Menu
Městys Litultovice
MěstysLitultovice

2017

Akce školy v prosinci 2017

Vánoce v Základní škole v Litultovicích

Prosinec jsme otevřeli návštěvou vystoupení ZŠ Litultovice na Zámku B. V pátek 1. 12. 2017 jsme se podívali na pohádky, písničky, básničky, které nám předvedli žáci naší základní školy a popřáli jsme paní ředitelce a paní učitelkám pohodový prosinec a šťastný rok 2018.

vánocevánoce

Adventní zpívání v neděli 3. 12. 2017 

Neděle 3. 12. 2017 rozsvítila první adventní svíci na adventním věnci. Je už tradicí, že děti mateřské školy zpívají první adventní neděli u vánočního stromu. Letos jsme opět spojili síly se Základní školou Litultovice a předvedly pásmo vánočních básní a písní.

adventadvent

Mikuláš

V úterý 5. 12. 2017 navštívil naši mateřskou školu Mikuláš. I letos přivedl andílka a nechyběl ani náš oblíbený plyšový čertík. Děti se už nemohly dočkat, až ho pohladí a vezmou si dobroty. Mikuláš domluvil zlobílkům, kteří někdy ve školce vystrkují růžky. Děti spojily poděkování s písničkou a veselou básničkou. Za pomoc se zajištěním sladké mikulášské nadílky děkujeme i naší školní jídelně ve Stěbořicích.

mikulášmikuláš

Těšíme se na vánoce

 V úterý 12. 12. 2017 jsme přivítali rodiče a prarodiče na vánoční besídce. Zavedli jsme je
do Betléma se zvířátky, zatančili se sněhovými kroužky a ledním medvědem. Zazpívali jsme písničky, zarecitovali básničky a došlo i na koledy. Vánoční cukroví, dobrá káva a čaj navodili vánoční náladu.

těšíme se na vánocetěšíme se na vánocetěšíme se na vánocetěšíme se na vánoce

O ježkovi a myšce

V pátek 15. 12. 2017 přijelo do mateřské školy divadlo Letadlo a děti viděly veselou pohádku, která nás zavedla na zahrádku, kde bydleli dva nerozluční kamarádi ježek a myška.

ježek a myškaježek a myškaježek a myška

Vánoční stromeček

se rozzářil v naší mateřské škole v pondělí 18. 12. 2017. Po pohádce Krtek slaví Vánoce, jsme se vydali ke společnému vánočnímu stromečku. Za krásné dárky patří dík Ježíškovi, kterému letos, stejně jako jiné roky napsali rodiče dětí naší mateřské školy a Obecní úřad Lhotka
u Litultovic. Děkujeme, dárky pod stromečkem nám udělaly velkou radost.

vánoční stromečekvánoční stromečekvánoční stromeček

Vánoční přání důchodcům

19. 12. 2017 jsme navštívili se všemi dětmi Senior Centrum OASA Litultovice. Děti si připravily zimní písničky a básničky. Koledy jsme si zazpívali společně. Všem babičkám
a dědečkům jsme popřáli hodně zdraví a děti rozdaly vánoční přání. Do školky jsme si nesli nejen dobrou náladu, ale i sladkou odměnu.

Vánoční přání

Ve středu 20. 12. 2017 se děti II třídy vydaly na procházku městysem. Zpívaly koledy
a rozdávaly přání štěstí, zdraví a pohody na naší poště, v prodejně TUTY a na Městysi Litultovice. Všude jsme se setkali se srdečným přijetím, za koledu nám poděkovali a odměnili nás sladkostí.

koledakoleda

Akce školy v listopadu

Návštěva ZŠ Litultovice

Ve čtvrtek 8.11.2018 navštívili naši předškoláci Základní školu v Litultovicích, kde se podívali, jak se daří kamarádům, kteří v září nastoupili do první třídy. Vyzkoušeli si interaktivní tabuli a zahráli si soutěže s paní učitelkou Mgr. Lenkou Krömrovou.

děti v ZŠděti v ZŠ

Beseda s rodiči

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 proběhla v mateřské škole beseda s rodiči v rámci projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na téma „Jak zajistit, aby děti chodily do školy spokojené“ Netradiční pohled na cestu k pohodovému nástupu dětí do ZŠ. Přednášku vedla Mgr. Blanka Kiedroňová.

