Obsah

Školy

O nás  

Fotografie Mateřské školyPředstavuje se Vám Mateřská škola Litultovice, která je od 1. 7. 2013 nově vzniklý samostatný právní subjekt s názvem Mateřské škola Litultovice, příspěvková organizace. Ředitelkou této organizace je Jarmila Kořená.

Mateřská škola v Litultovicích se nachází na klidném místě a je vesnickou dvoutřídní školou. V každém poschodí je šatna, herna, jídelna, ložnice, kuchyň pro výdej stravy a sociální zařízení. K mateřské škole patří zahrada s terasou a pískovištěm. Celodenní stravování
a rozvoz zajišťuje ŠJ Stěbořice.

O zdravý rozvoj dětí pečují 4 pedagogické pracovnice a 2 provozní pracovnice. MŠ je školou spádovou, navštěvují ji děti z Mladecka, Lhotky u Litultovic, Životských Hor.

Filozofií naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti. Pracujeme podle nového rámcového programu předškolního vzdělávání. Nabízíme kvalitní péči o všechny děti naší školy. Pořádáme sportovní a kulturní akce pro děti, jezdíme na výlety.

Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání, jako základu veškerého přirozeného poznávání a denně se věnujeme prevenci špatné výslovnosti. Mateřská škola napomáhá dětem k celkovému rozvoji osobnosti. Rozvíjí schopnosti a dovednosti tak,
aby doplňovala výchovu v rodině.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde děti byly maximálně šťastné a spokojené. Spolupracujeme s rodiči, městysem Litultovice, ZŠ, se speciálními pedagogickými centry.

 

Stav tříd pro školní rok 2019-2020

 

I.třída       děti 2 až 4 leté           zapsaných  28 dětí

II.třída       děti 4 až 7 leté           zapsaných  22 dětí

 

Mateřská škola má kapacitu 56 dětí

 

Motto naší mateřské školy

"Kdo si hraje, nezlobí.".

 

Výchovně vzdělávací práce

Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu "Školka plná her a zábavy",
který je zpracován dle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Tento program dělí výchovně vzdělávací cíle do podtémat:

I. Dítě a jeho svět – záměrem je stimulovat a podporovat růst a vývoj dítěte, podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu. Učit děti sebeobslužným dovednostem, vést je ke zdravým životním postojům, podporovat duševní pohodu, rozvíjet manipulační a pohybové dovednosti

II. Dítě a jeho psychika – záměrem je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte. Rozvoj řeči, jazyka, intelektu, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů a vůle, jeho kreativity a sebevyjádření. Stimulovat u dětí osvojování a rozvoj vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, učení a poznávání.

III. Dítě a ten druhý – záměrem je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti
či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci
a zajišťovat pohodu těchto mezilidských vztahů

IV. Dítě a společnost – záměrem je uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života společnosti, do světa kultury a umění, přijmout základní všeobecně uznávané, společenské a morální hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. Pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje.

V. Dítě a svět – záměrem je založit u dítěte povědomí o okolním světě a dění v něm,
o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy mezinárodního rozsahu. Vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.

 

Nadstandardní aktivity dětí ve školním roce 2019-2020

Plavání

- děti druhé třídy jezdí od října do Plaveckého kurzu Baby- Kačka, realizujeme 9 lekcí.

Budu školákem

- děti druhé třídy budou pracovat v prvním pololetí v úterý a ve druhém pololetí v úterý
a čtvrtek v zábavném vzdělávacím bloku Budu školákem. Zaměříme se na rozvoj a upevnění kompetencí důležitých pro vstup dětí do základní školy.

Tančíme pro radost

- pohybová aktivita pod vedením paní učitelky Kamily Kramné každý týden ve čtvrtek
od 15.00 do 16.00 hodin.

Provozní doba mateřské školy od 6.15 h. do 16.00 hod