Menu
Městys Litultovice
MěstysLitultovice

2014

Prosinec 2014

Hudební pořad Volfík

V úterý 25. 11. 2014 byl pro děti připraven hudební pořad Volfík – o hudebním skladateli W. A. Mozartovi. Naši školu navštívil profesor varhanické školy v Opavě, aby žáky seznámil s tvorbou W. A. Mozarta. Žáci si zazpívali, zatančili a poslechli krásnou hudbu, kterou jim po celou dobu představoval malý Volfík v podobě loutky.

hudební pořadhudební pořad

Advent na zemědělce

V pátek 28. 11. 2014 se naši malí prvňáčci vydali do Opavy na Masarykovu střední zemědělskou školu a Vyšší odbornou školu, kde se každoročně koná vánoční výstava s kulturním programem a drobným prodejem. A co bylo k vidění? Nejžádanější byla zvířátka, živý betlém, peklo s živými čerty. Všichni si vyzkoušeli horolezeckou stěnu a florbal. Obdivovali jsme také výstavu zemědělské techniky.

První adventní neděle před budovou školy

První adventní neděle 30. 11. 2014 se tentokrát konala před budovou ZŠ. Byli jsme rádi, že dne otevřených dveří využilo tolik občanů, a to nejen z Litultovic, ale i okolních vesnic, kteří nahlédli do interiérů školy a zavzpomínali na léta strávená ve školních lavicích za války a po ní. Zavzpomínali, jak to tenkrát ve škole vypadalo, jaké byly lavice, kde probíhala výuka tělesné výchovy, jak se muselo nejdříve zatopit ve třídách.  V 17,00 hodin úvodní slovo pronesl pan starosta ing. Jan Birgus, potom proběhlo samotné vystoupení žáků školy s vánočními koledami. Zaměstnanci školy připravili pro občany zdarma malé pohoštění – punč a perníky. Děti dostaly z obce sladkou odměnu a škola jim zakoupila ze sběrových peněz adventní kalendáře.

první adventní neděle

Vánoční pondělky na téma: tradice a zvyky Vánoc

Adventní pondělky první vyučovací hodinu patří vyprávěním o tradicích a zvycích o Vánocích dříve a dnes a malým pracovním dílničkám pro všechny žáky. Pondělí 1. prosince 2014 bylo na téma advent a adventní věnec. Žáci pracovali ve skupinkách a společně přiřazovali kartičky, které patřily na vánoční strom, prostřený stůl a adventní věnec. Společně zapálili první adventní svíci na adventním věnci.

Vánoční pondělky

Vánoční lidové zvykosloví v DDM v Opavě

V úterý 2. 12. 2014 bylo pro naše žáky připraveno povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslechli si lidové koledy ze Slezska. Toto povídání a zpívání navštívil také Mikuláš s čertem a andělem, kteří obdarovali děti mikulášskou nadílkou. Na závěr si děti vyrobily v malých dílničkách vánoční ozdoby – svícen z perníku, ozdobnou šišku se třpytkami a vánoční krabičku nebo jednoduché přání.

vánoční lidové zvyklosti

Mikulášská nadílka ve škole

V pátek 5. prosince 2014 navštívil naši školu Mikuláš s anděly a čerty. Děti byly asi všechny moc hodné, za básničku nebo písničku dostaly mikulášskou nadílku.

Mikulášská nadílka ve škole

2. adventní pondělí ve škole

Opět jsme se v pondělí 8. prosince ráno všichni sešli u adventního věnce, kde jsme zapálili už druhou svíčku. Tentokrát bylo setkání věnováno pečení cukroví ze slunečnicových semínek  a přípravě dobrot pro sýkorky. Jednotlivé skupinky poznávaly typické vánoční kytky. Žáci zkoušeli zjistit, co se dává a nedává do vánočních slunečnicových rohlíčků, namalovali si rohlíčky, do kterých si napsali své oblíbené cukroví a také poznávali ptáčky, kteří mohou v zimě přiletět na krmítko pro slunečnicová semínka. Do tříd si pak odnesli vybarvený pracovní list.

2 advnetní pondělí ve škole

Vánoční zámek Raduň

V úterý 9. 12. 2014 jsme jeli na zámek v Raduni, který byl před Vánocemi nádherně slavnostně vyzdoben, děti provázela paní královna a vyprávěla jim o životě zámeckých dětí. Prohlédli jsme si dětské pokoje s nově zrekonstruovanými historickými hračkami a kočárky. V jednom z interiérů u vánočního stromu nás čekal pan kníže, který všem dětem rozdal drobné dárečky.

Zámek RaduňZámek Raduň

Vánoční dílna pro rodiče v naší škole

V pátek 12. 12. 2014 od 17,00 hodin proběhla v naší škole vánoční dílna pro rodiče, kterou zorganizoval klub rodičů ve spolupráci s paní Lhotskou, zaměstnankyní firmy Optys. Společně s rodiči vyrobili spoustu krásných věcí a vánočních ozdob z plsti, zdobili skleněné láhve na anděly a vánoční lampy, malovali baňky, atd. Nechyběla dobrá nálada, občerstvení a účast našich maminek i s dětmi. Potěšila nás i účast našich bývalých žáků a rodičů. Velké poděkování patří také paní Kubcové, která vše připravila a zorganizovala.

Vánoční dílna pro rodiče

Vánoční jarmark v obci

Třetí adventní neděli 14. 12. 2014 se konal v obci vánoční jarmark. Také naše škola měla na jarmarku stánek s drobným vánočním prodejem.

Jarmark

Poděkování.

Při Dni otevřených dveří školy a 1. Adventní neděli ředitelka školy jen krátce poděkovala za opravu školní budovy. Nyní v obecních novinách městyse Litultovice chceme všichni zaměstnanci školy poděkovat starému zastupitelstvu se starostou Janem Raidou, že se pustili do tak náročného projektu a opravili 120 let starou budovu. Děkujeme také novému zastupitelstvu se starostou Ing. Janem Birgusem za pokračování v projektu opravy školy.

