Menu
Městys Litultovice
MěstysLitultovice

2018

Akce školy v prosinci

Mikuláš

V pondělí 5. 12. 2016 navštívil naši mateřskou školu Mikuláš. I letos přivedl andílka
a nechyběl ani náš oblíbený plyšový čertík. Děti se už nemohly dočkat, až ho pohladí a vezmou si dobroty. Mikuláš si poslechl písničky a básničky a pochválil děti, které jsou hodné a domluvil zlobílkům, kteří někdy ve školce vystrkují růžky.  Za pomoc se zajištěním sladké mikulášské nadílky děkujeme i naší školní jídelně ve Stěbořicích.

MikulášMikuláš

Těšíme se na vánoce

 Ve čtvrtek 6. 12. 2018 jsme přivítali rodiče a prarodiče na vánoční besídce. Zavedli jsme je s tanečkem k vánočnímu stromečku a tancem se stuhami vyčarovali zasněženou vánoční krajinu. Zazpívali jsme písničky, zarecitovali básničky a došlo i na koledy. Vánoční cukroví, dobrá káva a čaj navodili vánoční náladu.

vánoční besídkavánoční besídkavánoční besídkavánoční besídkavánoční besídkavánoční besídkavánoční besídka

Vánoční přání důchodcům

13. 12. 2018 jsme navštívili se všemi dětmi Senior Centrum OASA Litultovice. Děti si připravily zimní písničky a básničky. Všem babičkám a dědečkům jsme rozdali vánoční přání a vykouzlili jim úsměv na tváři. Všechny děti dostaly sladkou odměnu na cestu zpátky do školky.

oázaoáza

Vánoční stromeček

se rozzářil v naší mateřské škole v pondělí 17. 12. 2018. Po pohádce Krtek a sněhulák jsme se vydali ke společnému vánočnímu stromečku. Za krásné dárky patří dík Ježíškovi, kterému letos, stejně jako jiné roky napsali rodiče dětí naší mateřské školy, Obecní úřad Mladecko a Obecní úřad Lhotka u Litultovic. Děkujeme, dárky pod stromečkem nám udělaly velkou radost.

stromečekstromečekstromeček

Rozdáváme vánoční přání

Ve středu 19. 12. 2018 se děti II třídy vydali na procházku městysem. Zpívaly koledy
a rozdávaly přání štěstí, zdraví a pohody na naší poště, v prodejně TUTY a na Městysi Litultovice. Všude se nám dostalo poděkování a sladké koledy.

koledování

Akce školy v listopadu

Jak pan myslivec zachránil medvěda
Byla pohádka, se kterou nás navštívilo divadlo Beruška v úterý 6.11. 2018. Děti mají velice rády pohádky tohoto souboru. Dokonce jsme se dozvěděli, co dělají zvířátka před zimou.


beruškaberuška

Loutkové divadlo
12.11.2018 se děti II. třídy vypravily do opavského loutkového divadla na pohádku „Dášenka, čili život štěněte“.  Na návštěvu „velkého“ divadla se děti vždy moc těší. Obzvlášť když je pohádka o oblíbeném zvířátku – pejskovi.

loutkové divadloloutkové divadlo

Návštěva vánoční akademie ZŠ
Děti druhé třídy shlédly v pátek 30.11.2018 vánoční besídku, kterou si připravily nejen pro své rodiče děti Základní školy Litultovice. Děti se touto návštěvou naladily na blížící se vánoce.

vánoční akademievánoční akademie

Kurz plavání
I v měsíci listopadu pokračoval plavecký kurz pro děti z II. třídy.

Akce školy v říjnu

Plavání s Kačkou

od 5. 10. 2018 začaly děti II. třídy navštěvovat kurz předplavecké výchovy, který organizuje Baby klub Kačka. Děti se pod vedením učitelek plavání seznamují s vodou, učí se správně pohybovat a dýchat ve vodě. Děti jsou rozděleny do družstev dle svých plaveckých schopností, používají podpůrné pomůcky pro plavání a každou plaveckou hodinu zakončí sklouznutím z modrého vodního slona.

plaváníplavání

Výstava Podzimníčků

je tradiční akce naší školky. Děti tvořily podzimní postavičky z přírodnin nejen v mateřské škole ale i doma s rodiči. Výstavu jsme realizovali na Zámku B v Litultovicích, kde své práce vystavili i žáci ZŠ Litultovice. V  neděli 14. 10. 2018 mohli výstavu navštívit občané z Litultovic i širokého okolí. Děkujeme všem za dobrovolné vstupné, které využijí obě školy pro zajištění dalších akcí pro děti. Za pomoc při organizaci výstavy děkujeme pracovníkům Městyse Litultovice. Odměnou byl dětem nejen diplom a sladká odměna ale i úsměv rodičů nad povedenými výrobky.

