Menu
Městys Litultovice
MěstysLitultovice

2016

Akce školy v prosinci

Vánoce v Základní škole v Litultovicích

K vánočnímu času patří i návštěvy přátel a známých. Prosinec jsme otevřeli návštěvou ZŠ Litultovice. V pátek 2. 12. 2016 jsme se podívali na pohádky, písničky, básničky, které nám předvedli žáci naší základní školy a popřáli jsme paní ředitelce a paní učitelkám pohodový prosinec a šťastný rok 2017.

Fotografie v ZŠ LitultoviceFotografie v ZŠ Litultovice

Mikuláš

V pondělí 5. 12. 2016 navštívil naši mateřskou školu Mikuláš. I letos přivedl i andílka
a nechyběl náš oblíbený plyšový čertík. Děti se už nemohly dočkat, až ho pohladí a vezmou si dobroty. Mikuláš si poslechl písničky a básničky a pochválil děti, které jsou hodné. Domluvil zlobílkům, kteří někdy ve školce vystrkují růžky.  Za pomoc se zajištěním sladké mikulášské nadílky děkujeme i naší školní jídelně ve Stěbořicích.

Fotografie Mikuláš Fotografie Mikuláš

Těšíme se na vánoce

 V úterý 6. 12. 2016 jsme přivítali rodiče a prarodiče na vánoční besídce. Zavedli jsme je
do Ledového království a na sportoviště. Zazpívali jsme písničky, zarecitovali básničky a došlo i na koledy. Vánoční cukroví, dobrá káva a čaj navodili vánoční náladu.

Fotografie těšíme se na VánoceFotografie těšíme se na VánoceFotografie těšíme se na VánoceFotografie těšíme se na Vánoce

Zimní radovánky

V úterý 7. 12. 2016 jsme se podívali na pohádku naší Berušky. Tentokrát jsme se věnovali paní Zimě.

Fotografie Berušky Fotografie Berušky

Vánoční přání důchodcům

16. 12. 2016 jsme navštívili se všemi dětmi Senior Centrum OASA Litultovice. Děti si připravily zimní písničky a básničky. Koledy jsme si zazpívali společně. Všem babičkám
a dědečkům jsme rozdali vánoční přání. Všechny děti dostaly sladkou odměnu na cestu zpátky do školky.

Fotografie Vánoce u seniorů Fotografie Vánoce u seniorů

Vánoční stromeček

se rozzářil v naší mateřské škole v pondělí 19. 12. 2016. Po pohádce Krtek a sněhulák jsme se vydali ke společnému vánočnímu stromečku. Za krásné dárky patří dík Ježíškovi, kterému letos, stejně jako jiné roky napsali rodiče dětí naší mateřské školy, Obecní úřad Mladecko a Obecní úřad Lhotka u Litultovic. Děkujeme, dárky pod stromečkem nám udělaly velkou radost.

Fotografie Vánoce v Mateřské školceFotografie Vánoce v Mateřské školce

Vánoční přání

V úterý 20. 12. 2016 se děti II třídy vydali na procházku městysem. Zpívaly koledy
a rozdávaly přání štěstí, zdraví a pohody na naší poště, v prodejně TUTY a na Městysi Litultovice. Všude se nám dostalo poděkování a sladké koledy. 

Fotografie z koledování

Akce školy v listopadu

Uspávání broučků

v pátek 11. 11. 2016 začalo pohádkou. Děti poslouchaly veršované pohádky a krásné písničky. Na nádvoří zámku jsme rozsvítili lampióny a s ukolébavkou jsme se vydali Malou stranou a kolem kostela do zámeckého parku na krásný ohňostroj. Děkujeme pracovníkům městyse, panu Kupkovi a panu Batkovi za pomoc s organizací celé akce.

Fotografie uspávání broučkůFotografie uspávání broučků

Kolotoč pohádek

V pondělí 14. 11. 2016 jely děti II třídy do Loutkového divadla v Opavě na Pohádkový kolotoč.