Děkujeme klubu rodičů a všem rodičům za pomoc při přípravách akcí školy, zejména Vánoc, vánoční dílny pro rodiče.

Děkujeme zaměstnancům obce, kteří nám pomáhají se stěhováním v naší škole.

Děkujeme všem našim sponzorům za přízeň a těšíme se na další spolupráci: manželé Kubcovi, Vojenské lesy ČR, firma Optys, pan F. Pavlíček, firma Model, paní P. Albertová, firma Nowický, tiskárna Dittrich group, s.r.o.

Přejeme Vám veselé Vánoce, šťastný Nový rok, hodně dárků pod stromečkem, žádnou kost v krku a hlavně hodně zdraví.

Listopad 2014

HALLOWEEN 

S týdenním předstihem v pátek 24.10.2014 jsme ve škole oslavili halloween. Děti si připravily nádherné kostýmy a paní učitelky si pro žáky nachystaly spoustu halloweenských úkolů. Děti vydlabávaly dýni, vyráběly duchy s papíru, malovaly halloween, seznamovaly se s tradicí halloweenu, v matematice počítaly duchy a dýně a v angličtině se naučili nová slovíčka a říkanky o halloweenu. Dětem se tento den velmi líbil. 

halloweenOcenění
Ocenění za podzimní sběry

Při příležitosti oslavy svátku Halloween jsme ocenili nejlepší sběrače starého papíru, kaštanů a žaludů. Nejlepší sběrači starého papíru: Adélka Beníšková, Barunka Kubcová a Matoušek Kinš.

Z každého ročníku jsme také ocenili nejlepší sběrače kaštanů. Jediným a tedy nejlepším sběračem žaludů byl Vašík Kudlík.

Všichni ocenění dostali věcnou odměnu. Ale i ti, kteří nasbírali méně, byli ocenění sladkou odměnou. 

Den Slabikáře

Od začátku školního roku naši prvňáčci udělali velké pokroky, naučili se počítat, číst a psát první písmenka, proto 11. listopadu mohli dostat svou první učebnici – Slabikář s opravdovým čtením. Všichni žáci se moc těšili, ale zároveň byli do poslední chvíle napnuti, jestli ji opravdu dostanou všichni. Samozřejmě dostali, naši prvňáčci jsou totiž šikulky!

den slabikáředen slabikáře

Ovoce do škol

I v letošním roce se naše škola zapojila do projektu, který se týká zdravé výživy pro děti – Ovoce do škol. Všichni žáci školy dostávají zdarma dvakrát měsíčně balíček s různými druhy ovoce nebo zeleniny. Kromě toho si rozšiřují vědomosti a zajímavosti o nich v pracovních listech formou lušťovek, doplňovaček a hádanek.

Adventní zpívání a Den otevřených dveří

Zveme všechny občany městyse Litultovic první adventní neděli do naší školy. Od 16.00 hod. budou k prohlídce otevřeny prostory školní budovy. Návštěvníci si mohou projít školu a podívat se na nově vsazená okna, radiátory a upravené třídy.

V 17.00 hod. zazpívají žáci naší školy několik vánočních písní před budovou školy. Na závěr zapálíme první adventní svíci.

Advent

Říjen 2014

Vítání občánků

V sobotu 20. září pět žáků naší školy připravilo s paní učitelkou Leonou Seidlovou krátké vystoupení pro 10 nových občánků městyse Litultovice a obce Lhotky u Litultovic. 

Ocenění našeho žáka Jana Beníška ve výtvarné soutěži

Ve středu 24. září 2014 byl v Sále Purkmistrů v Obecním domě v Opavě oceněn za výtvarnou soutěž O cenu primátora města - Návraty ke kořenům náš žák třetího ročníku Jan Beníšek. Gratulujeme.

ocenění

Sběr papíru

V měsíci září proběhl sběr starého papíru. Do sběru se zapojili téměř všichni žáci, děti z MŠ Litultovice, ale také občané Litultovic. Za pomoc všem děkujeme.

Sběr kaštanů

Také letos se naši žáci zapojili do sběru kaštanů pro lesní zvěř. Děti sbíraly doma, ale také ve školní družině, kde byly na sběr kaštanů pozváni k panu Hadámkovi.

Výstava podzimníčků

Na volební víkend 10. - 12. října si naši žáci připravili krásné podzimní výtvory na výstavu podzimníčků konané na zámku v Litultovicích. Ve škole všichni žáci spolu s učiteli vyráběli  podzimníčky, vyřezávali dýně a malovali podzimní obrázky. Někteří rodiče dokonce s dětmi vyrobili podzimníčka také doma a přispěli tím také na výstavu. Nejen těmto rodičům, ale i těm, kteří pomohli předpřipravit podzimníčky moc děkujeme.

podzimníčci

Drakiáda

V úterý 14. října jsme uspořádali v naší škole drakiádu. Vítr nám foukal do plachet a draci se krásně vznášeli nad Litultovicemi. Všechny děti měly krásné lítající draky a tak si zasloužili všechny sladkou odměnu.

Drakiáda

Blahopřání

Všichni zaměstnanci ZŠ Litultovice přejí nové zvoleným zastupitelům hodně úspěchů v jejich práci a věříme, že i nadále budeme ve velmi dobré spolupráci s městysem Litultovice.

Září 2014

Zahájení nového školního roku.

Zahájení nového školního roku proběhlo 1. září 2014 v obřadní síni litultovského zámku. Paní učitelka Lenka Krömrová si připravila s žáky 3. ročníku kulturní program a zároveň představila žáky 3. a 4. ročníku a paní ředitelka Dana Kaliková slavnostně uvedla nové žáčky prvního ročníku. Hodně úspěchů všem popřál také pan starosta Jan Raida. Na závěr rodiče i děti si byli prohlédnout naši nově opravenou školu.

Zahájení roku

Sportovní den.

