nejmenších dětí jsme zazpívali koledy, přednesli vánoční básně a žáci, kteří navštěvují hudební kroužek, zahráli na flétny. Předvánoční atmosféru celého vystoupení dotvářely zapálené svíčky v rukou dětí a překrásný, rozzářený vánoční strom. 

Zpívání u zámku
Advent na SZTŠ v Opavě

  výstavaV pátek 25. listopadu jsme se s dětmi vypravili na vánoční výstavu, kterou pořádala Střední zemědělská a technická škola v Opavě. Měli jsme možnost vidět oživlý betlém  i peklo, výstavku sněhuláků, taneční vystoupení dětí z jiných škol, množství překrásných dekorací, naaranžované vánoční tabule, adventní vazby, živá zvířátka i zemědělskou techniku. Děti si vyrobily vánoční ozdoby z papíru, kterými ihned nazdobily stromeček. Všichni si mohli koupit perníčky, vánoční punč a  mnoho drobných dekoračních předmětů. Všem se výstava moc líbila. 

Vánoční dílna

V pondělí 5. prosince proběhla ve škole vánoční dílna. Děti 1. a 5. ročníku si vyrobily technikou PACHTWORKU krásný textilní zvoneček a třeťáci si vyzkoušeli pletení zvonečku z pedigu. Některým dětem (hlavně těm nejmenším) paní učitelky vydatně pomáhaly s dozdobováním, ale výsledek stál za to. Všem se dílka moc zdařila a budou k vidění na vánoční výstavce ve škole 20. prosince.   
 

Vánoční lidové zvyklosloví

V úterý 6. prosince všichni žáci i učitelky jeli do Opavy do Střediska volného času na pořad Vánoční lidové zvyklosloví. Nejprve jsme poslouchali povídání o předvánočních a vánočních zvycích, lidové koledy, pak jsme si vyrobili vánoční ozdoby.

Slavnost Slabikáře

V pondělí 5. prosince proběhla u nejmenších školáků netradiční hodina čtení. Aby si všichni zapamatovali okamžik, kdy dostanou svou první knihu, kterou skutečně přečtou, připravila jim paní učitelka Slavnost Slabikáře. Všichni obdrželi kromě Slabikáře diplom malého čtenáře, naučili se o Slabikáři písničku, povídali si, jak se mají ke svému novému kamarádovi chovat a na závěr si všichni připili dětským "šampaňským". Kromě nové učebnice si děti domů odnesly pěkný zážitek z oslavy a velké odhodlání zvládnout co nejlépe všechna písmenka. 

Vánoční dílna rodičů

V pátek 9. prosince se ve škole sešlo dvanáct maminek našich žáků na vánoční dílně. S organizací celé akce velice pomohla předsedkyně Klubu rodičů paní Andrea Kubcová. Pod vedením paní Moniky Lhotské vzniklo množství krásných výrobků - zvonečky z pedigu a z provázků, vosková srdíčka, svícínky ze včelího vosku, přáníčka, sněhuláčci, dřevěné a sádrové ozdoby na stromeček a mnoho dalších. Všem maminkám, které se dílny zúčastnily (A. Kubcová, M. Lhotská, G. Nádeníčková, M. Nádeníčková, J. Bolíková, Š. Režnarová, J. Kavanová, R. Vítková, H. Leifertová,  J. Bokišová, J. Dluhošová, K. Skřontová) moc děkujeme za spolupráci.

Soutěž o nejhezčího sněhuláka

Také naši žáci letos přispěli svými dílky na adventní výstavu, která se konala na Střední zemědělské a technické škole v Opavě. Krásní, téměř dvoumetroví sněhuláci vznikli kolektivní prací jednotlivých tříd a opravdu se nám povedli. Byli vystaveni ve druhém patře budovy zemědělské školy. Naši prvňáčci se u svého dílka vyfotografovali. Během celé výstavy probíhalo hlasování návštevníků o nejkrásnějšího sněhuláka.
Výsledky hlasování: v konkurenci mnoha škol z celého okresu získal sněhulák 1. a 5. ročníku 2. místo a sněhulák žáků 3. ročníku 5. místo. Blahopřejeme.

