Obsah

Výsadba aleje „Cesta u Kříže“

Městys Litultovice zval 30.11.2019 od 9 hodin na jedinečnou možnost si vysadit strom. V rámci plánované akce bylo vysázeno celkem 25 ks stromů v k.ú. Litultovice. Jednalo se o výsadbu aleje „Cesta u Kříže“ Sraz účastníků byl u kříže na Hájové. Stromy a pomocný materiál ke stromům jsou hrazeny z dotačního programu na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích:
Výzva č.9/2019 v rámci Národního programu Životního prostředí
VÝSADBA STROMŮ
Projek "Výsadba stromů" Výzva č.9/2019 v rámci Národního programu Životního prostředí.
Státní fond životního prostředí