Ve čtvrtek 4. září 2014 proběhl ve víceúčelové hale v Litultovicích sportovní den pod názvem Na naší zahradě. V rámci spolupráce mezi školami jsme do naší školy pozvali žáky ze ZŠ v Dolních Životicích. Sportovní disciplíny: chůze tmou zahradou, kdopak si to vykračuje, jízda na koni, přenášení vajíček, sběr kytiček, stavění domečku a přenášení a třídění ovoce a zeleniny, si vyzkoušelo na 100 dětí z obou škol. Všichni byli odměněni dobrotkami. Nemalé poděkování patří také paní Kubcové, která zakoupila pro děti bonbóny pro oba dva sportovní dny.

sportovní den

Sportovní den s dětmi ze ZŠ v Hlavnici.

V pátek 5. září 2014 jsme se opět sešli ve víceúčelové hale, tentokrát s dětmi ze ZŠ Hlavnice. Všichni žáci se opět pustili s velkou chutí do všech sportovních disciplín, nechyběl ani turnaj v kopané a vybíjené. Sportu zdar!

Oprava školy

Určitě vás zajímá, co se v naší škole změnilo. Na konci školního roku 2013/2014 jsme měli týdenní předčasné prázdniny, z důvodu přestavby střechy na škole. Když jsme během měsíce července pozorovali bourání a stavbu nové střechy, podařilo se zastupitelům získat dotace na výměnu oken, zateplení školy a novou fasádu. Po odstavení všeho od oken, se zjistilo, že radiátory kvetou rezavou barvou a někde i tečou. Rada městyse rozhodla o výměně starých radiátorů za nové. Těchto prací se ujal tatínek Barunky Černé, který vše stihl během jednoho týdne.

Jelikož letošní prázdniny byly plné přívalových dešťů, které neobešly ani naši školu, protekla střecha stropem do tříd a chodby. Pan starosta přinesl vysoušeče, a proto jsme mohli koncem srpna vymalovat celou školu. Této práce se ujala firma tatínka našeho prvňáčka Davida Nowického. Práce na budově školy ještě úplně neskončily. Přesto jsme zahájili školní rok 2014/2015 včas.

Oprava školyoprava školy
Poděkování

Všichni zaměstnanci školy a žáci děkují zastupitelstvu městyse Litultovice za to, že se pustili do přestavby naší školy. Ředitelka školy DĚKUJE všem zaměstnancům naší školy, že se zapojili do obrovského úklidu, výzdob tříd, chodby i jídelny.

Mgr. Dana Kaliková , ředitelka školy

Srpen 2014

Ohlédnutí za školním rokem 2013/2014 ZŠ Litultovice

Tento rok jsme začali oslavami „120 let budovy školy v Litultovicích“. K tomuto výročí jsme připravili výstavu školních pomůcek, starých fotografií a „Galerii na plotě“ z výtvarných prací žáků, byl vydán zvláštní časopis „Počteníčko“ a školní kalendář na rok 2014 z výtvarných prací našich žáků, obec vydala almanach „Ema má mámu“. Ve škole jsme připravili s pomocí rodičů „Den otevřených dveří „ a na zámku v Litultovicích slavnostní kulturní program se křtem knihy a promítnutím prezentace k 120. letům školy. Vzhledem ke stáří této budovy je velmi nutná oprava. Interiér školy jsme si upravili svépomocí a za přispění rodičů. Ve školním roce 2013/2014 navštěvují naši školu žáci 2., 3. a 5. ročníku z obcí Litultovice, Hlavnice, Lhotka, Bratříkovic, Jakartovic a Bohdanovic. Pro letošní rok jsme otevřeli druhé oddělení ŠD pro velký zájem. Ve školním roce 2014/2015 otevřeme 1. třídu, do které jsme přijali 17 nových žáků. A nejen pro ně, ale i pro žáky s odkladem školní docházky jsme připravili 7 setkání s názvem „Už budu prvňákem“. Tyto pracovní dílničky měly velký ohlas u malých budoucích školáčků. Celým školním rokem nás provázel projekt „Učíme se přírodou“. K tomuto tématu směřovaly všechny školní akce např. hudební a výtvarné soutěže, vánoční akademie, karneval, zápis do 1. třídy, exkurze na školní statek, Den Země… Zároveň jsme se účastnili i dalších soutěží, ve kterých jsme měli nemalé úspěchy. Zapojili jsme se do 11 výtvarných soutěží, kde uspěli Alžběta Skřontová a Klára Beníšková v několika soutěžích, Barbora Kubcová, Anna Nádeníčková, Adéla Dluhošová, Jana Bednaříková a Marie Černická. Dále jsme se zúčastnili matematické soutěže Klokánek, Cvrček, v jazyce anglickém v soutěži The Funny English Day. V plavecké soutěži uspěla Anna Nádeníčková. Také jsme pořádali sportovní soutěž Vládce nebes. Náš dramatický kroužek poprvé vystoupil na divadelní přehlídce „Lízátko“ v Loutkovém divadle v Opavě.

Žákyně pátého ročníku uspěly v Piškvorkářském minimaratonu.

 V letošním školním roce jsme spolupracovali se ZŠ Hlavnice, která pro nás uspořádala sportovní „Šmoulí den“ a společně navštěvujeme plavecký kurz. Dále spolupracujeme se ZŠ Dolní Životice, která pro nás uspořádala sportovní „Indiánský den“ a učitelé všech tří škol se sešli na školení první pomoci v ZŠ Dolní Životice. Nadále spolupracujeme se ZŠ Slavkov v kulturních i školních akcích. Naše škola také spolupracuje s MŠ Litultovice a Hlavnice, jejichž děti zveme na pracovní dílničky „Už budu prvňák“. Dále zveme MŠ Litultovice se seniory na školní besídky k vánocům a ke Dni matek. Společně pořádáme sběrové akce, výstavu Podzimníčci aj. Každoročně připravujeme ve spolupráci s kulturní komisí Vítání občánků, zpívání koled na první adventní neděli, vyrábíme ozdoby na vánoční strom. Pravidelně také přispíváme do litultovských novin a zveme zastupitele na kulturní programy naší školy. Také spolupracujeme s knihovnou v Litultovicích, s hasiči, s OPTYSEM a s rodiči našich žáků.

učíme se s přírodouOhlédnutí za školním rokem

Rekonstrukce

Městys Litultovice rozhodl, že od 23. června bude probíhat rekonstrukce budovy školy výměnou střechy, oken a fasádou. Už se všichni těšíme na zahájení školního roku v nově opravené budově

Chtěli bychom poděkovat sponzorům naší školy: Petra Albertová (malířka), fa Nádeníček, František Pavlíček (drobné opravy), manželé Kubcovi, fa Optys, Vojenské lesy ČR, fa Model obaly, kulturní komise městyse Litultovic. Zároveň děkujeme i našim rodičů, kteří nám pomáhají při přípravě kulturních a jiných akcí.

Podrobnější informace o naší škole najdete na zslitultovice.cz , které jsou dle statistiky sledovanosti často navštěvované.

RekonstrukceRekonstrukce

Červen 2014

Soutěž časopisu ABC Vládce nebes

Naše škola se již druhým rokem přihlásila do soutěže ve skládání vlaštovek. Školní a semifinálové kolo proběhlo v úterý 20. 5. 2014 ve víceúčelové hale. Do semifinálového kola postoupilo 10 žáků, každý měl tři hody, které byly natáčeny na videokameru. Do finále postoupili tři žáci: Štěpán Kavan a Šimon Nádeníček z třetího ročníku a Alžběta Skřontová z pátého ročníku. Gratulujeme a držíme jim palce.

soutěž

Už budu prvňákem - Rodina

V úterý 20. 5. 2014 se uskutečnilo další setkání našich budoucích prvňáčků pod názvem Moje rodina. Celou vyučovací hodinu se žáčci setkávali s pohádkovou rodinou Rumcajsem, Mankou a Cipískem. Žáčci si povídali o rodině, jednotlivých pokojích v domě, o úklidu pokojíčku, na interaktivní tabuli hráli pohádkové pexeso a za doprovodu klavíru a doprovodu na Orffovy hudební nástroje jsme si společně zazpívali několik písniček. Žáci obdrželi pracovní listy a sladkou odměnu.

Den dětí

V pátek 30. 5. 2014 naši žáci oslavili Den dětí ve sportovním duchu. Počasí nepřálo, ale nám to vůbec nevadilo, protože jsme se přemístili do víceúčelové haly. Připraveny byly sportovní, ale i znalostní soutěže, všech stanovišť se zhostili žáci pátého ročníku, pomáhali mladším radou nebo pomocí. Žáci si vyzkoušeli práci ve dvojicích, kdy byli svázáni k sobě provázkem, a to chůzi naslepo se zavázanýma očima, přenášení květin, slalom, přenášení tenisových míčků. Potom následovalo skákání přes švihadla, točení s kruhy, skákání v pytlích a vyluštění křížovek. Společně jsme si zahráli vybíjenou, kopanou a přehazovanou s tenisovými míčky. Ve škole na nás čekaly balíčky s dobrotami a dobrý oběd.

Den dětí

Už budu prvňákem – Den dětí

V úterý 10. 6. 2014 se uskutečnilo závěrečné setkání s našimi budoucími prvňáčky, tentokrát ke Dni dětí, pro které byly připraveny sportovní disciplíny a soutěže zručnosti a rodiče malých žáčků se seznámili s novými výukovými materiály, učebnicemi, pracovními sešity a novými programy na interaktivní tabuli, se kterou budou naši malí prvňáčci pracovat.

Už budu prvňákem

Výlet pátého ročníku

Ve dnech 11. a 12. června se uskutečnil výlet pátého ročníku do našeho hlavního města Prahy. Tomuto výletu předcházela malá příprava, žáci zpívali písničky o Praze, v hodinách výtvarné výchovy historickou Prahu kreslili a složili si svatováclavskou korunu. Žáci se seznámili s historickou Prahou, prošli Václavské náměstí, Karlův most, Malostranské náměstí, Pražský hrad, Petřín, vyzkoušeli si jízdu lanovkou, tramvají i metrem. Vlakem se dopravili tam i zpět. Děkujeme rodičům za pomoc při dopravě dětí do Opavy a zpět a celkovou přípravu dětí na výlet.

Výlet

Výlet druhého a třetího ročníku

11. června na výlet odjeli také žáci druhého a třetího ročníku do Javoříčských jeskyní a pod  hrad Bouzov do historického areálu“Galerie v podhradí“.

Výlet

Pozvání do ZŠ ve Slavkově

V pátek 13. června 2014 žáci pátého ročníku navštívili ZŠ ve Slavkově, aby se seznámili s prostředím školy, budoucími učiteli a třídou, kterou budou v příštím školním roce navštěvovat. Žáci i paní učitelky si pro ně připravili seznamovací hry ve třídě a sportovní klání na školním hřišti.

Další úspěch naší  žákyně ve výtvarné soutěži

Mimořádně úspěšný rok ve výtvarných soutěžích má další oceněnou žákyni druhého ročníku Barboru Kubcovou, která v soutěži PO očima dětí  získala krásné 2. místo

ZŠ Slavkov

Beseda nad knihami a ilustrátory

Ve čtvrtek 19. června 2014 jsme byli pozváni na besedu do místní knihovny, kde paní knihovnice  nejdříve  žákům 5.ročníku a pak i 2. a 3. ročníku zajímavým způsobem oživila znalosti o ilustrátorech dětských knih.

Oznámení.

Z důvodu rekonstrukce střechy v měsíci červenci a srpnu se prázdninový provoz ŠD neuskuteční. Děkujeme za pochopení.

Poděkování.