Další úspěch našich žáků ve výtvarné soutěži

Žáci naší školy se zapojili do výtvarné soutěže "Moje město, moje vesnice", kterou pořádala nezisková organizace EUROTOPIA Opava. Ve školním kole vznikala zajímavá dílka s názvy "Zeleninové město, Samozásobovací vesnice, Vodění medvěda, Mikulášská nadílka," atd. Čtyři nejlepší práce postoupily do okresního kola, které proběhlo 30. listopadu v Minoritu v Opavě. Naši školu reprezentovali Alžbětka Skřontová, Adélka Dluhošová ze 3. ročníku, Viktor Kubec a Anička Skřontová z 5. ročníku. Nejlépe se umístila Anička Skřontová, která získala se svou prací 3. místo.                                                                  
BLAHOPŘEJEME.  

 

zápis do školy

Říjen 2011

Podzimníčci v Litultovicích

Fotografie z této akce naleznete zde.

Zahájení školního roku 2011/2012

Ve čtvrtek 1. září 2011 zahájila Základní škola v Litultovicích nový školní rok 2011/2012. Za účasti rodičů dětí, učitelek MŠ a starosty městyse Litultovice pana J. Raidy jsme v naší škole přivítali osm nových prvňáčků. Letos je základní škola organizována jako trojtřídní s jedním oddělením školní družiny. Plní funkci spádové školy pro okolní obce (Litultovice, Lhotka, Životské Hory, Hlavnice). Od 1. 9. 2011 ji začalo navštěvovat 28 žáků 1., 3. a 5. ročníku, do školní družiny bylo zapsáno 25 žáků všech ročníků. Jedná se o venkovskou školu rodinného typu, která rovněž plní funkci služby veřejnosti. Základem je rovnocenná spolupráce pedagogů, rodičů a žáků, založená na partnerských vztazích. 

Olympijský den v Dolních Životicích

V úterý 6. září se žáci z celé školy se svými učitelkami vydali pěšky na přátelskou návštěvu do ZŠ v Dolních Životicích. Po prohlídce školy a vydatné svačince si změřili síly s dětmi z Dolních Životic ve slalomovém běhu, sprintu, hodech na basketbalový koš, přeskocích přes švihadlo, driblování a skákání v pytli. Za své výkony byli odměněni medailemi, diplomy a sladkostmi. Všichni si užili hodně zábavy, pohybu a hezkého počasí. 
 

Výlet do ZOO a do lanového centra v Olomouci

V pátek 30. září jsme podnikli výlet do zoologické zahrady a do lanového centra v Olomouci. Naši nejstarší žáci - páťáci si připravili zajímavé informace o životě vybraných druhů zvířat (žirafě, klokanovi, jelenovi, velbloudovi, netopýru, mravenečníkovi), se kterými pak seznámili všechny ostatní děti. Také jsme obdivovali lvy, tygry, opice, medvědy, papoušky, akvária se spoustou nádherných ryb, terária s plazy a mnoho dalších zvířátek. Zbyl nám čas na občerstvení, nákup drobných upomínkových předmětů i na výstup na rozhlednu, ze které jsme měli krásný výhled na celou zoologickou zahradu i na město Olomouc. Pobyt v ZOO jsme ukončili v lanovém centru,  kde děti měly možnost vyzkoušet si svoji obratnost, sílu a odvahu při překonávání překážkové dráhy. Celý výlet se nám opravdu vydařil. Počasí nám přálo a dětem se v ZOO velice líbilo.   
 

Sběr kaštanů, žaludů a starého papíru

Koncem září a začátkem října se děti základní i mateřské školy se svými rodiči zapojili do sběru kaštanů a žaludů. Celkem jsme nasbírali 755 kg kaštanů a 40 kg žaludů. Ve dnech 12. a 13. října  proběhl sběr starého papíru. Jako každoročně, se sběrem papíru pomáhali nejen rodiče, ale také  občané Městyse Litultovice. Podařilo se nám sesbírat celkem 2 580 kg papíru. Výtěžek bude použit na nákup pomůcek pro výuku a na školní výlety.            

Všem, kteří nám pomáhali, velice děkujeme.

Halloween 2011

V pátek 21. října proběhla v dopoledních hodinách oslava anglického svátku Halloween. Žáci se převlékli do masek strašidel, duchů, kouzelníků a čarodějů. Paní učitelky jim vyprávěly o tradicích a zvycích ve Velké Británii. Připravily jim velmi zajímavé hry, soutěže, pracovní listy a naučily je tradiční anglickou koledu. Atmosféru tohoto svátku nám pomohli vytvořit také rodiče, kteří nejen vyráběli krásné masky dětem, ale také vyřezali krásné dýně.

Drakiáda

V pondělí 24. října proběhla tradiční drakiáda. Děti soutěžily o nejkrásnějšího a nejlépe létajícího draka. Počasí nám sice moc nepřálo, ale dětem to náladu nepokazilo. Všichni obdrželi za své draky sladkou odměnu.

školaškolaškola 

Den otevřených dveří

Červenec 2011

Slavnostní ukončení školního roku 2010/2011

Ve středu 29. června 2011 proběhlo v krásných prostorách obřadní síně zámku v Litultovicích slavnostní vyřazení žáků 5. ročníku naší školy. Za účasti starosty obce pana J. Raidy, rodičů žáků a pracovníků školy bylo všem absolventům předáno vysvědčení, pamětní listy, knihy, DVD s fotografiemi ze školní docházky a drobné dárky. Slavnostní okamžiky byly umocněny reprezentativním prostředím zámku, velkou účastí rodičů i dalších příbuzných žáků a hezkým vystoupením žáků. Ředitelka školy J. Očenášková, starosta městyse J. Raida a další pedagogové školy ve svých projevech popřáli všem žákům hodně štěstí, zdraví a úspěchů v dalším životě. Celá akce byla ukončena posezením v zámecké restauraci, kde si žáci s paní učitelkou a ředitelkou školy J. Očenáškovou pochutnali na výborném zmrzlinovém poháru.
Děkujeme zástupcům městyse Litultovice na přípravu krásných pamětních listů a za zakoupení dárkových balíčků pro děti. Rovněž děkujeme panu starostovi za krásné kytičky pro všechny pracovnice školy.
Žákům 2. a 4. ročníku byl ukončen školní rok ve čtvrtek 30. června 2011, kde jim bylo za účasti všech pedagogů ve škole předáno vysvědčení a pochvalné listy.
školaškolaškolaškola 
Oznámení ředitelky ZŠ a MŠ Litultovice
 
Milí žáci, vážení rodiče,
 
slavnostní zahájení nového školního roku 2011/2012 proběhne
v základní škole
 
dne 1. září 2011 v 8.00 hodin.
 
Přijďte bez aktovek, ale s dobrou náladou. Předpokládané ukončení prvního školního dne v 9.30 hodin. Všechny srdečně zvou učitelky ZŠ Litultovice.

Červen 2011

 

Den dětí v ZŠ v Litultovicích.

V pátek 3. 6. 2011 proběhly na školní zahradě oslavy svátku dětí. Děti si vyzkoušely svou zručnost ve sportovních disciplínách: hody na cíl, střelbu na branku, cvrnkání kuliček na cíl, chůzi na chůdách, soutěže s kruhy, švihadly, basketbalovými míči, sedací minikopanou družstev, běh s palačinkami …atd. Dopoledne se vydařilo, všichni se moc a moc snažili a na závěr byli oceněni balíčky s dobrůtkami.

Cyklovýlet do ZŠ ve Slavkově.

V pondělí 6. 6. 2011 navštívili žáci 5. ročníku ZŠ ve Slavkově, kde někteří z nich nastoupí v příštím roce do 6. ročníku. Výlet se uskutečnil jako projížďka na kolech, která vedla hertickým lesem, krásnou přírodou kolem řeky Hvozdnice a slavkovských rybníků. Ve škole na ně čekalo kulturní vystoupení brněnského divadla Slunečnice s písničkami z filmů a pohádek. Prohlédli si školní budovu a seznámili se se svými budoucími spolužáky. Celá akce se dětem moc líbila.
 

Přírodovědná vycházka žáků naší školy.

Ve dnech 7. a 8. 6. 2011 se žáci naší školy vydali na přírodovědnou vycházku do blízkého lesa. Provázel je a poutavě jim vyprávěl pan Birgus. Na děti čekalo spoustu her a soutěží a nakonec opékání špekáčků. Počasí nám přálo a dětem se vycházka moc líbila.
 

Školní výlety.

Dne 9.6 navštívili žáci 2. a 4. ročníku město Teplice nad Bečvou a zříceninu hradu Helfštýn a aragonitové jeskyně. Žáci 5. ročníku podnikli dne 22. 6. výlet do Prahy, kde si prohlédli největší dominanty našeho hlavního města-Pražský hrad, Karlův most, Petřínskou věž, Staroměstské náměstí s radnicí a orlojem a Václavské náměstí.
 

Den se svými zvířecími mazlíčky ve 4. třídě.

Zajímavý den čekal žáky 4. třídy 17.6.2011, kdy si v rámci učiva o domácích mazlíčcích přinesli do školy svá oblíbená zvířátka. Každý žák si doma připravil povídání o svém zvířátku. Někteří si přinesli i ukázky potřeb pro svého mazlíčka a nikdo samozřejmě nezapomněl na krmení. Žáci je pak dokonale představili nejen svým spolužákům, ale také žákům ostatních tříd. Zvířátka se s námi učila celý den a dala nám tak příležitost sledovat jejich chování během dne. 

Slavnostní ukončení školní docházky

Zveme všechny rodiče a prarodiče žáků 5. ročníku do obřadní síně zámku v Litultovicích, kde proběhne ve středu 29.6. od 15.30 hodin slavností ukončení školní docházky a vyřazení žáků 5. ročníku naší školy. Za účasti pedagogů školy, rodičů a zástupců městyse Litultovice jim bude předáno vysvědčení, pamětní listy, dárkové balíčky, knihy a DVD se školními fotografiemi. Celou akci ukončíme posezením v zámecké restauraci, kde si žáci budou moci pochutnat na zmrzlinovém poháru. Ukončení školního roku a předání vysvědčení žákům 2. a 4. ročníku proběhne ve škole ve čtvrtek 30. 6.  2011. 
 
školaškolaškolaškolaškolaškola

Květen 2011

Oslavy Dne matek v ZŠ v Litultovicích

Ve čtvrtek 12. května 2011 od 16:00 hodin se žáci naší školy svátečně naladili k oslavě svátku Dne matek. Všechny děti si připravily pro tento den trička, která potiskly textilními barvami s motivy motýlů a květin, aby se maminkám líbily. Pro maminky si všechny děti připravily obrázky z přírodních materiálů, malované skleničky, přívěsky se srdíčky a přáníčka. Kromě dárků nechyběl ani program. Děti 4. ročníku předvedly Hru o Karlu IV., 5. ročník vystoupil s pohádkou Císařovy nové šaty a divadelní hru Cirkus Hurvajz předvedly děti z 2. ročníku. Celé vystoupení žáci doplnili tanečky, písničkami, hrou na housle a flétničky a rozloučili se společnou písní Kouzelná slovíčka, věnovaná našim maminkám. Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli s přípravou tohoto dne, jmenovitě mamince Elišky Podešvové, která nám upekla vynikající koláče a zákusky, mamince Viktora Kubce, která nám připravila tradiční české chlebíčky, paní Bohumile Lhotské s manželem, kteří nám pomáhají při veškerých akcích školy, firmě Pasič, která částečně zasponzorovala květiny pro maminky, všem maminkám, které dětem připravily krásné kostýmy a samozřejmě všem, kteří nám finančně přispěli na nákup školních a výtvarných potřeb, kulturní akce a školní výlet.
 
Děkujeme.
Poděkování
 
Děkujeme všem občanům, kteří sběrem papíru přispěli na nákup školních a výtvarných potřeb, na kulturní akce a výlety pro děti ze základní a mateřské školy v Litultovicích.
                                                                Děkujeme.
Další úspěch dětí ze ZŠ v Litultovicích ve výtvarné soutěži
 
V minulém čísle litultovských novin jsme Vás informovali o velkém úspěchu litultovských žáků v soutěži z anglického jazyka a dvou výtvarných soutěží - Svět pohádek a Dopravní prostředky v roce 3011 a na ně navážeme dalším velkým úspěchem ve výtvarné soutěži PO očima dětí. V této soutěži získala čestné uznání Nikola Černá z 5. ročníku. Obrovským úspěchem je 3. místo v okresním kole Alžběty Skřontové z 2. ročníku, její práce navíc postoupila do krajského kola, kde se umístila na 1. místě a postupuje dále do celorepublikového kola. Tak jí všichni ještě jednou držme palce.
Gratulujeme.
 

školaškolaškolaškola

Duben 2011

Co nového se událo v Základní škole v Litultovicích

Zakoupili jsme nové počítače. Do naší počítačové učebny přibylo pět nových notebooků. Od první chvíle je využili nejen žáci, ale také senioři naší obce. V současné době je v učebně k dispozici deset počítačů s připojením k internetu.

