Obsah

„Stezka pro chodce a cyklisty, úsek Litultovice – Dolní Životice“

Typ: ostatní
Vážení spoluobčané,
dne 20. 3. 2017 se konalo 14. zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice, na kterém zastupitelstvo představilo a následně schválilo záměr výstavby stezky pro chodce a cyklisty Litultovice – Dolní Životice, a to včetně možnosti jejího financování prostřednictvím dotace. V souvislosti s touto skutečností Vás informujeme, že v nejbližší době požádáme o získání dotace k projektu „Stezka pro chodce a cyklisty, úsek Litultovice – Dolní Životice“, a to  v rámci výzvy „1. výzva MAS OPAVSKO – IROP – Výstavba cyklostezek 2017“.
Předmětem projektu bude výstavba pozemní komunikace – stezky pro společný provoz cyklistů a chodců, která je určena k budoucímu plnění funkce místní komunikace IV. třídy, podle zvláštního zákona, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro kterou již evidujeme pravomocné stavební povolení. Stezka svou trasu bude začínat na konci stávající komunikace u objektu tělocvičny v Litultovicích a končit před stávající komunikací na ulici Nové Domky v Dolních Životicích. Délka stezky bude činit 898 m, kryt vozovky bude asfaltový. Stezka je učena pro společný provoz cyklistů a chodců s vyloučením provozu motorových vozidel včetně zemědělské techniky (na stezku budou mít povolený přístup pouze vozidla Povodí Odry, s.p. za účelem údržby Litultovického potoka). V rámci výstavby stezky bude vysazena doprovodná zeleň o počtu 9 jabloní, která naváže na již provedené výsadby. Pokud půjde vše dobře, mohla by být stezka vybudována na počátku letních prázdnin v roce 2018.
O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat.

Vytvořeno: 30. 5. 2017
Poslední aktualizace: 30. 5. 2017 08:06
Autor: Helena Bělašková