Obsah

Zastupitelstvo městyse
 

 1. Ing. Birgus Jan
 2. Bc. Drápal Jiří
 3. Gregořicová Lucie
 4. Bc. Ihnová Simona
 5. Kořený Jiří
 6. Ing. Kovalčík Karel
 7. Kremser Lubomír
 8. Lebeda Tomáš
 9. Leifert Tomáš
 10. Machovský Ivo
 11. Nováková Dagmar
 12. Bc. Palyzová Hana
 13. Pavlíček Jan
 14. Salich Petr
 15. Štefek Daniel

 

Starosta: Ing. Jan Birgus
Místostarosta:  Tomáš Leifert
   
Členové rady: Bc. Jiří Drápal, Ivo Machovský, Daniel Štefek 
 
Finanční výbor:  
předseda: Bc. Jiří Drápal
členové: Jiří Kořený, Lubomír Kremser
   
Kontrolní výbor: 
předseda:  Tomáš Lebeda
členové: Lucie Gregořicová, Jan Pavlíček
   

Zvláštní orgány obce – komise:

Komise k projednávání přestupků:   
předseda: Veronika Lenka Benková
členové: Ing. Jan Birgus, Petr Salich
   
Povodňová komise:     
předseda: Ing. Jan Birgus
členové: Tomáš Leifert, Bc. Jiří Drápal, Luděk Lhotský, Jiří Lenart
   

Pomocné orgány rady - komise:

Kulturní komise:    
předseda: Daniel Štefek
členové: