Obsah

Tělocvična Litultovice


PROVOZ TĚLOCVIČNY


    Nájemné

  v době od 7.00 – 15.00 hod. v době od 15.00 – 22.00 hod.
říjen  - duben 100,- Kč/hod. 200,- Kč/hod.
květen - září  50,- Kč/hod. 100,- Kč/hod.
SO, NE  a svátky po celý rok
200,- Kč/hod.
turnaj 2 000,- Kč/den

 

Způsob placení nájemného a další informace jsou součástí smlouvy o nájmu nebytových prostor, kterou sepisuje pronajímatel - Městys Litultovice a nájemce (spolek, organizace, jednotlivec...). Nedílnou součástí této smlouvy je i PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY.

 

 
 

 
Zájemci o využití prostor Tělocvičny Litultovice se mohou přihlásit a objednat si termíny u správce tělocvičny -
pana Stanislava Olšovského, telefonní kontakt: 733 607 099.
  

 

Dne 25. 8. 2012 byla Tělocvična Litultovice slavnostně otevřena.
 

  
Městys Litultovice zahájil výstavbu tělocvičny v Litultovicích, umístěnou u MŠ a ZŠ Litultovice.

  

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro Regionální rozvoj.
  Logo
 
 
Práce byly započaty 13. 10. 2011 a termín předání a převzetí díla je do 10 kalendářních měsíců od předání staveniště.

  

Stavbu provádí: POHL cz, a.s.Opava
 

 

Tělocvična TělocvičnaTělocvičnaTělocvičnaTělocvična Tělocvična LitultoviceTělocvična LitultoviceTělocvična Litultovice