Obsah

Tříkrálová sbírka

Dne 5. 1. 2019 proběhla Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem občanům za jejich finanční dary, kterými přispěli do pokladniček Charity. Dále děkujeme všem vedoucím skupinek
a také našim koledníčkům, kteří se sešli v hojném počtu.
Celkem se vybralo: 35 203 Kč.