Děkujeme za pomoc všem sponzorům školy – pí. Petře Albertové, firmě Nádeníček, p. Františku Pavlíčkovi, manželům Kubcovým, firmě Optys, Vojenským lesům ČR, firmě Model Obaly. Děkujeme také kulturní komisi a Městysi Litultovice, panu starostovi Janu Raidovi za pomoc a vstřícnost.

Květen 2014

Další úspěchy litultovských žáků ve výtvarných soutěží.

Ve výtvarné soutěži Evropské státy v dětské tvorbě získala 4. místo AlžbětaSkřontová a 8. místo Klárka Beníšková. Cenu útěchy obdržela Anna Nádeníčková, Jana Bednaříková, Adélka Dluhošová a Marie Černická. Všechny žákyně jsou z pátého ročníku.

                                  Výtvarná soutěž      

Děkujeme za podporu naší žákyně Klárky Beníškové z pátého ročníku, která díky Vám všem, kteří jste jí dali na facebooku hlas v soutěži Voda a energie, se stala absolutní vítězkou finálového kola. V celorepublikovém kole se umístila na krásném 6. místě.

Děkujeme a gratulujeme.

Velikonoce ve škole.          

Ve středu 16. dubna 2014 si všichni žáci připomněli blížící se svátky jara. Vytvořili si smíšené skupiny po třech žácích a společně vyplňovali křížovku a velikonoční kvíz a ověřili si tak své znalosti z našich lidových tradic a zvyků. Závěrem byla vyhodnocena tři vítězná družstva a odměněna jak jinak než velikonočním perníkem.

Velikonoce ve škole

 


Den Země

Úterý 22. dubna 2014 probíhal od první vyučovací hodiny v naší škole Den Země. V matematice žáci řešili příklady zaměřené na životní prostředí, v českém jazyce pracovali s výrazy, jako jsou např. recyklace, kompostování, třídění odpadů. Jednu vyučovací hodinu se sešli společně ve třídě a ve skupinkách vyhledávali slova v osmisměrce, k jednotlivým druhům kontejnerů na odpad přiřazovali kartičky s obrázky odpadních materiálů a vyrobili
si tak výukové materiály do každé třídy. Domů si odnesli energetický test, který si společně
s rodiči vyplní a zjistí tak, zda hospodaří s energií úsporně.

den zeměDen země

Už budu prvňákem

Ve čtvrtek 24. 4. 2014 se v naší škole konalo další setkání s budoucími prvňáčky, tentokrát zaměřené na Den Země. Naši malí budoucí žáčci ukázali veliké znalosti, jak chránit naši planetu, zajímali se o problematiku třídění odpadů, hledali cestu do správných kontejnerů a hráli šipkovanou. Nejvíce jsme se nasmáli, když se jim na interaktivní tabuli objevil Nesmyslov a společně jsme vyškrtávali, co do lesa nepatří. Objevili jsme delfína ve studánce, osedlanou srnku, přechod pro chodce na palouku, šuplíky ve stromě, slepici na stromě v hnízdě, ptáčka na klíček a další. Ve druhé půlce pracovní dílničky byla pro děti připravena farma se spoustou zvířátek, strojů a lidí. Všichni jsme byli překvapeni velikými znalostmi a zájmem dětí. A od slepiček z farmy na děti čekala z vajíček ochutnávka domácí bábovky. Žáčci si domů odnesli sladkou odměnu a pracovní listy na vybarvování. Na závěr jsme se podívali na naše internetové stránky na všechny pracovní dílničky, které jsme společně od prosince měli. Těšíme se na další setkání 20. května, které jsme nazvali Moje rodina.

už budu prvňákem

Den mláďat

V pátek 25. 4. 2014 se na Školním statku v Opavě konal již tradiční Den mláďat. Naši žáci se na každoroční výstavu velmi těší. K vidění byla roztomilá telátka, selátka, králíčci, drůbež, koně, ovce a kozy. Nechyběla ani zemědělská technika, prodej květin. Pro žáky byly připraveny soutěže, ukázka výcviku psů a práce Policie ČR.

Den mláďat

Oslava Dne matek ve škole

Ve středu 7. 5. 2014 se jako každoročně konala ve škole jarní akademie zaměřená na Den matek. Žáci se dlouho dopředu předháněli ve výrobě dárků pro maminky, pletené košíky z papíru, zápichy na špejli, výroba váziček a nechyběla ani živá květina, kterou nám za velmi přijatelnou cenu nabídla firma Pasič z Dolních Životic. Také na přípravě programu se podíleli všichni naši žáci, pro naše páťáky to bylo jedno z posledních vystoupení v naší škole, a tak, jak se říká, jedno oko nezůstalo suché. A co naši žáci předvedli? Ti nejmenší z druhého ročníku zpívanou pohádku O Budulínkovi, žáci třetího ročníku pásmo Moje maminka v sedmi pádech a pohádku O mámovi-tátovi, žáci pátého ročníku hrané scénky a prezentaci na interaktivní tabuli Když se narodíme a Jsme školáci a Zpíváme a tančíme, v programu se představili také mladší a starší žáci ve hře na flétnu se společnou písní maminkám. Závěr patřil opět pátému ročníku, který vystoupil s písní Končí ten čas se závěrečnou prezentací. Úvodní i závěrečné slovo patřilo ředitelce školy Mgr. Daně Kalikové a v úvodu taktéž starostovi Městyse Litultovice panu Janu Raidovi, který informoval všechny přítomné o nastávající rekonstrukci střechy v naší škole. O pohodu a dobré občerstvení se starala paní školnice v Kavárničce U Pavly.

V pátek 9. 5. 2014 se hrálo ještě jedno představení pro všechny seniory a děti z MŠ v Litultovicích.

Děkujeme Všem za hojnou účast.

představenípředstavenípředstavenípředstavení

Duben 2014

Den otevřených dveří

Ve středu 26. března 2014 se v naší škole jako každoročně konal Den otevřených dveří. Rodiče i prarodiče shlédli práci dětí a učitelů ve vyučování, prohlédli si školu a například v páté třídě v hodině jazyka anglického se zapojili spolu s dětmi do vyučovacího procesu. O přestávkách je čekalo malé občerstvení.

