Obsah

Nákup specializované techniky pro jednotku sboru hasičů

JSDH Litultovice

Název projektu: Nákup specializované techniky pro JSHD Litultovice

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011911

ze zdrojů: MAS - Integrovaný regionální operační program

 

Cílem projektu byl nákup specializované techniky - soupravy k odstraňování spadlých stromů k řešení mimořádných událostí při odstraňování důsledků nadměrných sněhových srážek a masivních námraz pro JSDH Litultovice, JPO II/1.

 

Realizace projektu proběhla v r. 2020

Celkově způsobilé výdaje projektu:      58 834 Kč

Výše podpory z fondů Evropské unie:   55 892 Kč

Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory:   2 942 Kč

JSDH Litultovice

pdf ke stažení zde