Obsah

Školy

 Akce mateřské školy v měsíci červnu 2019

Termín

Plánovaná akce

3. 6. 2019

V pátek 3. 6. 2019 slavíme se všemi dětmi MŠ

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

připravili jsme dopoledne plné her, zábavy a pohádek se sladkostí.

Děti potřebují jen dobrou náladu,

začínáme v 10.00 hod.

 

5. 6. 2019

Ve středu 5. 6. 2019 pojedou děti z velkého oddělení na výlet

VLAKEM JEDEME DO OSTRAVY

Jedeme objednaným autobusem v 9.00 hod., děti musí být v budově MŠ v 8.00 hod.

Dětem dejte dobrou obuv, pokrývku hlavy, batůžek s pitím, pláštěnkou a sladkostí.

Svačit budeme v MŠ.

Jedeme za každého počasí. Předpokládaný návrat v 12:00 hod.

 

7. 6. 2019

V pátek 7. 6. 2019 pojedou děti II. třídy na

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V MALÝCH HOŠTICÍCH

Od 9.15 do 11.00 hodin budou děti pod vedením pana Štefka upevňovat své znalosti o chování na silnici.

Jedeme objednaným autobusem, odjíždíme v 9.15 hod od MŠ.

Děti musí být v MŠ v 8.00 hod.

Vracíme se v 12.00 hod do MŠ.

DĚTI POTŘEBUJÍ OCHRANNÉ CYKLISTICKÉ PŘILBY.

Autobus hradíme z pokladny

 

 

10. 6. 2019

 

Od pondělka 10. 6. 2019 vystavíme Tablo předškoláků ve výloze místní lékárny.

11. 6. 2019

V úterý 11. 6. 2019 v 17.00 hod. se uskuteční na úřadě Městyse v Litultovicích

SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Srdečně zveme rodiče a prarodiče do obřadní síně zámku v Litultovicích.

Děti předvedou krátký program, podepíší se do kroniky městyse a na malé občerstvení zajdou do Zámecké restaurace.

Akce se zúčastní děti, které nastupují v září do základní školy.

Prosíme maminky, aby slavnostnějším oblečením dětí pomohly navodit jedinečnost této akce.

 

14. 6. 2019

V pátek 14. 6. 2019 půjdou děti II. třídy na Zámek B v Litultovicích, kde se podívají na pohádky, tanečky, básničky a písničky, které nám předvedou žáci ZŠ. Začínáme v 10.00 hod. a vracíme se před obědem.

 

14. 6. 2019

V pátek 14. 6. 2019 pořádáme na fotbalovém hřišti již tradiční

Hravé ukončení školního roku pro všechny děti a rodiče Mateřské školy s tričkováním předškoláků.

Začínáme v 16.00 hod

Program a podrobnosti uvedeme na plakátech v šatnách dětí.

Akce s pohoštěním a programem je pro všechny děti mateřské školy, prosíme udělejte si na nás čas, děti se moc těší.

 

17. 6. 2019

V pondělí 17. 6. 2019 přijede do mateřské školy v 10.30 hod. naše oblíbené divadlo Beruška s pohádkou

VLK A BOLAVÝ ZOUBEK

Vstupné hradíme z pokladny rodičů.

 

18. 6. 2019

V úterý 18.6.2019 pojedou děti II. třídy do Stěbořic

JAk se vaří oběd, který nám tak moc chutná?

Od 10.00 - do 11.00 hodin budou děti pod vedením Helenky Morysové upevňovat

své znalosti o práci v kuchyni.

Jedeme objednaným autobusem, odjíždíme v 9.45 hod od MŠ.

Děti musí být v MŠ v 8.00 hod.

Vracíme se v 12.00 hod. do MŠ.

Svačíme v MŠ Litultovice, obědváme v ZŠ Stěbořice

 

Autobus hradíme z pokladny.

 

20. 6.-21. 6. 2019

Ve čtvrtek 20.6.2019 pořádáme pro děti, které nastupují v září do ZŠ

POSLEDNÍ SPANÍ V NAŠÍ ŠKOLCE

Začínáme v 17.00 h .

 

Informace o věcech, které děti na akci potřebují dostanou rodiče písemně.

 

 

25. 6. 2019

V úterý 25.6.2019 půjdou děti velkého oddělení na poznávací vycházku

                                JAKÉ JE TO V LESE ?

Průvodcem nám bude pan starosta Ing. Jan Birgus.

Dejte dětem dobrou obuv, pokrývku hlavy,

 

 batůžek s pitím, pláštěnkou. Jídlo dětem nedávejte.

 

od 1. 7. 2019 do 30. 8. 2019
Od 1. 7. 2019 do 30. 8. 2019 bude v mateřské škole prázdninový provoz.