Matrika

Matrika

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Matrika

Úřad městyse Litultovice vykonává v rámci přenesené působnosti agendu matričního úřadu, pro 12 katastrálních území, které spadají pod 7 samosprávných obcí (Litultovice, Dolní Životice, Mladecko, Hlavnice, Bratříkovice, Lhotka u Litultovic a Jakartovice).

A co si zde můžu vyřídit?

Na koho se obrátím??

Hana Kristiánová DiS.
email: matrika@litultovice.cz
tel: 555 559 541
 
nebo v úřední dny - pondělí a středa od 8.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod.
do 17.00 hod
.

Co potřebuji k vyřízení jednotlivých dokladů??

Vydávání matričních dokladů:

Jedná se vydávání těchto dokladů: rodný list, oddací list, úmrtní list, a to jak v podobě prvopisu, tak i jako druhopis, v případě ztráty.

Matriční doklady vydává matriční úřad do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.
Doklad předá matriční úřad oprávněné osobě po předložení platného průkazu totožnosti nebo odešle oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou.

O vydání dokladu může požádat:

S sebou si přinesu:

Formulář ke stažení zde.

V případě vydávání druhopisu činí poplatek 100 kč.

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu:

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověžuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací ani legalizací se nepotvrzuje  správnost ani pravdivost údajů uvedených na listitně ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá.

S sebou si přinesu:

 
Poplatky:

Nahlížení do matričních knih

Do matričních knih se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrti fyzických osob, ke kterým došlo v České republice a narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině. Dále se do matričních knih zapisují další skutečnosti, jimiž se tyto zápisy mění a doplňují. Z provedených zápisů se vydávají matriční doklady (rodné, oddací a úmrtní listy), které obsahují údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání.

O nahlédnutí do matriční knihy může požádat:

S sebou si přinesu:

 

 Další formuláře:

 

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK