Obsah

LITULTOVICKÝ KARMAŠ

25.8.2019 začal LITULTOVICKÝ KARMAŠ Mší svatou v kostele sv. Bartoloměje. Program dále pokračoval v místním zámeckém parku. Bylo možné si poslechnout Dechový orchestr SDH Dolní Životice a k poslechu zahrála také country kapela AZYL. Proběhla soutěž o nejlepší bábovku, počet soutěžících byl obdivuhodný. První místo obsadila paní Otáhalová. V parku byl nachystán zoo koutek domácího zvířectva. Malování na obličej, skákací hrad i tvůrčí dílničky byly lákadlem pro děti. Občerstvení zajistili Rybáři z Litultovic a Zámecká restaurace Litultovice. V parku bylo také možné si zakoupit rozmanité zboží od regionálních stánkařů.