Obsah

Školy

O nás  

Fotografie Mateřské školyPředstavuje se Vám Mateřská škola Litultovice, která je od 1. 7. 2013 nově vzniklý samostatný právní subjekt s názvem Mateřské škola Litultovice, příspěvková organizace. Ředitelkou této organizace je Jarmila Kořená.

Mateřská škola v Litultovicích se nachází na klidném místě a je vesnickou dvoutřídní školou. V každém poschodí je šatna, herna, jídelna, ložnice, kuchyň pro výdej stravy a sociální zařízení. K mateřské škole patří zahrada s terasou a pískovištěm. V roce 2016 proběhla celková rekonstrukce budovy mateřské školy. Rekonstruováno bylo vybavení koupelen a WC pro děti i zaměstnance školy, výdejny stravy. Byla instalována rekuperace vzduchu do prostoru, který užívají děti. Budova byla zateplena a získala novou barevnou fasádu a novou střechu. Opravy se dočkala i venkovní terasa. Díky fotovoltaice umístěné na střeše budovy využíváme ekologický zdroj na získání energie pro provoz školy. Rekonstrukce interiéru pokračovala v roce 2018 výměnou dlažby vstupního schodiště a instalací nerezového zábradlí. V roce 2019 jsme vyměnili koberec a linoleum v herně a třídě v přízemí. Třídy a herny jsou vybaveny novým moderním nábytkem. II. třída starších dětí získala v roce 2019 ponk a vybavení pro polytechnické vzdělávání dětí. Poděkovat bychom chtěli Místní akční skupině Opavsko.

Celodenní stravování a rozvoz zajišťuje ŠJ Stěbořice.

O zdravý rozvoj dětí pečují 5 pedagogické pracovnice a 3 provozní pracovnice. MŠ je školou spádovou, navštěvují ji děti z Mladecka, Lhotky u Litultovic, Životských Hor.

Filozofií naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti. Pracujeme podle nového rámcového programu předškolního vzdělávání. Nabízíme kvalitní péči o všechny děti naší školy. Pořádáme sportovní a kulturní akce pro děti, jezdíme na výlety.

Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání, jako základu veškerého přirozeného poznávání a denně se věnujeme prevenci špatné výslovnosti. Mateřská škola napomáhá dětem k celkovému rozvoji osobnosti. Rozvíjí schopnosti a dovednosti tak,
aby doplňovala výchovu v rodině.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde děti byly maximálně šťastné a spokojené. Spolupracujeme s rodiči, Městysem Litultovice, ZŠ Litultovice, ZŠ Hlavnice, ZŠ Mladecko, MŠ Jakartovice a MŠ Jezdkovice, se speciálními pedagogickými centry.

 

 

Stav tříd pro školní rok 2020-2021

 

 1. třída       děti 2 až 4 leté           zapsaných  26 dětí
 2. třída       děti 4 až 7 leté           zapsaných  24 dětí

 

Mateřská škola má kapacitu 56 dětí

 

 

Motto naší mateřské školy

"Kdo si hraje, nezlobí.".

 

Výchovně vzdělávací práce
 

Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu "Školka plná her a zábavy",
který je zpracován dle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Tento program dělí výchovně vzdělávací cíle do podtémat:

 1. Dítě a jeho svět – záměrem je stimulovat a podporovat růst a vývoj dítěte, podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu. Učit děti sebeobslužným dovednostem, vést je ke zdravým životním postojům, podporovat duševní pohodu, rozvíjet manipulační a pohybové dovednosti
 2. Dítě a jeho psychika – záměrem je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte. Rozvoj řeči, jazyka, intelektu, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů a vůle, jeho kreativity a sebevyjádření. Stimulovat u dětí osvojování a rozvoj vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, učení a poznávání.
 3. Dítě a ten druhý – záměrem je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti
  či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci
  a zajišťovat pohodu těchto mezilidských vztahů
 4. Dítě a společnost – záměrem je uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života společnosti, do světa kultury a umění, přijmout základní všeobecně uznávané, společenské a morální hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. Pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje.
 5. Dítě a svět – záměrem je založit u dítěte povědomí o okolním světě a dění v něm,
  o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy mezinárodního rozsahu. Vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.

Provozní doba mateřské školy od 6.15 h. do 16.00 hod

 

Nadstandardní aktivity dětí ve školním roce 2020-2021

 

Plavání

- děti druhé třídy jezdí od září do Plaveckého kurzu Baby - Kačka, realizujeme 8 lekcí.

 

Budu školákem

- děti druhé třídy budou pracovat v prvním pololetí v úterý a ve druhém pololetí v úterý
a čtvrtek v zábavném vzdělávacím bloku Budu školákem. Zaměříme se na rozvoj a upevnění kompetencí důležitých pro vstup dětí do základní školy.