Návštěva Podzimníčků

V pondělí 15. 10. 2018. se všechny děti mateřské školy se svými učitelkami byly podívat do výstavních prostor na Zámku B. Dětem se líbily práce žáků ZŠ Litultovice a prohlédli jsme si i vlastní výrobky.

podzimníčcipodzimníčcipodzimníčcipodzimníčci

Pohybové hry s MŠ Jezdkovice

V úterý 16. 10. 2018 navštívily naši mateřskou školu děti z Mateřské školy Jezdkovice. Děti si společně zahrály pohybové hry a přátelsky soutěžily v různých disciplínách v hale městyse. Poté si společně pohrály v herně s hračkami. Domů si odnesly medaili a sladkou odměnu.

pohybové hrypohybové hry

Divadlo V Batohu
18. 10. 2018 přijelo k nám do mateřské školy divadlo s pohádkou O líném Kubovi. Dětem se představení velice líbilo, jelikož se aktivně mohly zapojit do samotného dění.

divadlodivadlo

Akce školy v září

Divadlo v mateřské škole

Ve středu 19. 9. 2018 nás vzalo divadlo Letadlo na výpravu za ledním medvědem na severní pól. Děti se na vyprávění dobrodruhů těšily, pro některé z nich to byl velký zážitek a nová zkušenost.

průzkumníciprůzkumníciprůzkumníci

Sběr netříděného papíru

24. 9. až 1. 10. 2018 jsme ve spolupráci se ZŠ Litultovice zorganizovali sběr netříděného papíru. Akce měla ohlas u rodičů i široké veřejnosti. Naplnily se téměř dva kontejnery. Všem, kteří se do této aktivity zapojili, patří náš dík.

Akce školy v červnu 

Oslavili jsme MDD

V pátek 1. 6. 2018 jsme slavili svátek všech dětí nejdříve u prodejny TUTY, kam nás pozvala paní vedoucí. Děti dostaly dárky a paní vedoucí vyhlásila výtvarnou soutěž, pak jsme se vrátili na školní zahradu. Paní učitelky pro nás připravily závody v pití minerálky brčkem, přenášení balonů, přesunování míče pomocí kuželů. Tradičně jsme lovily bubliny při bublifukovém tanci. Zahráli jsme si na hasiče a sráželi kuželky ruční stříkačkou. Zatančili jsme si na terase, využili průlezky a houpačky. Nechyběla ani sladká odměna v podobě nanukového dortu.

mddmddmddmdd

Výlet vlakem do Ostravy.

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 jsme se vydali s dětmi II. třídy našim autobusem do Opavy na Východní nádraží. Čekal tam na nás rychlík do Ostravy. Prohlédli jsme si nádraží v Opavě a usadili se pohodlně ve vagónu. Na nádraží Ostrava - Svinov jsme přijeli za chvilku, protože rychlík nikde nezastavuje. I tady jsme prošli nástupiště, sledovaly tramvaje na mostě u nádraží. Pak jsme se šli podívat na pokladny a čekárnu. Do Opavy jsme jeli osobním vlakem, cesta trvala déle a zastavovali jsme častěji. Výlet jsme si ve školce namalovali a zážitky z cesty mohli  maminky vidět na nástěnce.

OstravaOstrava

Rozloučení se školkou v obřadní síni městyse Litultovice

Obřadní síň byla už tradičně místem, kde se pan starosta Ing. Jan Birgus přivítal s našimi předškoláky, kteří v září nastoupí do školy. Letos předškolní vzdělávání ukončilo patnáct dětí. Předškoláci zazpívali písničky a přednesli básničky. Pod datum 13. 6. 2018 se sami podepsali do Kroniky společenských událostí městyse. Děkujeme panu starostovi za milé přijetí. Děti pak čekalo malé pohoštění v  zámecké restauraci.

Hravé ukončení školního roku

V pátek 15. 6. 2018 jsme se sešli odpoledne na hřišti. Paní učitelky připravily pro rodiče s předškoláky krásný program, kde zatančili v rytmu rock´n´rollu a předvedli, čím by chtěli být, až vyrostou. Fotbalové hřiště navštívil pan král, který pasoval naše předškoláky na školáky. Posilnění párkem v rohlíku se pustily děti i rodiče do zábavných her a soutěží. Ani jsme si nevšimli, jak to rychle uběhlo a sluníčko se schovalo za obzor. Všichni se rozcházeli spokojeni a v dobré náladě.

tričkovánítričkovánítričkovánítričkování

U Kuby na statku

I letos jsme se vypravili na statek ke Kubovi Stiborskému, kde nám společně s tatínkem připravili zajímavé povídání o tom, jak se dříve žilo na statku. Děti mohly vidět, jak se chovají domácí zvířata, čím se živí a jaký užitek přinášejí člověku.

u Kuby na statkuu Kuby na statku

Vlk a bolavý zoubek

Pohádka, kterou zahrálo v mateřské škole divadlo Beruška ve středu 20. 6. 2018.

Poslední spaní v MŠ

Ani letos nemohlo chybět poslední spaní pro školáky. Ve čtvrtek 21. 6. 2018 jsme začali šipkovanou, které nás zavedla do zámeckého parku, kde jsme našli mapu pokladu. Poklad jsme vykopali na školních pískovištích a nutno přiznat, že holky kopaly úspěšněji a poklad našly jako první. Soutěže, chystání večeře, pohádka a sladký dort z jídelny Stěbořice je to, na co se už tradičně těšíme. Kluci se pochlapili a poklad ve školce hledaný s baterkou našli první. Všechny děti usnuly u kreslené pohádky. Ráno po dobré snídaní a vyprávěly ostatním dětem, jak se jim líbila noc ve školce.

Akce školy v květnu

Den mláďat

Ve čtvrtek 3. 5. 2018 jely děti II třídy na školní statek v Opavě. Zemědělská škola v Opavě pořádala tradiční akci Den mláďat. Děti si prohlédly výběhy se zvířaty, podívaly se do stájí, sledovaly skoky koní přes překážky. Nechyběla ani zemědělská technika, kterou ocenili hlavně kluci. Projeli jsme se na bryčce tažené poníkem. Program byl obohacen o ukázku vojenské techniky, nahlédli jsme do policejního auta a sledovali výcvik psů.

den mláďatden mláďat

Hasičské auto

Si děti prohlédly v pátek 11. 5. 2018. Hasiči jim předvedli stříkání vody, stříhání hydraulickými nůžkami, fukar na odstranění dýmu z budovy. Děti se mohly posadit v kabině. Viděly, jak jezdí hasiči osvětleni, co vše vozí ve svém voze a nechyběla ani hasičská siréna.   

hasičské autohasičské auto

Den maminek v MŠ Litultovice

V úterý 15. 5. 2018 jsme oslavili Den maminek. Měli jsme pro ně připraveno vystoupení. II třída si připravila pásmo písniček a cestování na lodi. I. třída nechtěla zůstat pozadu a předvedla tanec krabů a pečlivých maminek. Stelně jako starší děti přidaly pásmo písniček a básniček. Maminkám udělala radost kytička a sladká pusa.

den matekden matekden matek

Zámek v Hradci nad Moravicí.

Ve čtvrtek 17. 5. 2018 nás autobus zavezl na zámek v Hradci nad Moravicí. Prohlédli jsme si komnaty v doprovodu naší známé paní průvodkyně. Její výklad byl pohádkový, dětem se moc líbil a na malou chvíli se z nich mohli stát princové a princezny.

výletvýletvýlet

Jarní akademie v ZŠ Litultovice.

Každoročně se moc těšíme na návštěvu v ZŠ Litultovice. Tentokrát naše kroky vedly na Zámek B, kde jsme v pátek 18. 5. 2018 sledovali program plný písniček a scének. Děkujeme paní ředitelce a všem paní učitelkám za pozvání.

akademie

Výlet do Arboreta v Novém dvoře

V pondělí 21. 5. 2018 jely děti I. třídy na výlet do Arboreta v Novém Dvoře. Prohlédly si Arboretum s výstavou vycpaných zvířat, zoo koutkem a nádherně rozkvetlými rododendrony
a azalkami. Nezapomněli jsme smlsnout máminu svačinu a v poledne jsme se autobusem vrátili do školky.

