Menu
Městys Litultovice
MěstysLitultovice

2019

Akce školy v prosinci

Adventní zpívání
V neděli 1. 12. 2019 děti z mateřské školy spolu s žáky základní školy Litultovice již tradičně zazpívali při rozsvícení první adventní svíce. Milé pásmo básniček a písniček zahájilo dobu adventní v našem městyse.

AdventAdvent

Mikulášská nadílka v TUTY
V pondělí 2. 12. 2019 jsme přijali andělské pozvání do naší TUTY prodejny. Za básničku a písničku děti dostaly sladký balíček. Tímto moc děkujeme vedoucí prodejny, paní Tereze Chovancové.

mikulášmikuláš

Mikuláš

Ve středu 4. 12. 2019 navštívil naši mateřskou školu Mikuláš. I letos přivedl andílka
a nechyběl ani náš oblíbený plyšový čertík. Děti se už nemohly dočkat, až ho pohladí a vezmou si dobroty. Mikuláš si poslechl písničky a básničky a pochválil děti, které jsou hodné a domluvil těm, kteří někdy ve školce vystrkují růžky. Za pomoc se zajištěním sladké mikulášské nadílky děkujeme i naší školní jídelně ve Stěbořicích.

mikulášmikuláš

Kurz plavání

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 děti z II. oddělení ukončili lekce plavání v tomto školním roce. Rozloučili se vesele jízdou po klouzačce, a vířením vody.

Jarmark
Druhá adventní neděle u nás v Litultovicích patří jarmarku na zámeckém nádvoří. V neděli 8. 12. 2019 tam nechyběl ani stánek Mateřské školy. Velice si vážíme podpory každého, který u nás ve stánku zakoupil některou z vánočních dekorací. Výtěžek z prodeje využijeme na akce pro děti a nákup výtvarného materiálu.

Těšíme se na vánoce

V úterý 10. 12. 2019 jsme přivítali rodiče a prarodiče na vánoční besídce. Protože všichni čertíci ještě neusnuli, zavedli je svým čertím tancem až do samého pekla. Chlapci z velkého oddělení předvedli vánoční pohodu tancem v sedě na židlích a k vánočnímu stromečku nás tancem se svíčkami v naprosté tmě dovedla děvčata. Zazpívali jsme písničky, zarecitovali básničky a došlo i na koledy. Vánoční cukroví, dobrá káva a čaj navodili vánoční náladu.

vánocevánocevánoce

Vánoční přání důchodcům

12. 12. 2019 jsme navštívili se všemi dětmi Senior Centrum OASA Litultovice. Děti si připravily zimní písničky a básničky. Všem babičkám a dědečkům jsme rozdali vánoční přání a vykouzlili úsměv na jejich tváři. Všechny děti dostaly sladkou odměnu na cestu zpátky do školky.

oasaoasa

Vánoční stromeček

se rozzářil v naší mateřské škole v úterý 17. 12. 2019. Po pohádce jsme se vydali ke společnému stromečku. Za krásné dárky patří dík Ježíškovi, kterému letos, stejně jako jiné roky napsali rodiče dětí naší mateřské školy, Obecní úřad Mladecko a Obecní úřad Lhotka u Litultovic. Děkujeme, dárky pod stromečkem nám udělaly velkou radost.

vánocevánocevánoce

Slavnostní předávání ponku

Ve středu 18. 12. 2019 jsme v naší mateřské škole přivítali vzácné hosty. Ti nám předali zbrusu nový pracovní ponk, který vyrobili studenti SOU Opava. Děti poděkovaly prostřednictvím veselých vánočních a zimních písní a básní. Již se těšíme, až se příští rok seznámíme se všemi druhy nářadí a něco hezkého ze dřeva si vyrobíme.