Žáci prezentovali školu v soutěžích

V matematické soutěži Pythagoriáda pět úspěšných řešitelů školního kola postoupilo do okresního kola, kde obdrželi diplom za účast. V matematické soutěži Klokan se žáci zúčastnili školního kola. Nejúspěšnější řešitel této soutěže byl přijat bez přijímacích zkoušek do šestého ročníku ZŠ s rozšířenou výukou matematiky. Družstvo žáků 5. a 4. ročníkureprezentovalo školu v okresním kole Olympiády anglického jazyka. V konkurenci velkých opavských škol jsme získali krásné 4. místo. Ve výtvarné soutěži Dopravní prostředky v roce 3011 získaliza svou práci tři žáci 3. místo v okresním kole. Ve výtvarné soutěži Svět pohádek získali dva žáci zvláštní ocenění za zajímavé ztvárnění pohádky.
Mgr. Jiřina Očenášková
 

VELKÝ ÚSPĚCH LITULTOVSKÝCH ŽÁKŮ V SOUTĚŽI Z ANGLICKÉHO JAZYKA. 

Dne 11. 3. 2011 se vybráni žáci naší školy ve složení: Daniel Böhm, Josef Galvas, Tomáš Štrbík z 5. ročníku a Daniel Hanel a Viktor Kubec ze 4. ročníku zúčastnili soutěže v anglickém jazyce Zábavná angličtina na ZŠ Vrchní v Opavě. Statečně se utkali s žáky škol, jako je například ZŠ Otická, Mařádkova, Krnovská, T.G.M., Ochranova, Vrchní, Englišova, B. Němcové…atd. Utkali se v sedmi kolech, aby si ověřili své znalosti z jazyka anglického a porovnali je i s žáky jiných škol. Soutěž probíhala hravou formou a kladla si především
za cíl motivovat žáky k většímu zájmu o anglický jazyk. Žáci si vyzkoušeli práci v týmu a naučili se i něčemu novému. Kromě plnění různých soutěžních úkolů je také čekala oddechová část vyplněná zábavnými hrami.
 
Po sedmi kolech se tito naši žáci umístili se ziskem 54 bodů na krásném čtvrtém místě a uspěli tak v konkurenci velkých opavských škol. Jediný bod je dělil od třetího místa. První čtyři místa byly bodově velmi těsné, protože na první místo žákům scházelo pouhých 6 bodů. Své vítězství oslavili zmrzlinovým pohárem a dětským šampusem.                                                                         
 
Gratulujeme.
 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ SVĚT POHÁDEK.

V únoru se všichni žáci naší školy zapojili do výtvarné soutěže Svět pohádek, kterou pořádalo Loutkové divadlo v Opavě. Zvláštní ocenění získal Lukáš Hlub z 5. ročníku za vnímavý přístup při ztvárnění pohádek a Daniel Hanel ze 4. ročníku za výtvarné a technické zpracování. Těmto žákům byly ceny slavnostně předány v Loutkovém divadle v Opavě 21. 3. 2011, kde také za odměnu shlédli divadelní představení Otesánek.                                                                                                                                                                                
Gratulujeme.
 
Všechny vystavené práce můžete vidět i Vy v Památníku Petra Bezruče v Opavě, v rámci výstavy Loutkové divadlo v Opavě.
 
V měsíci únoru jsme se ještě jednou zapojili do výtvarné soutěže školních družin, pod názvem Dopravní prostředky v roce 3011 a opět jsme mohli slavit. V této soutěži v první kategorii získala 3. místo Alžběta Skřontová z 2. ročníku a v druhé kategorii se umístili na 3. místě Kristýnka Lhotská a Pavel Tengler z 5. ročníku. Gratulujeme.
Žáci a zaměstnanci ZŠ Litultovice Vás srdečně zvou na vystoupení ke

DNI MATEK

které se koná ve čtvrtek 12. května 2011 
od 1600 hodin ve škole.

Připravili jsme pro Vás pohádky, písničky, básničky a další překvapení. Přijďte se pobavit a načerpat dobrou náladu.
 
Občerstvení zajištěno.
                                                                                     
Těšíme se na Vás.
Sběr starého papíru
 
 
V pondělí 16. května 2011 bude po 8. hodině přistaven na trávnících u kostela kontejner na netříděný papír.
 
Odvezen bude v úterý 17. května po 13 hodině.
 
Všichni občané městyse mohou v těchto dnech odevzdat nepotřebný papír a tím přispět na nákup hraček a pomůcek pro děti.
 
Děkujeme za pomoc.

Leden 2011

Městys

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální teplota

15.4.2024 05:04

Aktuální teplota:

12.0 °C

Vlhkost:

74.4 %

Rosný bod:

7.6 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

mapa