Obsah

III. SOUSEDSKÉ POSEZENÍ

V sobotu 29. 8. 2020 proběhlo v Litultovicích od 16:00 hodin, na zahradě rodiny Jakešových
(na Pilnomlýnské), 3.Sousedské setkání občanů z PŘEDEVSÍ. Jako téma byl zvolen styl
"HAVAJ". Sice od rána bylo počasí jako na houpačce, ale nakonec se usmálo i sluníčko.
Akce se zúčastnili zástupci 23 rodin a to postupně v počtu 56 dospělých osob a 21 dětí.
Oproti loňsku se mezitím narodilo několik dalších dětiček, takže z jejich strany byla účast
vyšší. Přivítali jsme i nové sousedy. Pro děti byl připraven skákací hrad a kreslící koutek.
Dospělí nepohrdli připraveným chmelovým mokem. Zástupci jednotlivých rodin si tradičně
připravili skvělé, chutné a oku lahodící laskominy a pochutiny. Ochutnávkou a konzumací
si určitě každý přišel na své. Příjemným překvapením byla nápaditost stylových doplňků a
převleků. Zkrátka posezení bylo opět skvělé, plné smíchu, pozitivní energie a kreativního
tance. Sedět se vydrželo až do pozdních hodin.
Závěrem děkujeme všem zúčastněným, nejen za hojnou účast, ale i za přemíru snahy, kterou
vložili do svých pochutin, rodině Jakešových za poskytnutí azylu a všem, kdo se podíleli na
přípravě, chodu a úklidu vydařené akce.
Takže SOUSEDI, SRDEČNĚ VÁM JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME a budeme se těšit na
setkání v příštím roce.
organizátoři Bohdan Lhotský, Daniel Štefek