Obsah

Školy

Jarní prázdniny 2020

Po dohodě se zřizovatelem bude v době jarních prázdnin přerušen provoz Mateřské školy Litultovice ve dnech od 3. 2. 2020 do 7. 2. 2020.

Provoz bude obnoven v pondělí 10. 2. 2020.

 

Hlavní prázdniny 2020

Po dohodě se zřizovatelem bude v době hlavních prázdnin přerušen provoz Mateřské školy Litultovice ve dnech od 1. 7. 2020 do 14. 8. 2020. 

Provoz bude obnoven v pondělí 17. 8. 2020.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 

Ve čtvrtek 13.2.2019  proběhnou

 v MŠ Litultovice třídní schůzky.

Sejdeme se v prvním patře v 17.00 hod.

 

Program:  

  1. hodnocení I. pololetí roku 2019-2020,
  2. návrh aktivit na II. pololetí roku 2019-2020,
  3. zápis dětí do MŠ,
  4. zdravotní stav dětí navštěvujících mateřskou školu,
  5. hospodaření s dary rodičů mateřské škole za první pololetí roku 2019-2020,
  6. školní stravování ,
  7. organizace školních prázdnin ve II. pololetí školního roku 2019-2020,
  8.  rozpočet Mateřské školy, investice Městyse – plánované opravy

      a investice,

  1.  organizační záležitosti – individuální informace o dětech.

 

 Účast všech rodičů nutná.