Obsah

Školy

ROK 2019

Akce školy v březnu

Beseda s hasiči
Proběhla v naší mateřské škole 4. 3. 2019. Menší děti se seznámily s výstrojí hasičů a pomůckami, které při své práci používají. Velké děti dostaly navíc základy první pomoci. Všechny děti vyprávění i ukázky našich hasičů – Jiřího Drápala, Jiřího Lebedy a Michala Kořeného moc zaujaly. Děkujeme jim za jejich ochotu a čas strávený v naší školce.

Beseda s hasičiBeseda s hasičiBeseda s hasičiBeseda s hasičiBeseda s hasiči

Sběr papíru
Se uskutečnil v týdnu od 18. – 22. 3. 2019. Za každý příspěvek do kontejneru děkujeme.

 

Návštěva budoucích prvňáčků v ZŠ
Děti, které se v příštím školním roce stanou prvňáky, si mohly školu vyzkoušet na nečisto. Dne 21. 3. 2019 navštívili místní základní školu a své bývalé kamarády, aby se podívali, co se již naučili a hravým způsobem s nimi prožily jednu vyučovací hodinu.

Předškoláci ve škole

Pohádku o Porouchaném robotovi
nám do školky přivezlo Divadlo Koloběžka v pondělí 25. 3. 2019. Děti shlédly veselou pohádku, při které si připomněly, jak je důležité uklízet.

Porouchaný robot

Sportovní dopoledne s dětmi z MŠ Jezdkovice

V úterý 26. 3. 2019 jsme přivítali v naší mateřské škole děti z Mateřské školy Jezdkovice.

Překážkovou dráhou jsme odstartovali sportování už v 8.00 hodin. Předváděli jsme svůj um s hokejkou a míčky, zahráli si pohybové hry a všechno ukončili „molitanovou koulovanou“. Po svačince jsme ještě pozvali naše hosty na společné hraní. Domů si děti odnesly diplom a sladkou medaili.

SportováníSportování

Turistická vycházka na Choltice
Ve středu 27. 3. 2019 se děti II. třídy vydaly na prohlídku Větrného mlýnu na Cholticích. Tentokrát jsme si prohlédli mlýn zevnitř. Dozvěděli jsme se, co všechno museli lidé dřív udělat, aby si mohli upéct čerstvý chleba. Prohlídku vedl pan Adolf Novák, kterému tímto děkujeme.

Choltice

Divadlo Beruška

Divadlo BeruškaDivadlo Beruška

 

Akce školy v únoru

Ukázková hodina meditace

Proběhla 5. 2. 2019 ve II. třídě.

meditacemeditacemeditace

Zlatovláska

V pondělí 18. 2. 2019 navštívily děti II. třídy Loutkové divadlo v Opavě, kde shlédly pohádku Zlatovláska. Do děje byly zapojeny nejen naše děti, ale i naše paní učitelky.

ZlatovláskaZlatovláskaZlatovláska

Pohádku O Sněhulákovi

nám do školky přivezlo divadélko Beruška 19. 2. 2019. Pohádkou jsme se rozloučili se zimou a sněhovými radovánkami.

beruškaberuška

Karneval

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 jsme připravily pro děti maškarní Karneval. Pohádkové bytosti tančily, hrály zábavné hry a soutěže. Na konci tanečního rejdění nás čekala tombola a balónek na cestu. S dobrou náladou jsme prožili celý den.

karnevalkarneval

 

Akce školy v lednu

Pejprbój

byla pohádka, na kterou jely děti II. třídy do loutkového divadla v Opavě 21. 1. 2019. I přes to, že během představení nepadlo ani jedno slovíčko, děti se náramně bavily.

pejprbójpejprbójpejprbój

Školka v pohybu

Naše mateřská škola se zapojila do projektu zaměřeného na podporu pohybových aktivit v mateřských a základních školách. Dne 22. 1. 2019 proběhlo v hale cvičení s profesionálním trenérem mládeže. Děti si hodinu pohybových her a zábavy užily v plném nasazení.

školka v pohybuškolka v pohybušškolka v pohybu