Pohádky z pařezové chaloupky

Byla druhá pohádka Loutkového divadla v Opavě, na kterou jsme se jeli podívat v pondělí
20. 11. 2017. Moc se nám veselé povídání o Křemílkoví a Vochomůrkovi líbilo.

divadlodivadlo

Trpaslík a dráček

V úterý 21. 11. 2017 přijelo do mateřské školy divadlo Beruška a děti viděly veselou pohádku, která nám připomněla co všechno patří k podzimu..

beruškaberuška

Akce školy v říjnu

Výstava Podzimníčků

je tradiční podzimní akce naší školky. Výstavu jsme realizovali na Zámku B v Litultovicích, kde své práce vystavili i žáci ZŠ Litultovice. V neděli 15. 10. 2017 se byli podívat na výstavu občané z Litultovic a širokého okolí. Děkujeme všem za dobrovolné vstupné, které využijí obě školy pro zajištění dalších akcí pro děti. Za pomoc při organizaci výstavy děkujeme pracovníkům Městyse Litultovice.

výstava Podzimníčcivýstava Podzimníčci

Mateřská škola na výstavě

V pondělí 16. 10. 2017 se všechny děti a paní učitelky mateřské školy byly podívat do výstavních prostor na Zámku B. Dětem se líbily práce žáků ZŠ Litultovice, prohlédli jsme si
 i vlastní vystavené podzimníčky.

Mš na výstavěMš na výstavě

Pohybové hry s MŠ Jezdkovice

V úterý 24. 10. 2017 navštívily naši mateřskou školu děti v Mateřské školy Jezdkovice. Děti zdolávaly překážkovou dráhu, procvičily hod do barevných kruhů a si společně zahrály pohybové hry ve sportovní hale. Po svačině si společně si pohrály v herně s hračkami
a zazpívaly si písničky s podzimní tématikou. Domů si odnesly medaili, diplom a sladkou odměnu.

sportování v halesportování v hale

Beseda s rodiči

Ve čtvrtek 19. 10. 2017 proběhla v mateřské škole beseda s rodiči v rámci projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na téma Logopedie pro děti předškolního věku. Dozvěděli jsme se, kdy je vhodná doba na vyhledání odborné pomoci a jakými způsoby trénovat a upevňovat správnou řeč u dětí od 3 do 6 let. Přednášku vedla Mgr. Ludmila Kavanová.

Pohádka z lesa

se jmenovalo divadelní představení Loutkového divadla v Opavě, na kterou jsme se jeli podívat v pondělí 23. 10. 2017. Dětem se přestavení líbilo a těší se na další plánovanou pohádku.

loutkové divadlo

Akce školy v září

Sběr netříděného papíru

29. 9. až 2. 10. 2017 jsme ve spolupráci se ZŠ Litultovice zorganizovali sběr netříděného papíru. Akce měla ohlas u rodičů i široké veřejnosti. Naplnily se dva kontejnery. Všem, kteří se do této aktivity zapojili, patří náš dík.

Akce školy v červnu

Oslavili jsme MDD

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 jsme slavili svátek všech dětí na naší zahradě. Paní učitelky pro nás připravily závody v pletení pavučiny, přenášení vody, posílání korálků kelímkem. Tradičně jsme lovily bubliny při bublifukovém tanci. Zahráli jsme si na hasiče a sráželi kuželky ruční stříkačkou. Zatančili jsme si na terase, využili průlezky a houpačky. Nechyběla ani sladká odměna.

Fotografie MDDFotografie MDDFotografie MDDFotografie MDD

Výlet vlakem do Ostravy.

V úterý 6. 6. 2017 jsme se vydali s dětmi II. třídy našim autobusem do Opavy na Východní nádraží. Čekal tam na nás rychlík do Ostravy. Prohlédli jsme si nádraží v Opavě a usadili se pohodlně ve vagónu. Na nádraží Ostrava Svínov jsme přijeli za chvilku, protože rychlík nikde nezastavuje. I tady jsme prošli nástupiště, sledovaly tramvaje na mostě u nádraží. Pak jsme se šli podívat na pokladny a čekárnu. Do Opavy jsme jeli osobním vlakem, cesta trvala déle a zastavovali jsme častěji. Výlet jsme si ve školce namalovali a zážitky z cesty mohli  maminky vidět na nástěnce.

Fotografie výlet do OstravyFotografie výlet do Ostravy

Léto na statku

Pohádka, kterou zahrálo v mateřské škole divadlo Beruška ve středu 7. 6. 2017.

Fotografie BeruškaFotografie Beruška

Rozloučení se školkou v obřadní síni městyse Litultovice

Obřadní síň byla už tradičně místem, kde se pan starostou Ing. Jan Birgus přivítal s našimi předškoláky, kteří v září nastoupí do školy. Letos předškolní vzdělávání ukončilo devět dětí. Předškoláci zazpívali písničky a přednesly básničky. Pod datum 13. 6. 2017 se podepsali do Kroniky společenských událostí městyse. Děkujeme panu starostovi za milé přijetí. Děti pak čekalo malé pohoštění v  zámecké restauraci.