Poděkovat bychom chtěli Místní akční skupině Opavsko, kterou zatupoval manažer podpory vzdělávání pan Martin Hořínek. Předání byl přítomen pan Dr. Walo Hinterberger, místopředseda představenstva Hospodářské komory v Opavě, operační manažér firmy Model Obaly Opava pan Petr Benda. Celý projekt „Ponky do MŠ“ zajišťovala paní Mgr. Miluše Psotová, ředitelka Okresní hospodářské komory v Opavě a dřevěný ponk vyrobili žáci oboru truhlář, Středního odborného učiliště stavebního v Opavě. Za Městys Litultovice se akce zúčastnil pan starosta Ing. Jan Birgus.

předávání ponkupředávání ponku
Rozdáváme vánoční přání

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 se děti II. třídy vydali na procházku městysem. Zpívaly koledy
a rozdávaly přání štěstí, zdraví a pohody na naší poště, v prodejně TUTY, a na Městysi Litultovice. Všude se nám dostalo poděkování a sladké dobroty.

koledováníkoledování

Akce školy v listopadu

Loutkové divadlo
11.11.2019 se děti II. třídy vypravily do opavského loutkového divadla na pohádku „Mami,  už tam budem?“.  Převeze maminka děti svými pohádkami o patníku, stěračích a volantu aby vydržely cestu až do cíle? Autorská inscenace inspirovaná cestováním a s ním spojenou častou, možná nejčastější otázkou, která nepochybně padne hned, jakmile připoutáte dítko do autosedačky, zavřete dveře a nastartujete…

Divadlo

Návštěva vánoční akademie ZŠ
Děti druhé třídy shlédly v pátek 29.11.2019 vánoční besídku, kterou si připravily nejen pro své rodiče děti Základní školy Litultovice. Děti se touto návštěvou naladily na blížící se vánoce.

vánoční akademie

Kurz plavání
I v měsíci listopadu pokračoval plavecký kurz pro děti z II. třídy.

PlaváníPlavání

Akce školy v říjnu

Na návštěvě v Jakartovicích
Ve středu 2. 10. 2019 se děti II. třídy vydaly na návštěvu do MŠ Jakartovice. Kromě prostředí tamní mateřské školy děti navštívily i přilehlý Penzion nad stájí. Děti se mohly projet na koních a prohlédli si i další domácí zvířata. Z výletu se vracely nadšené a domů si odnesly i malý dáreček.

JakartoviceJakartoviceJakartovice

Plavání s Kačkou

od 3. 10. 2019 začaly děti II. třídy navštěvovat kurz předplavecké výchovy, který organizuje Baby klub Kačka. Děti se pod vedením učitelek plavání seznamují s vodou, učí se správně pohybovat a dýchat ve vodě. Děti jsou rozděleny do družstev dle svých plaveckých schopností, používají podpůrné pomůcky pro plavání a každou plaveckou hodinu zakončí sklouznutím z modrého vodního slona.

Plavání

Sportování s MŠ Jezdkovice

V úterý 15. 10. 2019 jsme si pro kamarády z Mateřské školy Jezdkovice připravili v hale městyse sportovní dopoledne. Děti si společně zahrály pohybové hry a přátelsky soutěžily v různých disciplínách. Poté si společně pohrály v herně s hračkami. Domů si odnesly medaili a sladkou odměnu.

SportováníSportováníSportování

Výprava do lesa
S krásnou pohádkou o tom, co všechno můžeme zažít a koho můžeme potkat v lese, k nám ve středu 16. 10. 2019 přiletělo Divadlo Letadlo.  Herci tradičně zapojili do příběhu i některé z našich dětí a na konci představení sklidili ohromný potlesk.

výprava do lesa

Výstava Podzimníčků

se již tradičně uskutečnila v neděli 20. 10. 2019 v prostorách Zámku B v našem městysi.  Děti tvořily podzimní postavičky z přírodnin nejen v mateřské škole ale i doma s rodiči. Spolu s námi své práce vystavili i žáci ZŠ Litultovice. V krásnou slunečnou neděli mohli výstavu navštívit občané z Litultovic i širokého okolí. Děkujeme všem za dobrovolné vstupné, které využijí obě školy pro zajištění dalších akcí pro děti. Za pomoc při organizaci výstavy děkujeme pracovníkům Městyse Litultovice. Děti, které se do tvoření zapojily, dostaly malou odměnu a diplom. Oceněním jim však byly také úsměvy a pochvaly rodičů a všech návštěvníků.