Fotografie kolotoč pohádek Fotografie kolotoč pohádek

Návštěva v pekle

Byla druhá pohádka Loutkového divadla v Opavě, na kterou jsme se jeli podívat v pondělí
21. 11. 2016. Moc se nám veselé povídání s čertíky líbilo a už se moc těšíme na Mikulášskou nadílku u zámku v Litultovicích.

Fotografie návštěva v pekle

Adventní zpívání v neděli 27. 11. 2016 

V neděli 27. 11. 2016 začal adventní čas. Je už tradicí, že děti mateřské školy zpívají první adventní neděli. Letos jsme ukázali občanům městyse, jak se naše mateřská škola změnila. Rozsáhlá rekonstrukce proběhla v interiéru i exteriéru budovy. Od 16. hodin si mohli návštěvníci prohlédnout obě patra mateřské školy, všem jsme nabídli malé pohoštění.
V 17 hodin zazpívaly děti koledy u kostela Sv. Bartoloměje v Litultovicích a byla zapálena první svíce na adventním věnci. Poděkování patří všem maminkám, které nám pomohly s přípravou pohoštění pro hosty.

Akce školy v říjnu

Plavání s Kačkou

od 6. 10. 2016 začaly děti II. třídy navštěvovat kurz předplavecké výchovy, který organizuje Beyby klub Kačka. Děti se pod vedením tří učitelek plavání seznamují s vodou, učí se správně pohybovat a dýchat ve vodě. Děti jsou rozděleny do barevných družstev dle svých plaveckých schopností, používají podpůrné pomůcky pro plavání a každou plaveckou hodinu zakončí sklouznutím z modrého vodního slona. Pobyt v teplé vodě a vyhřátém prostoru bazénu v areálu LRC Englišova je zakončen saunovací chvilkou.

fotografie plavánífotografie plavání

Výstava Podzimníčků a Odpaďáčků

je tradiční podzimní akce naší školky. Děti tvořily podzimní postavičky z přírodnin a protože se v loňském roce dařily i postavičky z odpadového materiálu nechali jsme dva kamarády v názvu výstavy i letos. Výstavu jsme realizovali na Zámku B v Litultovicích, kde své práce vystavili i žáci ZŠ Litultovice. V sobotu 15.10 a neděli 16. 10. 2016 se byli podívat na výstavu občané z Litultovic a širokého okolí. Děkujeme všem za dobrovolné vstupné, které využijí obě školy pro zajištění dalších akcí pro děti. Za pomoc při organizaci výstavy děkujeme pracovníkům Městyse Litultovice.

fotografie podzimníčci

Mateřská škola na výstavě

jsme dětem ukázaly v pondělí 17. 10. 2016. Všechny děti mateřské školy se s paní učitelkami byly podívat do výstavních prostor na Zámku B. Dětem se líbily práce žáků ZŠ Litultovice, prohlédli jsme si i vlastní výrobky.

fotografie děti na výstavě fotografie sportování Jezdkovice

Pohybové hry s MŠ Jezdkovice

V úterý 19. 10. 2016 navštívily naši mateřskou školu děti v Mateřské školy Jezdkovice. Děti si společně zahrály pohybové hry ve sportovní halena a společně si pohrály v herně s hračkami. Domů si odnesly diplom a sladkou odměnu. 

fotografie sportování Jezdkovice fotografie sportování Jezdkovice

Akce školy v září

Divadlo v mateřské škole

V úterý 20. 9. 2016 zahrálo divadlo Beruška pohádku Barevný podzim. Děti se na vyprávění veselé Berušky moc těšily a pohádka zahájila podzimní hraní i učení v mateřské škole.

fotografie z vystoupení fotografie z vystoupení

Sběr netříděného papíru

29. 9. až 3. 10. 2016 jsme ve spolupráci se ZŠ Litultovice zorganizovali sběr netříděného papíru. Akce měla ohlas u rodičů i široké veřejnosti. Naplnily se téměř dva kontejnery. Všem, kteří se do této aktivity zapojili, patří náš dík.