arboretumarboretumarboretumarboretum

Den matek v penzionu

Ve středu 23. 5. 2018 jsme navštívili Senior Centrum OASA v Litultovicích. Písničky a básničky v podání našich dětí potěšily všechny přítomné. Popřáli jsme všem zdraví, pohodu a rozdali malá jarní přáníčka.

den matekden matek

O vlku a kůzlátkách

Do Slezského divadla v Opavě jsme se vypravili 24. 5. 2018. Veselý příběh dvou kůzlátek a jednoho popleteného vlka v podání divadelního souboru vtáhl děti do pohádky, kde jsou kůzlátka sice hravá, ale na vlka si dávají dobrý pozor. Klasická pohádka zaujala kostýmy i pohybovým pojetím děti i dospělé.

divadlo

Policie České republiky v MŠ

Ve středu 30. 5. 2018 Navštívila naši mateřskou školu policejní hlídka s policejním vozem. Pod vedením pana Daniela Štefka a jeho kolegů se děti obou tříd seznámili s posláním policie, výbavou policisty a vybavením policejního vozu. Poutavé vyprávění a předvedení vybavení děti zaujalo.

policiepolicie

Akce školy v dubnu

Jarní pohádka

V úterý 5. 4. 2018 přijelo divadlo Beruška s pohádkou o jaru.

Sběr netříděného papíru

6. až 9. 4. 2018 jsme ve spolupráci se ZŠ Litultovice zorganizovali sběr netříděného papíru. Akce je tradiční a většina rodičů a občanů má papír nachystán. Chceme všem, kteří se do této aktivity zapojili poděkovat za naši podporu.

Velká cirkusová pohádka

byla pro nás přichystána v pondělí 23. 4. 2018 v Loutkovém divadle v Opavě. Děti mohly obdivovat akrobatické kousky klauna přímo v divadle, nechyběla ani cukrová vata.

cirkusová pohádkacirkusová pohádka

Kocourek Mourek

V úterý 25. 4. 2018 přijelo Divadlo kočky Micky s veselou pohádkou o chytré kočičce a její kamarádce.

Den otevřených dveří v MŠ

25. 4. 2018 jsme do naší mateřské školy pozvali rodiče a děti, kteří do mateřské školy budou chodit od září 2018. Rodiče a děti si mohli prohlédnout školku, mohli se zeptat, co vše naše mateřská škola dětem nabízí. Doufáme, že se jim u nás líbilo a opět se s nimi uvidíme u zápisu do mateřské školy pro školní rok 2018-2019.

Beseda s rodiči

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 proběhla v mateřské škole beseda s rodiči v rámci projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na téma „Správná výslovnost je základní kámen úspěchu v ZŠ.“ Dozvěděli jsme se, kdy je vhodná doba na vyhledání odborné pomoci a jakými způsoby trénovat a upevňovat správnou výslovnost u dětí od 3 do 6 let. Přednášku vedla Mgr. Lenka Hercíková

Akce školy v březnu

Beseda s rodiči

Ve čtvrtek 1. 3. 2018 proběhla v mateřské škole beseda s rodiči v rámci projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na téma „Příprava dětí na vstup do školy z pohledu pedagoga ZŠ.“ Byla věnována konkrétním dovednostem a znalostem, které by mělo mít dítě při vstupu do základní školy. Přednášku vedla Mgr. Hana Slaninová ředitelka ZŠ Hlavnice

Výlet dětí Mateřské školy Litultovice do Polska

Děti Mateřské školy Litultovice se 15. 3. 2018 zúčastnily X. ročníku sportovní akce „Předškoliáda“. Díky profesionálnímu přístupu organizátorů obce Piecy prožily děti den plný sportovních soutěží, ve kterých změřily síly děti čtyř mateřských škol. České barvy hájily děti z Litultovic a za Polsko startovaly děti tří mateřských škol gminy Gaszowice. Soutěžili jsme ve čtyřech disciplínách, všechny školy dostaly pohár, dětem se třpytila na krku zlatá medaile. Výborný oběd nás čekal v kulturním domě v Gaszowicích. Do autobusu nastoupily unavené, ale šťastné děti, takže nás autobus krásně uspal. Děti se domů vracely s pocitem, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Dík patří panu starostovi a zastupitelům městyse, kteří pomohli zajistit dopravu dětí. Poděkování patří také rodičům, kteří byli ochotni svým nejmenším pořídit pasy a občanské průkazy, abychom mohli vycestovat do zahraničí.

předškoliádapředškoliádapředškoliádapředškoliáda

Karneval

V pondělí 19. 3. 2018 jsme připravily pro děti maškarní Karneval. Pohádkové bytosti tančily, hrály zábavné hry a soutěže. Na konci tanečního rejdění nás čekala tombola a balónek na cestu.

karnevalkarneval

Sportovní dopoledne s dětmi z Mateřské školy Jezdkovice

V úterý 20. 3. 2018 jsme přivítali v naší mateřské škole děti z Mateřské školy Jezdkovice.