podzimníčcipodzimníčcipodzimníčci

Návštěva Podzimníčků

V pondělí 21. 10. 2019. se všechny děti mateřské školy se svými učitelkami byly podívat do výstavních prostor na Zámku B. Děti měly možnost ještě jednou shlédnout výstavu toho, co vše se dá vyrobit z podzimních pokladů.

podzimníčcipodzimníčci

Romské pohádky
Netradiční Romské pohádky shlédly děti II. třídy 21. 10. 2019 v Loutkovém divadle v Opavě. Pět romských pohádek a písničky dětem zábavnou formou přiblížily pro mnohé neznámou romskou kulturu. Děti se seznámily s původem Romů, jejich řečí, hudbou i tradicemi.na pozadí dobrodružných pohádkových příběhů.

Hudební výlety
V úterý 22. 10. 2019 se děti druhé třídy vypravily na Hudební výlety. Seznámily se vlastnostmi hudby – její barevností, tempem dynamikou. Zaposlouchaly se do ukázek vážné hudby bravurně zahraných na klavír. Zapojily se díky rytmickým nástrojům do realizace hudebních ukázek. Vyjadřovaly hudbu pohybem. Moc se nám hraní s hudbou líbilo.

výletyvýlety

Akce školy v září

Sběr netříděného papíru

23. 9. až 30. 9. 2019 jsme ve spolupráci se ZŠ Litultovice zorganizovali sběr netříděného papíru. Akce měla ohlas u rodičů i široké veřejnosti. Naplnily se téměř tři kontejnery. Všem, kteří se do této aktivity zapojili, patří náš velký dík.

Divadlo v mateřské škole

V úterý 24. 9. 2019 k nám do školky přilétlo divadélko Beruška s pohádkou Dědeček Hříbeček. Děti se na pohádku plnou lesních zvířátek těšily, pro některé z nich to byl velký zážitek a nová zkušenost.

beruškaberuška

Beseda Máme rádi zvířata
Dne 25. 9. 2019 navštívila mateřskou školu pracovnice Státní veterinární správy s povídáním na téma „Máme rádi zvířata“. Děti se seznámily s tím, jak se o zvířata staráme. Co jsou hospodářská zvířata, volně žijící zvířata a domácí mazlíčci. Učily se pochopit, že zvířata potřebují různé druhy pomoci ze strany člověka. Děti byly aktivní a prokázaly velice dobrou úroveň znalostí z oblasti života zvířat a pravidel chování člověka k nim.

BesedaBeseda

Akce školy v červnu

Oslavili jsme MDD

V pondělí 3. 6. 2019 jsme oslavili svátek všech dětí na naší zahradě. Paní učitelky pro děti připravily překážkovou dráhu, pirátské lodě, vodní pistole a jízdu s trakařem. Zatančili jsme si všechny naše oblíbené tanečky, využili jsme průlezky a houpačky. Nechyběla ani sladká odměna v podobě nanukového dortu a malý dáreček.

Den dětíDen dětí

Výlet vlakem do Ostravy.

Ve čtvrtek 5. 6. 2019 jsme se vydali s dětmi II. třídy rychlíkem do Ostravy. Prohlédli jsme si nádraží v Opavě a usadili se pohodlně ve vagónu. Na nádraží Ostrava-Svinov jsme přijeli
za chvilku, protože rychlík nikde nezastavuje. I tady jsme prošli nástupiště, sledovali tramvaje na mostě u nádraží. Do Opavy jsme jeli osobním vlakem, cesta trvala déle a zastavovali jsme častěji. Výlet jsme si ve školce namalovali a zážitky z cesty mohli maminky vidět
na nástěnce.

