Obsah

Školy

Rok 2020

Akce školy v červnu

Oslavili jsme MDD

V pondělí 1. 6. 2020 jsme oslavili svátek všech dětí kvůli nepříznivému počasí v herně. I přesto jsme si zatančili všechny naše oblíbené tanečky, soutěžili na překážkovém chodníku a den jsme prožili ve sváteční náladě. Nechyběla ani sladká odměna v podobě nanukového dortu a malý dáreček.

herna

Rozloučení se školkou v obřadní síni městyse Litultovice

Obřadní síň byla už tradičním místem, kde se pan starosta Ing. Jan Birgus loučil s našimi předškoláky, kteří v září nastoupí do školy. Letos předškolní vzdělávání ukončilo 12 dětí. Předškoláci přednesli básničky a pod datum 10. 6. 2020 se podepsali do Kroniky společenských událostí městyse. Děkujeme panu starostovi za milé přijetí. Děti pak čekalo malé pohoštění v  zámecké restauraci.

rozloučení

 

Akce školy v březnu

Pohádka o Popelce

V pondělí 2. 3. 2020 se děti II. třídy vypravily do Loutkového divadla v Opavě na představení Popelka.
Víťa Marčík se synem Víťou, se poměrně věrně drželi syrové předlohy bratří Grimmů. Když však došlo na závěrečnou scénu, v níž holoubci vyklovávají sestrám a maceše oči, rozhodli se pro vlastní invenci. Živá hudba, barokní svícení a dřevěné loutky.

loutkové divadlo

Beseda s hasiči

3. 3. 2020 jsme v mateřské škole uvítali „naše“ hasiče – Jiřího Lebedu a Michala Kořeného. Ti seznámili děti s výstrojí, kterou hasiči nosí a všemi nutnými nástroji, které při své práci používají. Děti si mohly vyzkoušet hasičskou přilbu či otvírání a zavíraní přítoku vody do proudnice. Děkujeme jim za čas a chuť, se kterou dětem přibližují tuto profesi.
Hasičihasiči

Divadlo Beruška

4. 3. 2020 nám divadlo Beruška přivezlo do školky kousek Jara s pohádkou „Zajíček a kouzelná zahrádka. Děti se na všechny pohádky tohoto skvělého souboru moc těší, jelikož s nimi herci komunikují a přizývají je do děje. Naše děti se tak na chvíli mohou také stát pohádkovými hrdinami.

beruškaberuška

Akce školy v únoru

Makový mužíček

V pondělí 17. 2. 2019 navštívily děti II. třídy Loutkové divadlo v Opavě, kde shlédly pohádku o Makovém mužíčkovi. „Byla jednou jedna babička, ta byla tak chudá, že neměla nic než malou chaloupku a v ní dědečka. A byl také dědeček, který také neměl nic než chaloupku a babičku. Přestože toho měli tak málo, žili si docela spokojeně. Až jednou si takhle domů donesli makové zrnko…“ Příběh se odehrává na nočním stolku v pokojíčku malé holčičky, která podobně jako spoustu jiných dětí nemůže večer usnout. Naštěstí je tu pro podobné případy Útvar rychlého uspávání, který se spouští z lustru či vylézá ze šuplíku, aby zastoupil unavené rodiče.

foto

Karneval

Ve středu 19. 2. 2020 jsme připravily pro děti maškarní Karneval. Pohádkové bytosti tančily, hrály zábavné hry a soutěžily v nejrůznějších disciplínách. Na konci tanečního rejdění nás čekala tombola a balónek na cestu. S dobrou náladou jsme prožili celý den.

fotofotofotofoto

Kdopak se to v lese probudil?

To nám prozradilo divadélko Beruška 24. 2. 2020. Pohádkou jsme se rozloučili se zimou a sněhovými radovánkami.

foto

Návštěva ZŠ Hlavnice

Ve středu 26. 2. 2020 navštívily děti naší mateřské školy, které nastoupí v září do základních škol ZŠ Hlavnici. Viděli jsme jak se učí druháčci a moc se nám to líbilo. Paní učitelka Mgr. Romana Rašková děti přirozenou formou vtáhla do aktivit ve třídě. Pak nás školou provedla paní ředitelka Mgr. Hana Slaninová. Naše děti byly nadšené a některé se nechtěly do školky vrátit. Děkujeme paní ředitelce i paní učitelce za vřelé přijetí a věříme, že naše dlouholetá spolupráce bude i nadále pokračovat.
foto

 

Akce školy v lednu

Koukej, svět!

Voda. Oheň. Země. Vzduch. Rostliny. Zvířata. Člověk. Ale jak to spolu souvisí? Zorientovat se ve světě kolem nás není jednoduché ani pro dospělé a co teprve pro ty nejmenší. Co se stane, když z marku prší, jak spolu rostliny rostou, jaký je vztah mezi čápem a žábou a spoustu dalších pozoruhodností se dětem hravě, pohybově, beze slov pokusili přiblížit tři mimové. Děti II. oddělení toto krásné představení navštívily 27.1.2020.

koukej světkoukej svět

Připomenutí doby vánoční

Ve čtvrtek 31. 1. 2020 zavzpomínaly děti na Vánoce. Společně jsme navštívili místí kostel a prohlédli si krásný betlém, nazdobené stromky a také jsme si zkusili zazpívat koledu za doprovodu varhan.

návštěva kostela