Akce školy v měsíci červen

Oslavili jsme MDD

Ve středu 1. 6. 2016 jsme slavili svátek všech dětí na naší zahradě. Paní učitelky pro nás připravily závody v navlékání kroužků a kelímků, sestavování obrázků, posílání korálků kelímkem. Tradičně jsme lovily bubliny při bublifukovém tanci. Zatančili jsme si na terase, nakreslili společně velký obraz a využili průlezky a houpačky. Nechyběla ani sladká odměna.

den dětíden dětíden dětíden dětí

Výlet vlakem do Ostravy.

Ve čtvrtek 2. 6. 2016 jsme se vydali s dětmi II. třídy našim autobusem do Opavy na Východní nádraží. Čekal tam na nás rychlík do Ostravy. Prohlédli jsme si nádraží v Opavě a usadili se pohodlně ve vagónu. Na nádraží Ostrava Svínov jsme přijeli za chvilku, protože rychlík nikde nezastavuje. I tady jsme prošli nástupiště, počítali vagóny projíždějících nákladních vlaků, sledovaly tramvaje na mostě u nádraží, viděli jsme drezínu, auto na přepravu zavazadel. Pak jsme se šli podívat na pokladny a čekárnu. Do Opavy jsme jeli osobním vlakem, cesta trvala déle a zastavovali jsme častěji. Výlet jsme si ve školce namalovali a zážitky z cesty mohli  maminky vidět na nástěnce.

Rozloučení se školkou v obřadní síni městyse Litultovice

Obřadní síň byla už tradičně místem, kde se pan starostou Ing. Jan Birgus přivítal s našimi předškoláky, kteří v září nastoupí do školy. Letos předškolní vzdělávání ukončilo třináct dětí. Předškoláci zazpívali písničky a přednesly básničky. Pod datum 14. 6. 2016 se podepsali do Kroniky společenských událostí městyse, vyfotilo se u zámeckého krbu. Děkujeme panu starostovi za milé přijetí. Děti ještě čekalo malé pohoštění v  zámecké restauraci.

rozloučení

Tričkování předškoláků

V pátek 17. 6. 2016 jsme se sešli odpoledne na hřišti. Mamky a tátové pro nás připravili ve spolupráci s paní učitelkami překvapení a na fotbalové hřiště pozvali pana krále. Kluci a holky, kteří nastoupí v září do první třídy, pan král pasoval na školáky. Za to mu zatančili dva moderní tance a pak začala úžasná zábava pro nás všechny. Závodili jsme na provázkových chůdách, házeli na Mimoně, zalévali kaktusy, plavili se na ledové kře a házeli do kyblíku. Nejlepší bylo, že naše mamky a tátové hráli s námi.

tričkovánítričkování

Poslední spaní v MŠ

Ani letos nemohlo chybět poslední spaní pro školáky. Ve čtvrtek 23. 6. 2016 jsme začali špikovanou, která nás zavedla ke skále v Pilném mlýně. Poklad jsme našli na školní zahradě. Soutěže, chystání večeře, pohádka a sladký dort z jídelny Stěbořice je to, co nás baví, takže jsme si ani nevšimli, jak ten čas rychle utekl. Usnuli jsme než bys řekl švec. Ráno jsme si dali dobrou snídaní a vyprávěli, jak se nám spalo ostatním dětem.

poslední spaníposlední spaníposlední spaní

Akce školy v měsíci květen

Den maminek v MŠ Litultovice

V úterý 10. 5. 2016 jsme oslavili Den maminek, které přišly v doprovodu tatínků, babiček i dědečků. Měli jsme pro ně připraveno vystoupení. II třída si připravila pohádku O Koblížkovi, tanec s buřinkami a taneční sestavu se střapci. I. třída nechtěla zůstat pozadu a předvedla dramatizaci pohádky O boudě budce, zatančily taneček v brazilském rytmu a přidaly stelně jako starší děti pásmo písniček a básniček. Maminkám udělal radost malovaný talíř, kytička a sladká pusa.

Den matekDen matekDen matekDen matekDen matek

Turistický výlet do Arboreta v Novém dvoře

V úterý 17. 5. 2016 jely děti II. třídy na výlet do Arboreta v Novém Dvoře. Prohlédly si Arboretum z výstavou vycpaných zvířat, zoo koutkem a nádherně rozkvetlými rododendrony
a azalkami. Nakrmily kapříky v rybníku a pozorovaly bylinkovou zahrádku. Nezapomněli jsme smlsnout máminu svačinu a v poledne jsme se autobusem vrátili do školky.

výletvýletvýlet

Den matek v penzionu

Ve středu 18. 5. 016 jsme navštívili Pension pro důchodce v Litultovicích. Písničky a básničky jsme tentokrát doplnili i tanečkem. Popřáli jsme všem zdraví a pohodu rozdali malá přáníčka.

vystoupenívystoupenívystoupenívystoupení

Dny otevřených dveří v MŠ

18. 5. a 19. 5. 2016 jsme do naší mateřské školy pozvali rodiče a děti, kteří do mateřské školy budou chodit od září 2016. Rodiče a děti si mohli prohlédnout školku, mohli se zeptat, co vše naše mateřská škola dětem nabízí. Doufáme, že se jim u nás líbilo a v září se s nimi opět uvidíme.

Africká pohádka

Ve čtvrtek 19. 5. 2016 nás Beruška tentokrát zavedla do Afriky. Sloni a opice nám vyprávěli příběh spolu s indiánem. Naučili jsme se i indiánský tanec a pokřik.

představenípředstavení

Zámek Hradec nad Moravicí.

V úterý 24. 5. 2016 nás autobus zavezl na zámek v Hradci nad Moravicí. Prohlédli jsme si komnaty a zazpívali v kapli. Na nádvoří jsme si dali svačinu a nechyběla ani zmrzlina.

výletvýletvýletvýlet

Kůzlátka u Kubíka Stiborského

23. 5. 2017 jsme se moc těšili na vycházku. Vypravili jsme se k panu Stiborskému na zahradu.

Děti mohly vidět, co všechno se dá chovat na vesnici. Nejvíc se nám líbily kůzlátka, ale pozorovali jsme slepice, kuřátka, králíčky, morčátka, křečky, husy, kachny, koťátka, holuby.

Za krásně připravené výběhy moc děkujeme.

představenípředstavenípředstavenípředstavení

Jarní akademie v ZŠ Litultovice.

Každoročně se moc těšíme, na návštěvu v ZŠ Litultovice, kde jsme byli v pátek 27. 5. 2016. Školáci jsou moc šikovní a s paní učitelkami nás zavedli do pohádkové říše. Viděli jsme, tanečky a poslechli si písničky. Slyšeli jsme, jak umí děti hrát na flétny. Moc děkujeme paní ředitelce a všem paní učitelkám za pozvání a už se moc těšíme, až budeme do školy chodit i my.

návštěva v ZŠ

Beseda s Policií České republiky

V pondělí 30. 5. 2016 jsme si popovídali s paní policistkou o práci České policie tom, na všechno musí policisté dávat pozor, jak pomáhají lidem v případě, že je potká něco zlého. Na besedu jsme pozvali i žáky druhé třídy ZŠ Litultovice. Děti si vyzkoušely, jak se snímají otisky prstů, poslechly si policejní pohádku, zkusily si policejní pouta.

besedabesedabeseda

I. třída na výletě

V úterý 31. 5. 2016 se na výlet vypravili i naši nejmenší. Využili jsme krásného prostředí botanické zahrady, kde na jednom místě můžeme pozorovat, rostliny, zvířátka v živém koutku a ještě zavítat do muzea vycpaných zvířat a tropického skleníku. Děti byly nadšené a výlet se jim moc líbil.

výletvýletvýlet

Akce školy v měsíci duben

Sběr netříděného papíru

1. až 4. 4. 2016 jsme ve spolupráci se ZŠ Litultovice zorganizovali sběr netříděného papíru. Akce je tradiční a většina rodičů a občanů má papír nachystán. Chceme všem, kteří se do této aktivity zapojili poděkovat za podporu obou školských zařízení.

Vodnická pohádka

Byla pro nás přichystána v pondělí 11. 4. 2016 v Loutkovém divadle v Opavě. Do světa vodníků jsme se mohli podívat díky dvěma vodníkům a jedné vodnici. Děti se učily poznávat rybičky a učily se, že voda je dobrý kamarád pokud umíme plavat.

představenípředstavení

Den mláďat

Ve čtvrtek 21. 4. 2016 jely děti II třídy na školní statek v Opavě. Zemědělská škola v Opavě pořádala tradiční akci Den mláďat. Děti si prohlédly výběhy se zvířaty, podívaly se do stájí, sledovaly skoky koní přes překážky. Nechyběla ani zemědělská technika, kterou ocenili hlavně kluci. Program byl obohacen o ukázku vojenské techniky, nahlédli jsme do policejního auta a děti sledovaly výcvik psů.

Den mláďatDen mláďatDen mláďat

Akce školy v měsíci březen

Pejsek a kočička.

Byla pohádka, na kterou jsme v pondělí 14. 3. 2016 odjeli do Loutkového divadla v Opavě. Pohádkový příběh o někdy popleteném pejskovi a hodné kočičce známe z pohádkové knížky. Moc se nám líbilo vidět tyto dva hrdiny na divadelních prknech.

představenípředstavení

Jarní pohádka

V úterý 15. 3. 2016 přijelo divadlo Beruška s Jarní pohádkou. Moc jsme se těšili na povídání se zvířátky, která se probudila ze zimního spánku.

představenípředstavení

Velikonoční dílna

V úterý 22. 3. 2016 jsme pozvali rodiče a děti na velikonoční dílnu - děti si s pomocí maminky, tatínka, babičky, dědečka nebo staršího sourozence mohly vytvořit dekorace s velikonoční tématikou. Nechyběla ani Velikonoční tržnice. Výrobky dětí, zaměstnanců mateřské školy a šikovných rodičů pomohly navodit velikonoční atmosféru i u dětí doma. Děkujeme všem rodičům za účast a projevený zájem.

velikonoční dílnavelikonoční dílna

Sportovní dopoledne s dětmi z Mateřské školy Jezdkovice

Ve středu 30. 3. 2016 jsme přivítali v naší mateřské škole děti z Mateřské školy Jezdkovice.

Sportování v překážkové dráze začalo už v 8.00 hodin. Připraveno bylo prolézání strachovým pytlem, chůze po lavičce, slalom mezi kužely, chůze po laně. Byli jsme šikovní a taky se nám líbilo hraní s barevným padákem a hra Na šikovné myšky. Všichni jsme se do cvičení zapojili. Pak jsme vytvořili čtyři družstva a hráli jsme soutěživé hry. Po svačince jsme pozvali naše hosty na společné hraní, ukázali jsme jim, jakou máme naší školičku hezkou a pozvali je do herny, kde si půjčili naše hračky. Ani jsme se nenadáli a děti z Jezdkovic se loučily a spěchaly na autobus v 10.30 hodin. Slíbili jsme, že jim návštěvu oplatíme.

Sportování v haleSportování v hale

Akce školy v měsíci únor

Karneval

V úterý 23. 2. 2016 jsme spěchali do školky. Každý se těšil, až se změní v kouzelnou bytost z pohádek a filmů. Po svačině se herna proměnila v divadelní šatnu, došlo i na líčidla a pak se rozjel náš karnevalový rej. Do kostýmu se převlékly i paní učitelky, které připravily zábavné hry a soutěže. Na konci tanečního rejdění nás čekala tombola a balónek na cestu. Už se těšíme na veselé dopoledne příští rok.

představenípředstavení

Akce školy v měsíci leden

Jak pan myslivec zachránil ježka

 Zimní pohádka, kterou nám zahrálo divadlo Beruška 12. 1. 2016, byla plná sněhu, koulovaček, sáňkování. Mohli jsme ježečkovi jen závidět. Byl to skvělý kamarád, a když začal mráz trápit jeho i ostatní zvířátka, přivolal na pomoc hodného pana myslivce.

představenípředstavení

Městys

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální teplota

26.5.2024 23:05

Aktuální teplota:

16.8 °C

Vlhkost:

82.5 %

Rosný bod:

13.8 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
1
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31 1 2

mapa