Vlakem do OstravyVlakem do OstravyVlakem do Ostravy

Dopravní hřiště v Malých Hošticích

V pátek 7.6.2019 jsme se vypravili s dětmi II. Třídy na dopravní hřiště v Malých Hošticích. Byly pro nás připraveny kola, koloběžky a odrážedla. Rozdělili jsme se na skupinu chodců
a řidičů a pod vedením policisty pana Daniela Štefka, kterému patří velký dík, jsme se pustili do ověřování našich řidičských dovedností a vědomostí, které se učíme v dopravní výchově. Byli jsme pozorní, dodržovali jsme pravidla podle dopravních značek. Nejvíc se nám líbila světelná křižovatka se semafory.

dopravní hřištědopravní hřiště

Divadelní představení

V úterý 11. 6. 2019 nás navštívili žáci ZŠ Hlavnice a zahráli pro nás dvě pohádky. Kvak
a Žbluňk a Jak šlo vejce do světa. Pod vedením paní učitelky Jany Kotalové se v dramatickém kroužku věnují nácviku pohádek a vystoupení. Dětem se pohádky hrané netradičně na zahradě moc líbily.

Divadlo

Akademie základní školy na zámku
Dne 11. 6. 2019 se děti II. třídy po svačince vydaly na zámek, aby shlédly akademii našich starších kamarádů žáků ZŠ Litultovice. Moc se nám líbily taneční čísla, písničky hrané na zobcové flétny i hrané scénky.

akademieakademie

Rozloučení se školkou v obřadní síni městyse Litultovice

Obřadní síň byla už tradičním místem, kde se pan starosta Ing. Jan Birgus loučil s našimi předškoláky, kteří v září nastoupí do školy. Letos předškolní vzdělávání ukončilo 13 dětí. Předškoláci zazpívali písničky a přednesli básničky. Pod datum 11. 6. 2019 se podepsali
do Kroniky společenských událostí městyse. Děkujeme panu starostovi za milé přijetí. Děti pak čekalo malé pohoštění v  zámecké restauraci.

rozloučenírozloučenírozloučení

Hravé ukončení školního roku

V pátek 14. 6. 2019 jsme se sešli odpoledne na hřišti. Kromě mamky, taťky, sourozenců, babiček a dědečků se na nás přišel podívat také pan král. Kluky a holky, kteří nastoupí v září do první třídy, pan král pasoval na školáky. Děti si připravili taneček a zazpívali písničku. Soutěžení chytlo malé i velké a společně jsme prožili krásné slunečné odpoledne.

pasování na školákypasování na školákypasování na školáky

Těšíme se na prázdniny

Pohádka, kterou zahrálo v mateřské škole divadlo Beruška v pondělí 17. 6. 2019.

beruškaberuška

Jak se vaří oběd?

Na to jsme se byli podívat u naší paní Helenky Morysové a paní kuchařek v naší školní jídelně v Stěbořicích. Nejdříve jsme si prohlédli prostory v ZŠ Stěbořice, kde nás pozdravila paní ředitelka Mgr Iveta Glacová. Pak jsme se vypravili do jídelny. Velké stoly, výdejní okénko s tácy, velké příbory, chvíli jsme si připadali jak Mášenka u tří medvědů. Paní vedoucí a paní kuchařky nám ukázaly kuchyň, ve které nám připravují všechny ty dobroty. Pak nás pozvaly ke stolu na oběd, který byl jako vždy výborný. Zlatou korunou byl meloun
a marcipánová figurka slona nebo žirafy na konec. Měli jsme pro paní kuchařky připraveno poděkování a malý dárek. Jsou opravdu skvělé a máme je moc rádi. Na cestu jsme dostali balíček vitamínů a poskládaný papírový domeček na vybarvení. Byli jsme všichni tak nadšeni a dojatí, že jsme zapomněli na fotoaparát v baťohu. Takže určitě bude příští rok repríza.

Poslední spaní v MŠ

Ani letos nechybělo poslední spaní pro školáky. Ve čtvrtek 21. 6. 2019 děti přišly netradičně s batůžkem před dveře mateřské školy v odpoledních hodinách.  Stopy, které vedly napříč městysem nás zavedly do zámeckého parku, kde jsme našli mapu pokladu. Poklad jsme vykopali na školním pískovišti. Soutěže, chystání večeře, pohádka a sladký dort z jídelny Stěbořice je to, na co se už tradičně těšíme. Děti usnuly než bys řekl švec.

