Obsah

Občanské sdružení FARNIK

 
Počátkem letošního roku začalo v městysi svou činnost Občanské sdružení FARNIK.
 
Ve svých stanovách si vytýčilo tyto cíle:
-          podpora kulturních a tradičních hodnot regionu
-          podpora občanské sounáležitosti a solidarity
-          podpora volnočasových aktivit občanů Litultovic
-          ochrana kulturního dědictví
-          ochrana krajinného rázu
 
Prvořadým a nelehkým úkolem je organizace při opravách a rekonstrukci farní budovy včetně zajištění projektové dokumentace, aby bylo možno tento objekt, co nejdříve plně využívat pro potřeby občanů. V první fázi se jedná o úpravu a rozšíření kapacity společenských místností, sociálního zařízení (bezbariérového) a technického zázemí – kuchyňka a kotelna.
 
V dalších etapách se bude jednat o vytvoření ubytovacích kapacit se sociálním zařízením pro využití při dětských táborech nebo víkendových pobytech. A dále vybudování bytu pro duchovního správce farnosti. Po dokončení rekonstrukce bychom rádi pořádali například různé zajímavé přednášky pro veřejnost a bude zde také možnost uspořádání rodinných oslav a společenských akcí menšího rozsahu.