Obsah

 Gaszovice                                    logo                           

Obec Gaszowice vznikla v roce 1973. Obec se skládá z částí tzv. „sołectw“: Gaszovice, Szczerbice, Jejkowice, Piece, Czernica, Łuków Śląski.

V roce 1993 se oddělila část Jejkowice a vytvořila vlastní obec.

V současné době má obec rozlohu 19.54 km2 a 9354 obyvatel.

Obec leží v ratibořsko-osvětimské kotlině, 8 km na západ od města Rybnik. Charakteristickým znakem pro zdejší podnebí jsou časté změny počasí, způsobené vlivem středomořského proudění vzduchu přes Moravskou bránu.

Od 1 ledna 1999 patří obec Gaszowice do okresu Rybnik.

Na území jednotlivých částí obce se nacházejí cyklotrasy, naučné stezky, questingové stezky a geocachingové schránky.

Místní část Gaszovice má 2992 obyvatel a rozlohu 5,23 km2.

Znak obce tvoří zkřížená radlice a krojidlo pluhu.

logo

Czernica

Místní část Czernica má 2189 obyvatel a rozlohu 5,18 km2.

První zmíňka o Cernicy se objevuje 17. března roku 1317. Název pochází od černé vody, která teče v Czernickém potoce, jiné zdroje uvádějí, že název je spojen s černicemi neboli ostružinami.

Czernice mají ve znaku dvojitou žlutou linii na modrém pozadí.

logo

Łuków Śląski                                  

Místní část Łuków Śląski má 753 obyvatel a rozloha činí 2,78 km2.

Název části může pocházet od slova „ląg" čili blátivá louka, nebo také od łuku - řetězu u rybníka nebo od jména Lukáš.

Od roku 1770 má ve znaku dřevorubce a pařez.

logo

Szczerbice

Místní část Szczerbice má 2416 obyvatel a rozlohu 4,05 km2.

Název je spojen s štěrbinou ve smyslu volné plochy mezi lesy.

V Szczerbicach najdeme několik historicky se lišících částí: Szczerbice - nejstarší část obce, centrální čtvrť - Solarnia, jejíž název je odvozen od skladu soli a Jeruzalém, čtvrť leží u železnice..

Na znaku této místní části je sekáč s kosou.

logo

Piece

Místní část Piece má 1004 obyvatel a rozlohu 2,32 km2.

Osada pravděpodobně vznikla v XVI. století.

Název je odvozen od pecí na vypalování vytěženého sádrovce, které se na tomto území nacházejí.

Ve znaku má tato část obce hrábě zkřížené s kosou a uprostřed zkřížené tři klasy pšenice.

logo

 

 

Polsko

 Polsko