poslední spaníposlední spaní

Jaké je to v lese

To nám ukázal ve středu 26.6.2019 pan starosta Ing. Jan Birgus. V lese je jako doma, protože pracoval jako lesník. Poučil nás, co v lese nemůžeme děla a co se naopak smí. Měl pro nás připraveny soutěže a cestu za pokladem. Cíle myla myslivecká chata v Pilném Mlýně, kde jsme hledali schovaný poklad – špekáčky. Kluci byli šikovní a po chvíli hledání jsme napichovali dobrotu na připravené klacky a opékali je pod dohledem pana starosty na ohni. Byly skvělé a nám se ani nechtělo jít zpátky do školky. Cesta byla opravdu náročná, sluníčko nás doslova unavilo. Po obědě jsme se opravdu těšili do postýlek. Děkujeme panu starostovi za zajímavou výpravu do světa zvířátek a rostlin a těšíme se, že se zase za rok  uvidíme.

v lesev lese

Akce školy v květnu

Den maminek v MŠ Litultovice

V úterý 14. 5. 2019 jsme oslavili Den maminek. II. třída si připravila pásmo písniček, květinový tanec a navštívili nás i piráti a pirátky. I. třída zase předvedla tanec pejsků a kočiček a stejně jako starší děti přidaly pásmo písniček a básniček. Vrcholem naší besídky bylo vystoupení dětí z kroužku Tancujeme pro radost, za které sklidily obrovský potlesk. Všem maminkám děti udělaly radost malým dárečkem, kytičkou a sladkou pusinkou.

Den maminekDen maminek

Den matek v penzionu

Ve čtvrtek 16. 5. 2019 jsme navštívili Senior Centrum OASA v Litultovicích. Písničky a básničky potěšily všechny přítomné. Popřáli jsme všem zdraví, pohodu a rozdali milá přáníčka.

oázaoáza

Hasičské auto u MŠ
Dne 20. 5. 2019 nás navštívili „naši“ Hasiči městyse Litultovice se svým hasičským vozem. Děti si mohly prohlédnout ale také vyzkoušet vše, co hasiči ke své práci potřebují. Stříkání hasičskou hadicí sklidilo veliký úspěch u všech dětí, i těch nejmenších. Hasičům moc děkujeme za návštěvu.
hasičihasičihasiči

Zvířátka u pana Stiborského
Malou tradicí se stává, že se děti z naší mateřské školy chodí podívat k panu Stiborskému na jeho mláďata. Letos jsme se k němu vydali 24. 5. K vidění byla kuřátka, housata s husou, káčátka, králíci malí, velcí, koza s kůzlaty a také koťata všech barev. Pro děti byla nachystaná i ukázka různých vajec: křepelčích, slepičích i husích. Panu Stiborskému moc děkujeme a těšíme se na příští návštěvu.

zvířátkazvířátkazvířátkazvířátka

Akce Mikroregionu Hvozdnice
Netradičně jsme se sešli v sobotu 25. 5. 2019 v zámeckém parku ku příležitosti zahájení sezóny Hvozdnického expresu. Mezi mnohými vystoupeními zazářily naše děti, navštěvující taneční kroužek Tancujeme pro radost. Za potlesku nejen rodičů ale i občanů z okolních vesnic zopakovaly své vystoupení z akademie pro maminky.

Zámek v Hošticích

V pondělí 27. 5. 20179 nás autobus zavezl na zámek do Velkých Hoštic. Tentokrát na nás čekalo překvapení. Se zámeckým zahradníkem jsme seli bazalku, kterou jsme donesli mamince domů, jezdili jsme na ponících, prohlédli jsme si zámecké komnaty a na nádvoří jsme vařili guláš, řízek a polévku. Za odměnu jsme smlsli marcipán. Dostali jsme vysvědčení a pastelku. Moc děkujeme organizátorům interaktivní prohlídky a těšíme se zase někdy příště.

hošticehošticehoštice

Turistický výlet do Arboreta v Novém dvoře

Ve středu 29. 5. 2019 navštívily naše nejmenší děti Arboretum v Novém Dvoře. Prohlédly si Arboretum s výstavou vycpaných zvířat, zoo koutkem a nádherně rozkvetlými rododendrony
a azalkami. Nadšeně pózovaly s kaktusy v tropickém skleníku.

