Obsah

Polsko - setkání občanů

V naší partnerské obci Gaszowice se pořádalo setkání občanů z Polska, Slovenska, Česka a Německa. Nás zde reprezentovala především mládež. Třídenní program byl skutečně náročný.


logo

"To my tvoříme Evropu!"
V rámci projektu byli zástupci z České republiky (Bruntál - 26 osob, Litultovice - 9 osob), Německa (Calau - 24 osob), Slovenska (Krompachy - 24 osob) a polska (Gaszowice - 32 osob).

Součástí tohoto projektu byly integrační aktivity, díky nimž se mohli účastníci z partnerských zemí navzájem poznat a navázat mezinárodní přátelské kontakty. Klíčovou událostí v průběhu realizace projektu byl workshop pod vedením trenéra na téma euroskepticismu a vystoupení Velké Británie z EU. Prostřednictvím práce ve skupinách, mezinárodního dialogu, debaty a integračních činností se nám podařilo zaangažovat do akcí konaných v rámci projektu nejenom mládež, nýbrž i jejich vychovatele a osoby ve věku 65-70 let, které jsou zvláště ohroženy sociálním vyloučením. V rámci integračních aktivit byly ve dnech 30. května až 1. června zorganizovány společné výlety do nejzajímavějších míst v regionu, návštěva lanového centra, výlet na hory, společná diskotéka, bowling a táborové ohniště. Třetí den pobytu se konal zábavný turnaj se sportovním charakterem a sjezd na kajacích. Spolupráce a sdílení názorů se zahraničními partnery během konaných aktivit napomohly vytvářet, poznávat a konsolidovat různorodost kultur obyvatel Evropy.  

 

http://tmte.gaszowice.pl/