2 třída3 Třída5 třída                           

2. třída, 3. třída, 5. třída

Už budu prvňákem – Jarní tvoření

Ve čtvrtek 27. března 2014 se konalo již čtvrté setkání s našimi budoucími prvňáčky a jejich rodiči, tentokrát zaměřené na jaro. Do tohoto setkání se zapojili také žáci dramatického kroužku pod vedením Mgr. Leony Seidlové a v úvodu dětem zahráli pohádku Zvířátka a loupežníci, pokračovali jsme písní o zvířátkách, kterou doprovodila hrou na klavír paní vychovatelka Dana Tesárková, v pracovní dílničce spolupracovali s našimi budoucími prvňáčky také žáci naší školy. Pro toto setkání bylo vydáno speciální číslo školního časopisu Počteníčko věnované prvňáčkům, nechyběla také sladká odměna. Úsměv na tvářích a radost a spokojenost malých žáčků bylo pro paní učitelky velkou odměnou.

budu prvňákem

THE FUNNY ENGLISH DAY

V pátek 28. března 2014 žákyně pátého ročníku Alžběta Skřontová, Anička Nádeníčková, Eliška Podešvová a Jana Bednaříková úspěšně reprezentovaly naši školu v okresní soutěži ve znalostech z jazyka anglického a obsadily tak krásné 5. místo. Konkurence byla obrovská, soutěže se zúčastnilo 15 základních škol, na 1. místě byla ZŠ B. Němcové, na 2. místě Háj ve Slezsku, 3. místo obsadila ZŠ Englišova a 4. místo ZŠ Otická.

Gratulujeme.

Světový den zdraví

Pondělí 7. dubna 2014 bylo oslavou Dne světového zdraví, tentokrát zaměřenou na infekce přenášené klíšťaty a možnosti prevence. Do této akce se zapojily děti ze ŠD, povídaly si o klíšťové encefalitidě a borelióze a možné nákaze, účinné ochraně vhodným oděvem a repelentem a své znalosti si ověřily vyluštěním křížovek.                    

Další úspěchy litultovských žáků ve výtvarné soutěži Kniha a já

Gratulujeme žákyni naší školy Klárce Beníškové z pátého ročníku, která v obrovské konkurenci uspěla výkresem Robinson Crusoe v posledním ročníku výtvarné soutěže Kniha a já a obsadila tak krásné 3. místo.

Hlasuj pro Klárku

Oslovte všechny známé a příbuzné a podpořte žákyni pátého ročníku Klárku Beníškovou ve finále celorepublikového kola Voda a energie!

Pozorně si přečtěte následující leták. Předem děkujeme!!!!!!!!!!!!!!

Poděkování za sběr papíru.

Děkujeme všem občanům, kteří sběrem papíru přispěli základní a mateřské škole na nákup hraček nebo na výlety pro děti. Děkujeme.

Pozvánka na již páté setkání s našimi budoucími prvňáčky

pozvánka

 

 

 

 

 

Březen 2014

Olympiáda ve víceúčelové hale v Litultovicích

V pátek 21. 2. 2014 v rámci sportovního kroužku, který probíhá každý pátek ve víceúčelové hale, se konala pro všechny žáky naší školy olympiáda. Žáci soutěžili v těchto sportovních disciplínách: sprint, slalom, koulení míčů na cíl, střelba na branku. Žáci se také utkali ve štafetě a na závěr i ve vybíjené. Všichni se moc snažili, žáci 5. ročníku asistovali u jednotlivých stanovišť a byli mladším žákům nápomocni radou či povzbuzením. Z olympiády si všichni odnesli olympijské medaile a sladkou odměnu. Sportu  zdar!

Olympiáda

Ukončení plaveckého výcviku

V pátek 21. 2. 2014 děti  2. a 3. ročníku ukončily letošní plavecký výcvik v Městských lázních v Opavě. Starší děti dostaly své první Mokré vysvědčení s výsledkem nejvíce uplavaných metrů.

Poslední hodina už nebyla pouze výuková, ale spíš zábavná, plavčíci a plavčice pro děti připravili klouzačky, soutěže a zábavná cvičení ve vodě.

Plavecký výcvikplavecký výcvikplavecký výcvik

Už budu prvňákem – Masopustní tvoření

V úterý 25. února 2014 jsme se již potřetí setkali s našimi budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Celá hodina byla zaměřena na Masopust, společně jsme si četli pohádku, počítali jsme karnevalové masky, skládali puzzle, zpívali písničku a hádali hádanky. Všechny děti byly moc šikovné a dostaly zasloužené sladké odměny.

budoucí prvňákbudoucí prvňákbudoucí prvňák

Pythagoriáda

Žáci pátého ročníku si vyzkoušeli své matematické znalosti v Pythagoriádě. Nejlepších výsledků dosáhly Klárka Beníšková a Alžběta Skřontová. Jen o jeden bod se za nimi umístili Jana Bednaříková, Jiří Hadaš a Anička Nádeníčková.                                    

Divadelní představení ve Slavkově

V pátek 7.3.2014 jsme navštívili Základní školu ve Slavkově, kde jsme se společně s dětmi ze Slavkova, ale také s dětmi z MŠ Litultovice podívali na pohádku Zimní královna, kterou zahrálo 5 herců Slezského divadla v Opavě.

Připravujeme:

Divadelní lízátko

Děti z dramatického kroužku se ve středu 19. 3.2014 zúčastní soutěže divadelních souborů a skupin Divadelní lízátko v Loutkovém divadle v Opavě, kde zahrají pohádku Zvířátka a loupežníci.