arboretumarboretum

Olympiáda s dětmi z Jakartovic
Ve čtvrtek 30. 5. 2019 navštívily naši mateřskou školu děti z Jakartovické MŠ. Zatímco si děti z I. tříd hrály, starší děti v hale bojovaly o medaile. Utkaly se v několika disciplínách – v běhu, skoku do dálky z místa, v hodu do dákly. Vítězové, ale i poražení i odnesli sladkou medaili, diplom a hlavně heslo, že není důležité vyhrát ale zúčastnit se!

olympiádaolympiáda

Den dětí v prodejně TUTY
V pátek 31. 5. 2019 jsme zahájili sérii oslav dne dětí. Milé paní prodavačky a prodavači z prodejny TUTY v Litultovicích si pro nás nepřipravili jen sladký balíček ale také překážkovou dráhu. Dobroty dětem předával vlk Azu a děti se ani trošku nebály, naopak se s vlkem velice hezky loučily.

Dětský denDětský denDětský den

Akce školy v dubnu

Starosti vodníka Kuby

V pondělí 1. 4. 2019 přijelo divadlo Beruška s pohádkou o jaru, při které nám vodník Kuba připomněl, jak je důležité třídit odpad.

Divadlo BeruškaDivadlo Beruška

Pohádka Broučci
byla přichystaná ve čtvrtek 4. 4. 2019 pro děti z velkého oddělení ve Slezském divadle v Opavě. Děti viděly, že poslouchat dospělé musí i broučci. Sledovaly, jak se broučci k sobě hezky chovají a jak se mají rádi. Hra zaujala i krásnými kostýmy a kulisami.

Pohádka Broučci

Velikonoční dílna

Ve čtvrtek 11. 4. 2019 jsme pozvali rodiče a děti na velikonoční dílnu - děti si s pomocí maminky, tatínka, babičky, dědečka nebo staršího sourozence mohly vytvořit dekorace s velikonoční tématikou. Nechyběla ani Velikonoční výstavka. Výrobky dětí, zaměstnanců mateřské školy a šikovných rodičů pomohly navodit velikonoční atmosféru i u dětí doma. Děkujeme všem rodičům za účast a projevený zájem.

Velikonoční dílnaVelikonoční dílnaVelikonoční dílna

Koledování v TUTY
Ve středu se děti z naší mateřské školy vydaly na velikonoční koledu s pomlázkou do místí TUTY prodejny. Kluci s pomlázkou vyšlehali paní prodavačky, s holkama pak přidali básničku a písničku. Za sladkou odměnu a cenu pro Elenku Kaňákovou za nejhezčí malované vajíčko, které zdobilo vchod do obchodu v době velikonočních svátků, moc děkujeme.

koledování

Den otevřených dveří v MŠ

23. 4. 2019 jsme do naší mateřské školy pozvali rodiče a děti, kteří do mateřské školy budou chodit od září 2019. Rodiče a děti si mohli prohlédnout školku, mohli se zeptat, co vše naše mateřská škola dětem nabízí. Doufáme, že se jim u nás líbilo a těšíme se na ně ve školním roce 2019-2020.

Den otevřených dveří

Velikonoční zajíček a košík vajíček
Dne 24. 4. 2019 se děti II. třídy zúčastnily zábavného výukového programu ve Slezském muzeu v Opavě. Kromě velikonočního výrobku si děti domů odnesly i zážitek z prohlídky muzea.

Slezské muzeumSlezské muzeum

Den mláďat
Již tradičně jsme 25. 4. 2019 s dětmi II. třídy navštívili akci Den mláďat, pořádanou Zemědělskou školou v Opavě. K vidění nebyla jen mláďata domácích zvířat, ale také cvičení králíci nebo technika našich záchranných složek – vojska, policie, hasičů i záchranářů. Děti si užili zajímavou podívanou, kterou podtrhlo teplé jarní sluníčko.

den mláďatden mláďat

Akce školy v březnu

Beseda s hasiči
Proběhla v naší mateřské škole 4. 3. 2019. Menší děti se seznámily s výstrojí hasičů a pomůckami, které při své práci používají. Velké děti dostaly navíc základy první pomoci. Všechny děti vyprávění i ukázky našich hasičů – Jiřího Drápala, Jiřího Lebedy a Michala Kořeného moc zaujaly. Děkujeme jim za jejich ochotu a čas strávený v naší školce.

