Obsah

Školy

 Akce mateřské školy v měsíci červnu 2018

Termín

Plánovaná akce

1.6.2018

V pátek 1.6.2018 slavíme se všemi dětmi MŠ

Mezinárodní den dětí

 Ve spolupráci s prodejnou Tempo Litultovice jsme připravili dopoledne plné her, zábavy a pohádek se sladkostí.

Děti potřebují jen dobrou náladu,

začínáme v 9.00 hod.

7.6.2018

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 pojedou děti z velkého oddělení na výlet

Vlakem jedeme do ostravy

Jedeme objednaným autobusem v 8.45 hod.

 děti musí být v budově MŠ v 8.00 hod.

Dejte dětem dobrou obuv, pokrývku hlavy,

 batůžek s pitím, pláštěnkou a sladkostí.

 Svačit budeme v MŠ.

Jedeme za každého počasí. Předpokládaný návrat v 12:00 hod.

8.6.2018

Od pátku 8. 6. 2018 vystavíme Tablo předškoláků ve výloze místní lékárny.

13.6.2018

Ve středu 13.6.2018v 17.00 hod. se uskuteční

na úřadě Městyse v Litultovicích

slavnostní rozloučení s Předškoláky

Srdečně zveme rodiče a prarodiče do obřadní síně zámku v Litultovicích.

Děti předvedou krátký program, podepíší se

do kroniky městyse a na malé občerstvení zajdou do Zámecké restaurace.

Akce se zúčastní děti, které nastupují v září do základní školy.

Prosíme maminky, aby slavnostnějším oblečením dětí pomohly navodit jedinečnost této akce.

15.6.2018

V pátek 15. 6. 2018 pořádáme na fotbalovém hřišti již tradiční

Hravé ukončení školního roku pro všechny děti a rodiče Mateřské školy s tričkováním předškoláků.

Začínáme v 16.00 hod.

Program a podrobnosti uvedeme na plakátech v šatnách dětí.

20.6.2018

Ve středu 20.6.2018 přijede do mateřské školy v 10.30 hod.

naše oblíbené divadlo Beruška

s pohádkou

VLK A BOLAVÝ ZOUBEK

Vstupné hradíme z pokladny rodičů.

21.6.-22.6.2018

Ve čtvrtek 21.6.2018 pořádáme pro děti, které nastupují v září do ZŠ

POSLEDNÍ SPANÍ V NAŠÍ ŠKOLCE

Začínáme v 17.00 h .

Informace o věcech, které děti na akci potřebují dostanou rodiče písemně.

25.6.2018

V pondělí 25.6.2018 půjdou děti velkého oddělení na poznávací vycházku

JAKÉ JE TO V LESE ?

Průvodcem nám bude pan starosta Ing. Jan  Birgus.

Dejte dětem dobrou obuv, pokrývku hlavy,

 batůžek s pitím, pláštěnkou. Jídlo dětem nedávejte.

Od 2.7.2018 do 31.8.2018

Od 2.7.2018 do 31.8.2018 bude v mateřské škole prázdninový provoz.

 

 

 

 

 

Plán práce Mateřské školy Litultovice.

Akce pro děti a rodiče na druhé pololetí 2017-2018

zde ke stažení