Hudební soutěž DO – RE – MI

Ve čtvrtek 27.2.2014 se ve školní družině  konala hudební soutěž DO-RE-MI na téma příroda a zvířátka, který je součástí projektu Učíme se přírodou, do kterého se všechny ročníky v tomto školním roce zapojily. Jednotliví soutěžící se moc a moc snažili, doprovázeli svůj zpěv hrou na klavír, flétnu nebo Orffovy hudební nástroje.

Všichni slyšeli zasloužený potlesk. Byla udělena první tři místa: Adélce Malíkové, Adélce Beníškové a triu ve složení Anička Nádeníčková, Adélka Dluhošová a Jana Bednaříková. Porotou byli samotní žáci – posluchači, odměny získali všichni soutěžící. Gratulujeme!

hudební soutěž

Den otevřených dveří

I letos  srdečně zveme ve středu 26. 3. 2014 do školy rodiče a všechny, kteří mají chuť se podívat na to, jak vypadá pracovní dopoledne ve škole. Volný vstup do školy bude v průběhu prvních tří vyučovacích hodin; tedy od 7.45 do 10.30 hodin.

Už budu prvňákem – Jarní tvoření

Ve čtvrtek 27. 3. 2014 se už počtvrté sejdeme s našimi budoucími prvňáčky, tentokrát si zahrajeme, zazpíváme a zasoutěžíme na téma Jaro.

Sběr starého papíru

Ve dnech 27. - 28. 3. 2014 proběhne sběrová akce starého papíru. Kontejner bude přistaven opět na ploše u kostela. Do sběru starého papíru se zapojte i VY, občané městyse Litultovice.  Výtěžek ze sběru bude spravedlivě rozdělen pro děti základní a mateřské školy, buď na nové hračky, nebo na výlety pro děti.

Únor 2014

Vánoční koncert v kostele.

V sobotu 18. ledna 2014 se v kostele sv. Bartoloměje v Litultovicích konal vánoční koncert, kde vystupovali naši žáci s vánočními koledami. Vánoční koncert se všem moc líbil, mohli jsme se zaposlouchat do zvuků trumpet a harmonik, slyšeli jsme písně hrané na flétnu a poslouchali koledy dětí z MŠ a litultovské scholy.

vánoční koncert v kostele

Zápis budoucích prvňáčků ve škole.

Ve čtvrtek 23. ledna 2014 se v naší škole konal zápis budoucích prvňáčků.

V rámci projektu Učíme se přírodou, který na naší škole probíhá celoročně, byl i zápis inspirován Putování lesem se zvířátky. Pedagogičtí pracovníci školy prováděli jednotlivě budoucí žáčky celou naší školou a postupně s nimi plnili úkoly, za které dostávali razítka. A jak tato cesta probíhala? Začali jsme v přízemí školy u výukové stěny, kterou nám nakreslila a zasponzorovala paní Albertová, kde děti poznávaly stromy a zvířátka a po orientačních šipkách se postupně dostávaly k dalším úkolům, počítaly sovy na stromě, vykládaly o krmení zvířátek v lese a postupně se dostávaly do mezipatra, kde nás čekala rozpustilá písmenka. Společně jsme poznávali ptáčky, barvičky až jsme došli do třídy, kde si děti vyzkoušely práci na interaktivní tabuli, kde rozpoznávaly geometrické tvary a dávaly je zvířátkům a stavěly z nich domečky. Písničkou či básničkou jsme se dostali do vedlejší třídy, kde na nás čekalo navlékání korálků a vyprávění pohádek. Společně jsme se vrátili do přízemí, kde děti čekal poslední úkol, a to kreslení postavy. Za svůj skvělý výkon je čekala odměna - Pamětní list, kalendář školy, drobná sladkost a žáci naší školy pro děti vyrobili rozpustilé kašpárky z papíru. Ani rodiče dětí nezaháleli, čekání jim i dětem zpříjemnilo malé občerstvení.

Budoucí prvňáčci v naší škole nebyli poprvé, první setkání jsme pro ně zorganizovali ji ž před Vánocemi a fotografie z této akce najdete na našich internetových stránkách zslitultovice.cz . Na další setkání se mohou děti těšit 25. února 2014, které jsme nazvali masopustní tvoření.

Zápis budoucích prvňáků

Beseda Hasík.

V úterý 28. ledna a 11. února 2014 pro druhou třídu proběhly besedy s hasiči Hasík. Žáci se seznámili s první pomocí při požáru, důležitými telefonními čísly, jak hasit požár a pozor na dopravu při výjezdu a příjezdu hasičských aut. Ve druhé lekci se žáci naučili, jak opouštět hořící prostor a jak se postarat o mladší sourozence při požáru. Hasiči dětem ukázali hlásiče požáru, které by mohly mít doma, vyzkoušely si, jak je těžký hasící přístroj a hasiči také zjišťovali, zda žáci vědí, kde je ve škole hasicí přístroj. Žáci, za svou snahu se všechno naučit, dostali pěkné odměny.

Beseda Hasík

 

 

Piškvorkářský minimaraton.

V pondělí 27. ledna 2014 proběhl v naší družině turnaj v piškvorkách. Mezi nejlepšího luštitele z 3. ročníku patřila Adélka Malíková a z 5. ročníku Alžběta Skřontová a Klárka Beníšková. Pro žáky pátého ročníku bylo ZŠ Otická v Opavě připraveno okresní kolo Piškvorkářského minimaratonu, kterého se obě dvě žákyně zúčastnily. Turnaj proběhl 30. ledna 2014, Klárka Beníšková obsadila krásné 4. místoAlžběta Skřontová 5. místo. Gratulujeme.

Předávání vysvědčení ve druhém, třetím a pátém ročníku.

