Obsah

Aktuální dění

Instalace odvodňovacích trubek na hřišti TJ Sokol 2010

Dne 16.10 byla provedena instalace odvodňovacích trubek kolem asfaltového hřiště TJ Sokol. Odvodnění poslouží k lepšímu odtoku vody z tohoto hřiště, které je využíváno k soutěžím a tréninkům dětských, ženských a mužských družstev SDH Litultovice. Tato akce byla provedena na finanční náklady SDH Litultovice. Velké poděkování patří všem, kteří se na této práci  podíleli, zejména panu Janu Čermínovi a ZOD Litultovice za provedení výkopových prací.

Foto - práce

zleva: Mirek Novák, Kavan Michael, Jan Pavlíček, Luks David, Aleš Hadámek, Michal Kořený, Lukáš Stříbný, Jakub Šamárek a klečící Drápal Jiří.
 
Foto - úprava hřiště
 
 Foto - úprava hřiště