Fotografie rozloučení na zámku

Hravé ukončení školního roku

V pátek 16. 6. 2017 jsme se sešli odpoledne na hřišti. Mamky a tátové pro nás připravili ve spolupráci s paní učitelkami překvapení a na fotbalové hřiště pozvali pana krále. Kluci a holky, kteří nastoupí v září do první třídy, pan král pasoval na školáky. Za to mu zatančili taneček a zazpívali písničku Předškolák. Soutěžení malých i velkých střídal déšť a bouřka, i přesto vládla dobrá nálada až do večera.

Poslední spaní v MŠ

Ani letos nemohlo chybět poslední spaní pro školáky. Ve čtvrtek 22. 6. 2017 jsme začali vysílačkovým pátráním, které nás zavedlo do zámeckého parku, kde jsme našli mapu pokladu. Poklad jsme vykopali na školním pískovišti. Soutěže, chystání večeře, pohádka a sladký dort z jídelny Stěbořice je to, na co se už tradičně těšíme. Děti usnuly než bys řekl švec. Ráno po dobré snídaní a vyprávěly, jak se jim líbila noc ve školce ostatním dětem.

Fotografie poslední spaníFotografie poslední spaní

Akce školy v květnu

Den maminek v MŠ Litultovice

V úterý 11. 5. 2017 jsme oslavili Den maminek. Měli jsme pro ně připraveno vystoupení. II třída si připravila pásmo písniček a Malou Spartakiádu. I. třída nechtěla zůstat pozadu a předvedla tanec Havajských tanečnic a Žabáky u rybníka, stelně jako starší děti přidaly pásmo písniček a básniček. Maminkám udělal radost korálkový náramek, kytička a sladká pusa.

Fotografie Den matekFotografie Den matekFotografie Den matek

Fotografie Den matek Fotografie Den matek

Dopravní hřiště

Jsme navštívili s dětmi II. třídy. V pátek 12. 5. 2017 jsme se v doprovodu pana prap. Daniela Štefka učili pravidla silničního provozu jak pro chodce, tak pro cyklisty. Děti byly nadšené
a akci určitě zopakujeme.

Fotografie dopravní hřištěFotografie dopravní hřištěFotografie dopravní hřiště

Turistický výlet do Arboreta v Novém dvoře

Ve středu 17. 5. 2017 jely děti II. třídy na výlet do Arboreta v Novém Dvoře. Prohlédly si Arboretum z výstavou vycpaných zvířat, zoo koutkem a nádherně rozkvetlými rododendrony
a azalkami. Nezapomněli jsme smlsnout máminu svačinu a v poledne jsme se autobusem vrátili do školky.

Fotografie Arboretum Fotografie ArboretumFotografie ArboretumFotografie Arboretum

Zámek v Raduni.

V úterý 23. 5. 2017 nás autobus zavezl na zámek v Raduni. Prohlédli jsme si komnaty. V zámeckém parku jsme si dali svačinu.

Fotografie Raduň Fotografie Raduň

Den matek v penzionu

Ve středu 24. 5. 2017 jsme navštívili Senior Centrum OASA v Litultovicích. Písničky a básničky potěšily všechny přítomné. Popřáli jsme všem zdraví, pohodu a rozdali malá přáníčka.

Fotografie přání seniorůmFotografie přání seniorům

Jarní akademie v ZŠ Litultovice.

Každoročně se moc těšíme, na návštěvu v ZŠ Litultovice, kde jsme byli v pátek 26. 5. 2017.  Viděli jsme, tanečky a poslechli si písničky. Slyšeli jsme, jak umí děti hrát na flétny. Moc děkujeme paní ředitelce a všem paní učitelkám za pozvání.

Fotografie jarní akademie

I. třída na výletě

V úterý 30. 5. 2017 se na výlet vypravili naši nejmenší. Využili jsme krásného prostředí botanické zahrady, kde na jednom místě můžeme pozorovat, rostliny, zvířátka v živém koutku a ještě zavítat do muzea vycpaných zvířat a tropického skleníku. Děti byly nadšené a výlet se jim moc líbil.

Akce školy v dubnu

Sběr netříděného papíru

1. až 4. 4. 2017 jsme ve spolupráci se ZŠ Litultovice zorganizovali sběr netříděného papíru. Akce je tradiční a většina rodičů a občanů má papír nachystán. Chceme všem, kteří se do této aktivity zapojili poděkovat za podporu obou školských zařízení.

Velikonoční dílna

Ve čtvrtek 6. 4. 2017 jsme pozvali rodiče a děti na velikonoční dílnu - děti si s pomocí maminky, tatínka, babičky, dědečka nebo staršího sourozence mohly vytvořit dekorace s velikonoční tématikou. Nechyběla ani Velikonoční výstavka. Výrobky dětí, zaměstnanců mateřské školy a šikovných rodičů pomohly navodit velikonoční atmosféru i u dětí doma. Děkujeme všem rodičům za účast a projevený zájem.

Fotografie Velikonoční dílnaFotografie Velikonoční dílnaFotografie Velikonoční dílna

Putování dešťové kapky

bylo pro nás přichystáno v pondělí 24. 4. 2017 v Loutkovém divadle v Opavě.

Fotografie Putování kapkyFotografie Putování kapky

Jaro ťuká na vrátka

V úterý 25. 4. 2017 přijelo divadlo Beruška s pohádkou o jaru.

Fotografie Jaro ťuká na vrátka

Den otevřených dveří v MŠ

26. 4. 2017 jsme do naší mateřské školy pozvali rodiče a děti, kteří do mateřské školy budou chodit od září 2017. Rodiče a děti si mohli prohlédnout školku, mohli se zeptat, co vše naše mateřská škola dětem nabízí. Doufáme, že se jim u nás líbilo a opět se s nimi uvidíme u zápisu do mateřské školy pro školní rok 2017-2018.

Akce školy v březnu

Sportovní dopoledne s dětmi z Mateřské školy Jezdkovice

Ve středu 15. 3. 2017 jsme přivítali v naší mateřské škole děti z Mateřské školy Jezdkovice.

Sportování v překážkové dráze začalo už v 8.00 hodin. Byli jsme šikovní a taky se nám líbilo hraní s barevným padákem a házení do barevných kroužků. Po svačince jsme pozvali naše hosty na společné hraní.

Fotografie Sportování dětí v Jezdkovicích

VÝLET DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY LITULTOVICE DO POLSKA

Děti Mateřské školy Litultovice se 29. 3. 2017 zúčastnily sportovní akce

„Předškoliády „

Díky profesionálnímu přístupu organizátorů obce Szczerbice prožily děti den plný sportovních soutěží, ve kterých změřily síly děti pěti mateřských škol. České barvy hájily děti z Litultovic
a Bruntálu, za Polsko startovaly děti tří mateřských škol gminy Gaszoice.

Soutěžili jsme v pěti disciplínách, všechny školy dostaly pohár, dětem se třpytila na krku zlatá medaile. Výborný oběd nás čekal na opravdovém zámku.

Kolegové z Gaszowic pro nás připravili ještě návštěvu „Džungle“, což nebylo nic jiného než nově zbudované zábavné středisko pro děti. Do autobusu nastoupily unavené, ale šťastné děti, takže došlo i na tak neoblíbený odpolední odpočinek. Domů jsme si přivezli krásný pocit,
že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.

Fotografie dětí na výletě v PolskuFotografie dětí na výletě v PolskuFotografie dětí na výletě v Polsku

 

Příběhy kočky Micky

V pátek 31. 3. 2017 viděly děti v mateřské škole pohádku o neposlušné kočce Micce, která se naučila slušnému chování.

Fotografie Kocka Míca

Akce školy v únoru

Šípková Růženka

V pondělí 13. 2. 2017 navštívily děti II. třídy Loutkové divadlo v Opavě.

fotografie Šípková Růženka

Rodina Palečkova, aneb jak vyzrát na bacila

byla pohádka, na kterou se podívaly děti v mateřské škole v úterý 22. 2. 2017.

fotografie rodina palečkovafotografie Karneval

Karneval

Ve středu 22. 2. 2017 jsme připravily pro děti maškarní Karneval. Pohádkové bytosti tančily, hrály zábavné hry a soutěže. Na konci tanečního rejdění nás čekala tombola a balónek na cestu.

fotografie Karnevalfotografie Karneval

Popelka

V pátek 24. 2. 2017 jely děti II. třídy do Slezského divadla v Opavě na pohádku Popelka.

fotografie dětí před Slezským divadlem

Akce školy v lednu

Průzkumníci v Austrálii

Ve čtvrtek 12. 1. 2017 přijelo do mateřské školy divadlo Letadlo a děti viděly veselou pohádku, která nás zavedla až do daleké Austrálie.

Fotografie Průzkumníci Fotografie Průzkumníci

O dvanácti měsíčkách

byla pohádka, na kterou jely děti II. třídy do loutkového divadla v Opavě v pondělí 23. 1. 2017.

Fotografie 12 měsíčků

Švec a čarovné střevíce

25. 1. 2017 nás pohádka zavedla do světa řemesel a děti se mohly podívat, jak a z čeho se dříve vyráběly boty. Veselé vyprávění herci doplnili o ukázky řemesla, které dříve bylo v každé vesnici.

Fotografie Švec a střevíce

Městys

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální teplota

26.5.2024 23:05

Aktuální teplota:

16.8 °C

Vlhkost:

82.5 %

Rosný bod:

13.8 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
1
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31 1 2

mapa