2. ročník - třídní učitelka Mgr. Lenka Krömrová

5. ročník - třídní učitelka Mgr. Dana Kaliková

3. ročník - třídní učitelka Mgr. Leona Seidlová

2. ročník5. ročník3. ročník

Karneval

Jako každý rok, tak i letos v den rozdávání vysvědčení se konal ve škole tradiční karneval pro děti, který byl inspirován Lesem se zvířátky. A co všechno bylo k vidění­? Taneční soutěže, znalostní soutěže, soutěže zručnosti, vyhlášení nejlepšího tanečníka a tanečnice, nejnápaditějších masek a na závěr dlouho očekávaná tombola. Všichni jsme se výborně pobavili a zatančili.

Děkujeme rodičům za přípravu masek pro děti a občerstvení. Děkujeme.

karnevalkarneval

Okresní soutěž v plavání.

Ve čtvrtek 13. 2. 2014 se v Městských lázních v Opavě konala okresní soutěž v plavání, a protože také prožíváme olympiádu a úspěchy našich sportovců, tak jsme si v průběhu dvou týdnů naplánovali sportovní aktivity, mezi které také patřilo i plavání. Naši školu reprezentovali tito žáci: za druhý ročník Adélka Beníšková, za třetí ročník Martin Bokiš, Jan Vítek a Šimon Nádeníček a za pátý ročník Anička Nádeníčková, Adélka Dluhošová a Jiří Hadaš. Všichni se moc a moc snažili, konkurence byla obrovská, vždyť se tam sešlo asi na 200 žáků škol z Opavy a okolí. 2. místo obsadila a stříbrnou medaili a diplom dostala Anička Nádeníčková z pátého ročníku.  Za reprezentování školy dostali všichni žáci sladké odměny a Anička za druhé místo kosmetický balíček. Gratulujeme. Děkujeme rodičům, kteří přišli fandit a povzbuzovat svoje děti a zajistili jim odvoz domů. Dále také děkujeme obecnímu úřadu za zajištění odvozu dětí do bazénu.

Diplom

Oslava Valentýna ve škole.

V pátek 14. 2. 2014 žáci pátého ročníku oslavili v hodinách anglického jazyka a výtvarné výchovy Den svatého Valentýna, a protože je pro tento svátek příznačná červená barva, odpovídalo tomu i jejich oblečení. Pro žáky byly připraveny do hodiny anglického jazyka na interaktivní tabuli pracovní listy a ve výtvarné výchově si vyrobili valentýnky.

Módní přehlídka v 1. oddělení ŠD

V rámci oslav Dne svatého Valentýna žáci  v pátek 14.2.2014 připravili v 1. oddělení ŠD módní přehlídku.

Olympijské hry v naší škole

Olympijské hry prožívají i naši žáci školy, pro které jsou připraveny sportovní aktivity, žáci úspěšně reprezentovali naši školu v okresním kole v plavání, taneční soutěží pokračovali a v pátek nás čeká miniolympiáda ve víceúčelové hale.

Taneční soutěž ve ŠD

V pondělí 17. února 2014 v obou odděleních školní družiny probíhala taneční soutěž dvojic na tanečních podložkách řízených počítačem. Ve školní družině žáci během měsíce ledna tanec trénovali a na soutěži se pak ukázalo nejen, kdo trénoval, ale také kdo má rytmus v těle.

Výsledková listina:

  1. Adélka Beníšková 2.ročník
  2. Peťa Kaňák 2. ročník
  3. Barča Kubcová a Kubík Janečka 2. ročník

Výtvarná soutěž Ahoj, z prázdnin

A je to tady znova! Další úspěch litultovských žáků ve výtvarné soutěži! V této soutěži se umístily Klárka Beníšková a Alžběta Skřontová z 5. ročníku. Děvčatům děkujeme a gratulujeme k úspěšné reprezentaci školy.

Pozvánka na masopustní tvoření pro budoucí prvňáčky.

V úterý 25. února 2014 v 15.00 hod. zveme všechny budoucí prvňáky z našich obcí, kteří by měli nastoupit ve školním roce 2014/2015 do základní školy, na další setkání pod názvem Masopustní tvoření.

Leden 2014

Vánoční besídka ve škole.

V úterý 17. prosince 2013 se konala v naší škole vánoční výstava, která byla inspirována lesem a přírodou, a proto jsme ji nazvali  „Vánoce v lese“. A co bylo k vidění? Zaječí rodinka, liška, ptáci v zimě, krmení zvířat, stromečky jak živé, tak i umělé. Žáci se zapojili do přípravy výstavy s velkou chutí a elánem a k tomu ještě přibyl nácvik kulturního programu. Sledovali jsme pásma vánočního povídání s tradicemi a koledami žáků 3. ročníku, navštívili nás rozpustilé čertice a čertíci, pohádka žáků 2. ročníku Krtek a Vánoce se určitě všem líbila a Putování časem si připravili žáci 5. ročníku. Naše šikovné maminky vyrobily spoustu drobných dárečků k prodeji a o pití a něco dobrého na zub se postarala paní Pavla ve školní kavárničce.

Vánoční besídkaVánoční besídka

Vánoční besídka pro seniory a děti z MŠ.                                                       

Ve středu 18. prosince naši žáci pozvali do školy děti z MŠ a seniory nejen z Litultovic, ale také z Hlavnice a Mladecka, aby jim předvedli své vánoční vystoupení, prohlídli si výstavu, zakoupili drobné dárečky a poseděli a popovídali si v kavárničce u paní Pavly.

Vánoční besídka pro seniory

Děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou vánoční besídky a udělali si čas věnovat se škole i v tomto předvánočním shonu, přejeme všem pevné zdraví a zachovejte nám přízeň i v novém roce 2014.

A co nás ještě v měsíci lednu čeká?

18. 1. 2014 vystoupení žáků na koncertě v litultovském kostele sv. Bartoloměje

23. 1. 2014 zápis budoucích prvňáčků

30. 1. 2014 vysvědčení a za odměnu karneval ve škole

Zápis žáků do ZŠ Litultovice                                                                                  

Městys

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální teplota

26.5.2024 23:05

Aktuální teplota:

16.8 °C

Vlhkost:

82.5 %

Rosný bod:

13.8 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
1
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31 1 2

mapa