Obsah

7 přání 7 staletími

Ve čtvrtek 15. června 2017 se v zámeckém parku Obce Czernice konala slavnost „7 Wieków
Czernicy“, které se účastnili i naši občané v rámci programu spolupráce Městyse Litultovice a
Gminy Gaszowice. Jedním z hlavních důvodů návštěvy Czernice také bylo podepsání mezinárodní
smlouvy o partnerské spolupráci mezi Městysem Litultovice a Obcí Gaszowice.

logo pl-cz

V rámci spolupráce Městyse Litultovice Gminy Gaszowice jsme zpracovali společný projekt „Poznejme se! Spolupráce obcí Litultovice a Gaszowice“, který byl 4. 8. 2016 schválen v programu „Interreg V-A Česká republika – Polsko.“