Sportování v překážkové dráze začalo už v 8.00 hodin. Byli jsme šikovní a taky se nám líbilo hraní s barevným padákem a plavání na ledových krách. Po svačince jsme pozvali naše hosty na společné hraní v herně II. třídy.

Velikonoční dílna

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 jsme pozvali rodiče a děti na velikonoční dílnu - děti si s pomocí maminky, tatínka, babičky, dědečka nebo staršího sourozence mohly vytvořit dekorace s velikonoční tématikou. Nechyběla ani Velikonoční výstavka. Výrobky dětí, zaměstnanců mateřské školy a šikovných rodičů pomohly navodit velikonoční atmosféru i u dětí doma. Děkujeme všem rodičům za účast a projevený zájem.

Akce školy v únoru

Beseda s rodiči

Ve čtvrtek 11. 1. 2018 proběhla v mateřské škole beseda s rodiči v rámci projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na téma „Výchovné obtíže a jejich dopad na vstup dětí do ZŠ.“ Věnovali jsme se výchovným problémům, dětskému vzdoru, úzkostem, strachu
ze školy, školky, problémům se vztahy s vrstevníky. Přednášku povedla Mgr. Marie Müllerová

psycholog a psychoterapeut.

Zimní překvapení

byla pohádka, na kterou se podívaly děti v mateřské škole ve středu 14. 2. 2018. Povídala nám ji naše oblíbená Beruška.

zimní překvapenízimní překvapenízimní překvapení

Hasiči v mateřské škole

Sbor dobrovolných hasičů v Litultovicích zrealizoval v pátek 16. 2. 2018 poutavou besedu zaměřenou na záchranné práce, které hasiči v dnešní době zajišťují. Děti se mohly podívat na pomůcky potřebné k záchraně lidských životů a některé si mohli i vyzkoušet. Poutavé vyprávění si připravil Jiří Lebeda, do obleku pro záchranu lidí ve vodě se oblékl Michal Kořený a vyzkoušení fixačního lůžka a dalších pomůcek pomohl zajistit Michal Kavan. Děti byly nadšené a nebály se vyzkoušet si připravené pomůcky.

hasičihasičihasiči

Akce školy v lednu

Beseda s rodiči

Ve čtvrtek 11. 1. 2018 proběhla v mateřské škole beseda s rodiči v rámci projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na téma „Příprava dětí předškolního věku na vstup do ZŠ.“ Hovořili jsme o kompetencích, které potřebují děti získat, aby byly ve škole úspěšné. Jak docílíme správného úchopu tužky. Správný start ve škole se odvíjí od přístupu k dětem od 3 let do 6 let.

Přednášku povedla Mgr. Zuzana Pavelová

Průzkumníci v Africe

Ve čtvrtek 12. 1. 2018 přijelo do mateřské školy divadlo Letadlo a děti viděly veselou pohádku, která nás zavedla až do daleké Austrálie.

průzkumníci v Africeprůzkumníci v Africe

A do třetice všeho

byla pohádka, na kterou jely děti II. třídy do loutkového divadla v Opavě v pondělí 22. 1. 2018. Děti měly možnost vidět hru na nespočet hudebních nástrojů, které byly součástí této hudební pohádky. Úžasné představení s loutkami velice zaujalo všechny děti.

A do třetice

Žárlivý tučňák a kamarádi z Antarktidy

V úterý 23. 1. 2018 přijelo do mateřské školy divadlo a děti viděly veselou pohádku, která nás zavedla až do daleké Antarktidy.

Žárlivý tučňák

Návštěva kostela

26.1.2018 jsme se byli podívat na Vánoční výzdobu kostela Sv. Bartoloměje v Litultovicích. Děti si v kostele zazpívaly koledy a prohlédly si betlém.

návštěva kostelanávštěva kostela

Městys

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální teplota

24.6.2024 07:06

Aktuální teplota:

27.8 °C

Vlhkost:

43.6 %

Rosný bod:

14.3 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

mapa