Beseda s hasičiBeseda s hasičiBeseda s hasičiBeseda s hasičiBeseda s hasiči

Sběr papíru
Se uskutečnil v týdnu od 18. – 22. 3. 2019. Za každý příspěvek do kontejneru děkujeme.

Návštěva budoucích prvňáčků v ZŠ
Děti, které se v příštím školním roce stanou prvňáky, si mohly školu vyzkoušet na nečisto. Dne 21. 3. 2019 navštívili místní základní školu a své bývalé kamarády, aby se podívali, co se již naučili a hravým způsobem s nimi prožily jednu vyučovací hodinu.

Předškoláci ve škole

Pohádku o Porouchaném robotovi
nám do školky přivezlo Divadlo Koloběžka v pondělí 25. 3. 2019. Děti shlédly veselou pohádku, při které si připomněly, jak je důležité uklízet.

Porouchaný robot

Sportovní dopoledne s dětmi z MŠ Jezdkovice

V úterý 26. 3. 2019 jsme přivítali v naší mateřské škole děti z Mateřské školy Jezdkovice.

Překážkovou dráhou jsme odstartovali sportování už v 8.00 hodin. Předváděli jsme svůj um s hokejkou a míčky, zahráli si pohybové hry a všechno ukončili „molitanovou koulovanou“. Po svačince jsme ještě pozvali naše hosty na společné hraní. Domů si děti odnesly diplom a sladkou medaili.

SportováníSportování

Turistická vycházka na Choltice
Ve středu 27. 3. 2019 se děti II. třídy vydaly na prohlídku Větrného mlýnu na Cholticích. Tentokrát jsme si prohlédli mlýn zevnitř. Dozvěděli jsme se, co všechno museli lidé dřív udělat, aby si mohli upéct čerstvý chleba. Prohlídku vedl pan Adolf Novák, kterému tímto děkujeme.

Choltice

Divadlo Beruška

Divadlo BeruškaDivadlo Beruška

Akce školy v únoru

Ukázková hodina meditace

Proběhla 5. 2. 2019 ve II. třídě.

meditacemeditacemeditace

Zlatovláska

V pondělí 18. 2. 2019 navštívily děti II. třídy Loutkové divadlo v Opavě, kde shlédly pohádku Zlatovláska. Do děje byly zapojeny nejen naše děti, ale i naše paní učitelky.

ZlatovláskaZlatovláskaZlatovláska

Pohádku O Sněhulákovi

nám do školky přivezlo divadélko Beruška 19. 2. 2019. Pohádkou jsme se rozloučili se zimou a sněhovými radovánkami.

beruškaberuška

Karneval

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 jsme připravily pro děti maškarní Karneval. Pohádkové bytosti tančily, hrály zábavné hry a soutěže. Na konci tanečního rejdění nás čekala tombola a balónek na cestu. S dobrou náladou jsme prožili celý den.

karnevalkarneval

Akce školy v lednu

Pejprbój

byla pohádka, na kterou jely děti II. třídy do loutkového divadla v Opavě 21. 1. 2019. I přes to, že během představení nepadlo ani jedno slovíčko, děti se náramně bavily.

pejprbójpejprbójpejprbój

Školka v pohybu

Naše mateřská škola se zapojila do projektu zaměřeného na podporu pohybových aktivit v mateřských a základních školách. Dne 22. 1. 2019 proběhlo v hale cvičení s profesionálním trenérem mládeže. Děti si hodinu pohybových her a zábavy užily v plném nasazení.

školka v pohybuškolka v pohybušškolka v pohybu

Městys

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální teplota

26.5.2024 23:05

Aktuální teplota:

16.8 °C

Vlhkost:

82.5 %

Rosný bod:

13.8 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
1
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31 1 2

mapa